SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Edícia Basilica dostupná online 9. 4. 2018 - Brill, Albertina icome Bratislava

Vydanie celej edície Basilica: Justinian's Corpus iuris in the Byzantine world v elektronickej podobe obsahuje texty všetkých 17 zväzkov a scholií, ktoré vyšli v rokoch 1945 až 1988 pod redakčným vedením H.J. Scheltema, D. Holwerda a N. van der Wal. Basilica je významným informačným zdrojom nielen pre výskum práva v Byzancii, ale aj spoločnosti Byzantskej ríše, stredovekého gréckeho jazyka, rímskeho a stredovekého práva.

Akademický úvod k online vydaniu napísal profesor Dr. B. H. Stolte. Rozsiahlu bibliografiu zostavil Dr. T. E. van Bochove. Obaja z University of Groningen.

Basilica Online umožňuje vyhľadávanie v latinských a gréckych textoch a prezeranie na úrovni zväzku (volumen), knihy (libe) a kapitoly (titulus). Súčasťou je celý kritický aparát tlačeného vydania a index k textom aj scholiám.

O vydavateľstve Brill a e-zdrojoch pre byzantológiu

Brill vydáva knižné edície Byzantina Australiensia, Brill's Companions to the Byzantine World, primárne pramene, napr. Supplementum Epigraphicum Graecum Online a ďalšie informačné zdroje pre byzantológov, historikov východných dejín a medievialistov. Z primárnych prameňov iných vydavateľstiev spomeňme digitálnu kolekciu Patrologia græca.

Více informací

V máji vyjde online History of Global Christianity 7. 4. 2018 - Brill

History of Global Christianity sa zaoberá históriou kresťanstva a jeho vývojom od začiatku 16. storočia po súčasnosť. Zastúpené nie sú nielen cirkevné dejiny, ale zaoberá sa aj vnútorným konfesionálnym vývojom, vzťahmi so spoločnosťami a civilizáciami, ako aj vplyvom kresťanstva na kultúru, politiku, ekonomiku, filozofiu a umenie.

Redaktormi sú Jens Holger Schjørring, Dr. Theol., emeritný profesor cirkevných dejín na Aarhus University v Dánsku a Norman A. Hjelm, Teol. Dr. (h.c.).

Referenčné dielo v elektronickej podobe vyjde v máji 2018.

Více informací

Knižné novinky z medzinárodného práva a ľudských práv od Brillu 6. 4. 2018 - Brill

Do knižnej kolekcie zameranej na medzinárodné právo a ľudské práva vydavateľstva Brill pribudnú monografie počas prvého polroku 2018:

 • Crimes against Humanity in the 21st Century
 • Justice Without Borders: Essays in Honour of Wolfgang Schomburg
 • Protecting Stateless Persons
 • The Estonian Straits
 • The Inter-State Application under the European Convention on Human Rights
 • Ethics in Counter-Terrorism

O vydavateľstve Brill

Medzinárodné právo a ľudské práva sú ťažiskovými odbormi v portfóliu vydavateľstva Brill a jeho imprintu Nijhoff. Okrem e-kníh vydáva aj časopisy, vrátane prehľadových, ako je tento rok prvýkrát vychádzajúci Brill Research Perspectives in International Investment Law and Arbitration. Ďalej referenčné diela, napr. Foreign Law Guide, primárne pramene, napr. Human Rights Documents Online a Climate Change and Law Collection.

Více informací

Knižné novinky vydavateľstva Karger 5. 4. 2018 - S. Karger Publishers

Medicínske vydavateľstvo Karger vydalo nové knihy:

 • Acute Kidney Injury – Basic Research and Clinical Practice zo série Contributions to Nephrology, Vol. 193
 • Breast Cytopathology: Assessing the Value of FNAC in the Diagnosis of Breast Lesions zo série Monographs in Clinical Cytology, Vol. 24
 • Current Concepts in Movement Disorder Management zo série Progress in Neurological Surgery, Vol. 33
 • Dermal Fillers zo série Aesthetic Dermatology, Vol. 4
 • The Diabetic Foot Syndrome zo série Frontiers in Diabetes, Vol. 26
 • Intracranial Gliomas Part I – Surgery a Part II – Adjuvant Therapy zo série Progress in Neurological Surgery, Vol. 30–31
 • Lymph Node FNC: Cytopathology of Lymph Nodes and Extranodal Lymphoproliferative Processes zo série Monographs in Clinical Cytology, Vol. 23
 • Neurologic-Psychiatric Syndromes in Focus – Part I: From Neurology to Psychiatry a Part II: From Psychiatry to Neurology zo série Frontiers of Neurology and Neuroscience, Vol. 41–42
 • Nutrition and Growth zo série World Review of Nutrition and Dietetics, Vol. 117
 • Pediatric Epidemiology zo série Pediatric and Adolescent Medicine, Vol. 21
 • Uric Acid in Chronic Kidney Disease zo série Contributions to Nephrology, Vol. 192

Zabezpečíme vám prístup k jednotlivým knihám v elektronickej podobe, v kombinácii online + tlačená verzia alebo celé kolekcie neseriálových či seriálových knižných publikácií.

