SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

IOP začne vydávať časopis Electronic Structure 24. 7. 2018 - IOP Publishing

Nový mnohoodborový recenzovaný časopis Electronic Structure vydavateľstva Institute of Physics je zameraný na všetky teoretické a experimentálne aspekty výskumu elektronických štruktúr, vrátane vývoja nových metód, z pohľadu materiálových vied, fyziky, chémie a biológie. Publikovať bude originálny výskum, prehľadové články a technické poznámky. Šéfredaktormi sú Bert de Jong z Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) a Risto Nieminen z Aalto University (Fínsko).

Časopis práve zverejnil výzvu pre vedcov, ktorí chcú publikovať.

Dostupný bude formou predplatného alebo ako súčasť kolekcie IOPscience extra.

Více informací

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov 23. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v júli 2018 je Treatment of chronic antibody mediated rejection with intravenous immunoglobulins and rituximab: A multicenter, prospective, randomized, double-blind clinical trial zverejnenom v časopise American Journal of Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Více informací

Najdôležitejšie články z transfúziológie: júl 2018 21. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Článkom mesiaca podľa NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative je v júli 2018 otvorený Early fibrinogen concentrate therapy for major haemorrhage in trauma (E-FIT 1): results from a UK multi-centre, randomised, double blind, placebo-controlled pilot trial. Celý prehľad top článkov si prečítate v Transfusion Evidence Alert.

Článkom mesiaca o transplantáciách hematopoetických kmeňových buniek podľa UK Blood Services a NIHR Oxford Biomedical Research Centre je Inactivated varicella zoster vaccine in autologous haemopoietic stem-cell transplant recipients: an international, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Celý prehľad je k dispozícii v Stem Cell Evidence Alert.

Více informací

ProQuest Central: čo je nové za prvý štvrťrok 2018 21. 7. 2018 - ProQuest LLC

Aké nové publikácie pribudli do ProQuest Central a prémiových kolekcií sa dozviete v prehľadoch pre jednotlivé odbory:

 • medicína a zdravotníctvo – 75 vedeckých časopisov od S. Karger, Oxford University Press, 26 Oxford Handbooks in Nursing, video kolekcie pre ošetrovateľstvo od Medcom a medicínu od Harvard Health Publications
 • technika a prírodné vedy – 38 vedeckých časopisov Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Springer a Acta Geographica Universitatis Comenianae
 • noviny a aktuálne spravodajstvo

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chýba vám prehľad nových publikácií pre spoločenské vedy, vrátane ekonomických a umenovedných? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Nutrition Evidence s novou tvárou 20. 7. 2018 - Evidentia Publishing

Nové rozhranie otvorenej databázy Nutrition Evidence poskytuje prehľadnejšie zobrazenie a filtrovanie výsledkov vyhľadávania podľa hľadísk klinickej medicíny, životosprávy a funkčného laboratórneho testovania. Záznamy obsahujú abstrakt a odkaz na úplný text, či už vo voľne dostupných alebo platených e-zdrojoch.

Novinkou na hlavnej stránke je sekcia Trending Topics s aktuálnymi témami z dietológie, klinickej a funkčnej výživy. Práve teraz sú to:

 • Clinical imbalances: Immune and inflammation
 • Modifiable lifestyle factors: Nutrition
 • Modifiable lifestyle factors: Exercise and movement

Producentmi databázy sú British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) a Evidentia Publishing. Po odbornej stránke sa o databázu starajú odborní redaktori z britských akademických a klinických inštitúcií. Vyberajú správy, ktoré poskytujú najlepšie dôkazy pre klinickú prax podľa EBM, od randomizovaných kontrolovaných pokusov, cez systematické prehľady, meta analýzy až po kohortové štúdie.

Od júla 2018 vychádza výber najnovších záznamov pridaných do databázy. Top články v prvom Nutrition Evidence Alert sú:

Pokiaľ chcete raz mesačne dostávať do svojej e-mailovej schránky Nutrition Evidence Alert, zaregistrujte sa.

Více informací

Nové a aktualizované knihy a videá v AccessMedicine 19. 7. 2018 - McGraw-Hill Professional

V júli vydavateľstvo McGraw-Hill rozšírilo kolekciu AccessMedicine o:

Nové kapitoly, knihy a multimédiá pribudli do špecializovaných kolekcií:

 • AccessCardiology – 14. vydanie Cardiology Board Review and Self-Assessment: A Companion Guide to Hurst's the Heart (Mark J. Eisenberg; Jonathan Afilalo; Jacqueline E. Joza; Ravi Karra; Patrick R. Lawler)
 • AccessEmergency Medicine – nová kniha Spinal Epidural Abscess, can we improve accuracy and timeliness in making this difficult diagnosis? (Jno Disch, MD FACEP) a tri videá Headache, Thermal Burns a Acute Appendicitis
 • AccessPharmacy – texty z farmakoterapie a Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
 • AccessPhysiot­herapy – 8. vydanie Basic Biomechanics (Susan J. Hall)

