SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

WTO Dispute Settlement Reports na platforme Cambridge Core 8. 10. 2018 - Cambridge University Press

Po prvýkrát sú na platforme Cambridge Core dostupné autorizované a paginované reporty o riešení sporov Svetovej obchodnej organizácie. Kolekcia obsahuje všetkých 205 reportov z rokov 1996 až 2015 v angličtine. Postupne budú vychádzať aj ďalšie reporty. Dostupné sú formou akvizície založenej na využití (Evidence Based Acquisition).

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupný prehľad kolekcie WTO Dispute Settlement Reports. Na platforme Cambridge Core vychádzajú aj ďalšie e-knihy od WTO a časopis World Trade Review.

Více informací

Nové a často využívané e-knihy IOP, nielen pre fyzikov 6. 10. 2018 - IOP Publishing

Vydavateľstvo Institute of Physics doteraz vydalo 290 e-kníh, viaceré z novších sa už zaradili medzi často čítané, nejedna presahuje rámec fyzikálnych vied:

Medzi najnovšími a pripravovanými sú:

S obsahom sa zoznámite cez voľne dostupné prvé kapitoly a e-knihy z edície Physics World Discovery, ktoré si môžete zdarma prečítať a stiahnuť celé. E-knihy IOP sú dostupné formou trvalého nákupu v kolekciách AAS-IOP Astronomy, Expanding Physics a Concise Physics.

Více informací

Alexander Street chystá novú video platformu 5. 10. 2018 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street pripravuje nové zjednodušené používateľské rozhranie. Spustené bude túto jeseň. Na čo sa môžete tešiť:

 • Zaostrené na video: Služba odporučí videá na základe využitia služby v rámci inštitúcie a zamerania vyhľadávania.
 • Zážitok ako v kine: A súčasne podporuje využívanie videí vo vzdelávaní.
 • Inovatívne vyhľadávania: Pomáha študentom a vedcom rýchlo sa dostať k videám z ich oblasti záujmu.

Zachované budú funkcie a nástroje, ktoré majú študenti, vedci, pedagógovia a knihovníci na videách na platforme Alexander Street radi:

 • bezpečný prístup cez https://
 • jednoduchá integrácia do e-learningových systémov (LTI, LMS)
 • ľahko dostupné bibliografické údaje na citovanie vo vedeckých prácach a prezentáciách
 • prehľadávateľné synchronizované prepisy k videám
 • vylepšený nástroj na vytváranie video klipov
 • responzívny dizajn prispôsobený mobilným zariadeniam

Nahliadnite už teraz.

Více informací

Brill Companions: 20 rokov výskumu v humanitných vedách 5. 10. 2018 - Brill

Brill Companions Online je súbor kolekcií e-kníh z humanitných vied vydaných počas 20 rokov – 285 kníh s 5000 vedeckými esejami, ktoré prešli recenzným procesom. Poskytujú vyvážený prehľad poznatkov a syntézu diskusií, ktoré ukazujú smer budúceho výskumu. Knihy určené študentom a vedcom uvádzajú, aké existujú zdroje, aké metodológie a prístupy sú vhodné pri práci s nimi, aké sú otvorené otázky, ako sa s nimi zaobchádzalo a aký je priestor pre nesúhlas.

Formou trvalého nákupu je dostupná celá kolekcia alebo jednotlivé zamerané na:

 • ázijské štúdiá,
 • klasické štúdiá,
 • neskorú antiku, medievialistiku a byzantológiu,
 • raný novovek a moderné dejiny,
 • religionistiku, teológiu a filozofiu,
 • islamistiku a stredný východ.

Více informací

Najnovší výskum o transplantáciách orgánov: september 2018 5. 10. 2018 - Evidentia Publishing

Každý mesiac zverejňuje Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 10 najdôležitejších nových publikácií o transplantáciách orgánov pre svoj klinický význam a metodologickú kvalitu z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

Článkom mesiaca v septembri 2018 je The Benefits of Hypothermic Machine Preservation and Short Cold Ischemia Times in Deceased Donor Kidneys zverejnenom v časopise Transplantation. Celý prehľad top článkov o transplantáciách obličiek, pečene a srdca si prečítate v Transplant Evidence Alert.