Více informací

Časopisy SAGE v dubnu ZDARMA 4. 4. 2018 - SAGE Publications

Uživatelům s osobním účtem vydavatelství SAGE v dubnu poskytne veškerý svůj časopisecký obsah ZDARMA! K dispozici budete mít více než 1100 titulů a 2 miliony článků.

Nemáte své osobní konto? Stačí se zaregistrovat

Přístup aktivujte tlačítkem Claim your Access Token

Seznam dostupných časopisů viz http://journals.sagepub.com/…Publications

Budete-li mít následně zájem o předplatné některého z online titulů nebo vybrané kolekce, kontaktujte Filipa Vojtáška.

Více informací

World Bank vydala EU Regular Economic Report 4 a ďalšie štúdie 4. 4. 2018 - World Bank Group

World Bank zverejnila počas prvého štvrťroku 2018 The State of Social Safety Nets 2018, viaceré výskumné štúdie a analýzy v edícii Policy Research Working Papers, ďalej v sériách:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám ako aj nástrojom, ktoré umožňujú texty nielen čítať, ale aj pracovať s nimi.

Více informací

Nové informačné zdroje pre výskum svetových náboženstiev 2. 4. 2018 - Brill, Albertina icome Bratislava

Brill predstavil nové elektronické informačné zdroje:

Vydavateľstvo Brill sprístupňuje okrem encyklopédií a bibliografií aj historické pramene, časopisy a knihy pre výskum a štúdium religionistiky, kresťanstva, islamu a judaistiky.

Více informací

World Christian Database na novej platforme 31. 3. 2018 - Brill

Od 3. 4. 2018 bude World Christian Database dostupná s novým rozhraním a nástrojmi na vyhľadávanie a zdieľanie informácií. Používatelia sa môžu tešiť na:

 • nový vzhľad zodpovedajúci súčasným požiadavkám
 • lepšiu orientáciu a usporiadanie databázy a datasetov
 • ukladanie a zdieľanie vyhľadávaní

Obsah databázy zostáva bez zmeny: prehľadné kvantitatívne informácie o svetových náboženstvách, 9000 kresťanských konfesiách a kresťanstve v 234 štátoch ako aj tisícok etnolingvistických skupín, miest a provincií. Údaje sú aktualizované štvrťročne.

Okrem World Christian Database vydavateľstvo Brill sprístupňuje historické pramene, encyklopédie, časopisy a knihy pre výskum a štúdium kresťanskej teológie, ranného kresťanstva, biblistiky, misiológie a religionistiky.

Více informací

Aké e-knihy vydá Royal Society of Chemistry v roku 2018 30. 3. 2018 - Royal Society of Chemistry

V roku 2018 vydavateľstvo Royal Society of Chemistry vydá 75 e-kníh z chémie a súvisiacich odborov. Vyšli už:

 • Alternatives to Conventional Food Processing, Edition 2
 • Chemical Modelling: Volume 14
 • Dienamine Catalysis for Organic Synthesis
 • DNA-targeting Molecules as Therapeutic Agents
 • Macromolecules Incorporating Transition Metals: Tackling Global Challenges
 • Microalgal Hydrogen Production: Achievements and Perspectives
 • NMR-based Metabolomics
 • Regulatory Toxicology in the European Union
 • Sustainable Synthesis of Pharmaceuticals : Using Transition Metal Complexes as Catalysts
 • Theoretical Chemistry for Electronic Excited States
 • Theranostics and Image Guided Drug Delivery

E-knihy sú dostupné formou trvalého nákupu kompletnej kolekcie, jednotlivých rokov alebo predmetových kolekcií zameraných na analytickú chémiu, biovedy, environmentálnu chémiu, fyzikálnu chémiu, materiály a nanovedy, organickú chémiu, potravinárstvo, priemyselnú a farmaceutickú chémiu.

Pokiaľ má vaša organizácia nastavený voľný prístup k novým časopisom RSC, máte k dispozícii aj prvé kapitoly všetkých e-kníh.

Více informací

Skladovanie energie, nano a biomateriály v časopisoch American Chemical Society 29. 3. 2018 - American Chemical Society

Od roku 2018 ACS Publications vydáva interdisciplinárne časopisy z aplikovaných materiálových vied:

Ako názvy napovedajú, zameranú sú na biomateriály, konverziu a skladovanie energie a nanomateriály.

S časopismi a prvými článkami sa zoznámite na hore uvedených odkazoch.

Více informací