Více informací

Postupy pro domácí ošetřovatelskou péči v Lippincott Procedures 19. 7. 2018 - Wolters Kluwer - Ovid

Společnost Wolters Kluwer Health na základě spolupráce s National Association for Home Care & Hospice (NAHC) rozšíří svou databázi Lippincot Procedures o ošetřovatelské postupy (guidelines) týkající se domácí péče, které pomohou zdravotníkům zlepšit jejich kompentence. Členové NAHC se budou podílet na vypracování 200 nových ošetřovatelských postupů.

Lippincott Procedures bývá někdy přezdívána jako „UpToDate pro sestry“, účelem této služby je poskytovat z jednoho místa okamžitý online přístup ke klinickým postupům a dovednostem založeným na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřeným praxí (best practice), pro různé ošetřovatelské specializace, a to přímo v místě péče o pacienta (u lůžka, v ambulanci). Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii, v uživatelsky příjemné a snadno použitelné formě.

Více informací

Prečítajte si: vedecká komunikácia 19. 7. 2018 - Albertina icome Bratislava

Kým e-knihu Bias in Science and Communication, ktorá sa venuje zaujatosti vo vede a komunikácii, si môžete celú prečítať a stiahnuť len do 22. 7. 2018, nasledujúce články a kapitoly o vedeckej komunikácii sú voľne dostupné neobmedzený čas:

Pokiaľ máte prístup v internetovej sieti vašej organizácie k e-knihám na platforme ProQuest Ebook Central, môžete si prečítať aj ďalšie knihy, keď pohľadáte frázu „scholarly communication“. Prípadne v rozšírenom vyhľadávaní napíšete v poli Deskriptor Kongresovej knižnice „communication in learning and scholarship“ alebo v BISAC Subject Heading „reference / research“. Články, dizertačné práce a ďalšie publikácie na túto tému si prečítate v ProQuest Central.

Pre vedcov z technických odborov:

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Chcete rozšíriť váš prístup pre vašu organizáciu o ďalšie e-knihy zamerané na vedeckú komunikáciu? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Augustová aktualizácia Summon 18. 7. 2018 - Ex Libris, a ProQuest company

Augustová aktualizácia prináša rýchlejšie dopĺňanie nových záznamov z katalógu, ale predovšetkým zlepšenie interakcie medzi prvkami, ktoré zvýšia celkovú relevantnosť zobrazených výsledkov vyhľadávania:

 • radenie časopisov podľa kľúčových slov v názve titulu na základe SCImago Journal & Country Rank
 • vylepšený zoznam anglických synoným rieši vyhľadávanie variácií ako napr. "Paleopathology” and ”Palaeopathology”
 • aktualizovaný slovník pre našepkávač Mali ste na mysli…? v nemeckom a francúzskom rozhraní

Podrobnejšie sa o novinkách dozviete zo záznamu webinára Summon Release Preview and Update a prezentácie.

Aktualizácia je naplánovaná na 1. 8. 2018, náhľad na novú verziu discovery služby Summon bude k dispozícii od 18. 7. do 1. 8. V administrátorskom portáli zájdite do Summon Admin Console a zobrazte Preview.

Zmeny v integrovaných nástrojoch:

 • Linkovací nástroj, ktorý je súčasťou discovery služby Summon, má vylepšené funkcie linkovania na informačné zdroje Ovid, American Physical Society Journals, MIT a ďalšie.
 • E-Journal Portal 2.0 je rozšírený o datové body z Ulrichsweb, informácie o vydaní, zobrazuje verejné poznámky v HTML a ďalšie úpravy, ktoré zlepšia dostupnosť.

Nové funkcie sa v Summone neprejavia automaticky, treba ich nastaviť v administrátorskej konzole. Pokiaľ máte otázky, obráťte sa na Ladislava Svrška (SR) alebo Michala Jelínka (ČR).

Více informací

Journal of Mathematical Logic na 1. mieste podľa JCR aj SJR 17. 7. 2018 - World Scientific Publishing

Časopis Journal of Mathematical Logic medzinárodného vydavateľstva World Scientific Publishing sa dostal na prvé miesto v kategórii Logic podľa najnovších hodnotení Journal Citation Reports vo Web of Science aj SCImago Journal Rank.

83 % časopisov World Scientific zameraných na matematiky zaznamenalo nárast v citovanosti.:

World Scientific Publishing patrí medzi veľké a významné vydavateľstvá časopisov a kníh zameraných na prírodné vedy, techniku a medicínu, ale aj niektoré oblasti ekonomických a spoločenských vied. S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a otvorené články.

Více informací