Výber najnovších záznamov pridaných do databáz Transplant Library a Stem Cell Evidence môžete zdarma dostávať e-mailom každý mesiac.

Více informací

3290 nových e-kníh v Academic Complete 4. 10. 2018 - ProQuest LLC

Počas tretieho štvrťroku 2018 pribudlo do Academic Complete 3290 e-kníh, vrátane 300 kníh od Wiley, napr. General Practice Cases at a Glance (2017) a Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results (2017) ocenené Doody's, stoviek kníh od Cambridge University Press, Columbia University Press a ďalších akademických vydavateľstiev. Ako sa novinky prejavili v čiastkových kolekciách?

Knihy uvedené ako príklady, ocenili CHOICE, Resources for College Libraries alebo Doody's:

 • Arts: 126 e-kníh z toho 40 ocenených, napr. Love Songs: The Hidden History (Oxford University Press, 2015), Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction to Psychoacoustics (MIT Press, 2015) a Stitch in Time: The Needlework of Aging Women in Antebellum America (Ohio University Press, 2014).
 • Business: 522 e-kníh z toho 25 ocenených, napr. Project and Program Management: A Competency-Based Approach, Third Edition (Purdue University Press, 2016).
 • Education: 68 e-kníh z toho 8 ocenených, napr. The Schooled Society: The Educational Transformation of Global Culture (Stanford University Press, 2014), Paying for the Party: How College Maintains Inequality (Harvard University Press, 2013) a Successfully Implementing Problem-Based Learning in Classrooms: Research in K-12 and Teacher Education (Purdue University Press, 2017).
 • Health & Medicine: 272 e-kníh z toho 20 ocenených, napr. Greenman's Prin­ciples of Manual Medicine (Wolters Kluwer Health, 2016), Burghardt's Primary Care Colposcopy: Textbook and Atlas (Thieme Medical Publishers, Incorporated, 2016) a Psychiatry and Pedopsychiatry (Charles University in Prague, Karolinum Press 2017).
 • History: 525 e-kníh, z toho 65 ocenených, napr. Maya Pilgrimage to Ritual Landscapes: Insights from Archaeology, History, and Ethnography (University of New Mexico Press, 2014) a The Denmark Vesey Affair: A Documentary History (University Press of Florida, 2017).
 • Law: 167 e-kníh, z toho 6 ocenených, napr. Checking the Courts: Law, Ideology, and Contingent Discretion (SUNY Press, 2014), Animal Cruelty and Freedom of Speech: When Worlds Collide (Purdue University Press, 2014) a Competition Law of the EU and UK (Oxford University Press, 2014).
 • Literature & Language: 330 e-kníh, z toho 40 ocenených, napr. At the Violet Hour: Modernism and Violence in England and Ireland (Oxford University Press, 2012) a Intonation in African Tone Languages (De Gruyter, 2016).
 • Religion & Philosophy: 206 e-kníh z toho 15 ocenených, napr. Philosophos: Plato's Missing Dialogue (Oxford University Press, 2012) a Future of Ethics: Sustainability, Social Justice, and Religious Creativity (Georgetown University Press, 2013).
 • Science & Technology: 680 e-kníh z toho 19 ocenených, napr. Confronting the Machine: An Enquiry into the Subversive Drivers of Computer-Generated Art (De Gruyter, Inc., 2017), Physics: a short history from quintessence to quarks (Oxford University Press, 2015) a Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks and Fuzzy Logic Models (MIT Press, 2015).
 • Social Sciences: 392 e-kníh z toho 45 ocenených, napr. For a Short Time Only: Itinerants and the Resurgence of Popular Culture in Early America (University of Massachusetts Press, 2015) a Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today (University Press of Florida, 2015).

Hodil by sa vám celý zoznam nových titulov? Chcete rozšíriť prístup? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Více informací

Knihy s oceněním Medical Book Award 2018 4. 10. 2018 - British Medical Association

Ocenění kniha roku od Britské lékařské asociace – BMA Medical Book of the Year 2018 – získala publikace Oxford Textbook of Sleep Disorders vydavatelství Oxford University Press.

