SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Writefull

Writefull

Producent: ThinqLab LTD
Vydavatel: ThinqLab LTD
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Víceoborové, obecné zaměření | Výzkum a vývoj 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

Writefull nabízí korekci:

  • použité slovní zásoby (Vocabulary) – nabízí alternativy k jednotlivým nesprávně použitým slovům nebo slovním spojením
  • gramatiky (Grammar) – zkontroluje použití předložek, členů, slovesné formy, formu podstatného jména, ad.
  • stylu (Style) – vědecké psaní má svůj vlastní styl, Writefull vás upozorní, pokud ho nedodržujete nebo pokud je váš text příliš rozvláčný
  • interpunkce (Punctuation) – interpunkční znaménka činí text čitelným. Writefull opravuje nadměrné / nedostatečné / nesprávné použití interpunkčních znamének
  • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z nejrozsáhlejšího vědeckého slovníku, a dokáže tak opravit i oborově specifické termíny

Jednotliví zákazníci si mohou Writefull předplatit přímo na www stránkách poskytovatele.

Naše společnost nabízí institucionální (tj. pro všechny studenty a pracovníky instituce) a skupinové licence (od 50 uživatelů výš).

Součástí institucionální licence Writefull jsou tyto nástroje:

Writefull for Word je k dispozici jako doplněk do Word 2019 resp. Office 365 – Writefull for Word, kromě toho je k dispozici také Writefull for Overleaf pro službu Overleaf (Chrome extension). Writefull for Word nabízí navíc tzv. „Sentence Palette“ – prohledávatelnou sbírku vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro struktorování a psaní jakéhokoli textu.

Writefull Revise je webová verze Writefull, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Writefull Cite je další webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Writefull je součástí portfolia společnosti Digital Science.

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Ostatní

  • Writefull for Word add-in

    Stažení doplňku Writefull pro použití ve Wordu. Je třeba mít uživatelský účet Writefull.