V kategoriích jednotlivých oborů se umístily knihy z vydavatelství Wolters Kluwer / LWW, Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier, Oxford University Press, Thieme, S. Karger, Wiley-Blackwell, ad.

První cenu ve svojí kategorii získaly např.:

 • Grant's Dissection Videos (Lippincott Williams and Wilkins, Digital and Online Resources)
 • Cajal's Neuronal Forest: Science and Art (OUP, BMA Illustrated Book Award)
 • Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance, 5th Edition (Wiley, BMA Student Textbook Award)
 • Pre-hospital Emergency Medicine at a Glance (Wiley, BMA Young Authors Prize)
 • How to Survive in Anaesthesia, 5th Edition (CUP, Anesthesia)
 • Madness and Modernism: Insanity in the light of modern art, literature, and thought, Revised edition (Oxford University Press, Psychiatry)
 • Color Atlas of Brainstem Surgery (Thieme, Surgical specialties)
 • Handbook of Primary Care Ethics (CRC Press, Primary healthcare)

Většina z oceněných knih je dostupná v elektronické podobě na platformách vydavatelů anebo přes ProQuest Ebook Central. Chcete získat přístup? Kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) nebo Luciu Poledníkovú (SR).

Více informací

Analýzy a štúdie World Bank 3. 10. 2018 - World Bank Group

World Bank zverejnila počas tretieho štvrťroku 2018:

Viacero výskumných štúdií vyšlo v edícii Policy Research Working Papers, ďalej v sériách:

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám ako aj nástrojom, ktoré umožňujú texty nielen čítať, ale aj pracovať s nimi.

Více informací

Human Anatomy Atlas - přehled novinek za rok 2018 3. 10. 2018 - Wolters Kluwer - Ovid

Human Anatomy Atlas je anatomický atlas obsahující interaktivní trojrozměrné modely všech systémů lidského těla. Slouží nejen jako příručka, ale také jako nástroj pro výuku a samostudium, či vzdělávání pacientů. Prohlédněte si novinky roku 2018:

 • 3D dentální anatomie – zahrnuje průřezové pohledy na řezáky, špičáky, premoláry a moláry. Navíc interaktivní, animovaný model horních a dolních oblouků.
 • Nová 3D anatomická laboratoř – disekce virtuálního kadaveru v pozici na břiše nebo na zádech
 • aplikace pro zařízení Android a iPhone/iPad nyní zahrnuje i tzv. rozšířenou (augmented) realitu
 • interaktivní kompletní 3D anatomický model ženského a mužského těla
 • detailní informace o svalech a kostech
 • vylepšené modely kůže, revidovaná anatomie rukou, nové sagitální a koronální pohledy na lebku, ad. Ukázky
 • nová mikroanatomie včetně průřezu dlouhé kosti, osteonu, krevních cév, nefronu, zjednodušeného nefronu, alveol a alveolárních vaků
 • pomocí funkce Tours lze propojit sérii snímků pro rychlou prezentaci ve výuce
 • integrace do výukových online systémů – např. Moodle

Human Anatomy Atlas v letošním roce získal také několik ocenění – např. Award of Excellence od Association of Medical Illustrators nebo 2018's Best App for Teaching and Learning od American Association of School Librarians.

Chcete-li pro Vaši instituci nastavit zkušební přístup, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Více informací

Najdôležitejšie články z transfúziológie: september 2018 3. 10. 2018 - Evidentia Publishing

Článkom mesiaca podľa NHS Blood and Transplant Systematic Review Initiative je v septembri 2018 Red blood cell transfusion to treat or prevent complications in sickle cell disease: an overview of Cochrane reviews. Celý prehľad top článkov si prečítate v Transfusion Evidence Alert.

Článkom mesiaca o transplantáciách hematopoetických kmeňových buniek podľa UK Blood Services a NIHR Oxford Biomedical Research Centre je Predictors of short-term and long-term mortality in critically ill patients admitted to the intensive care unit following allogeneic stem cell transplantation. Celý prehľad je k dispozícii v Stem Cell Evidence Alert.

Více informací