SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Writefull

Writefull

Producent: Digital Science & Research Solutions Inc
Vydavatel: Digital Science & Research Solutions Inc
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Víceoborové, obecné zaměření | Výzkum a vývoj 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Vladimír Karen má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

Writefull nabízí korekci:

  • použité slovní zásoby (Vocabulary) – nabízí alternativy k jednotlivým nesprávně použitým slovům nebo slovním spojením
  • gramatiky (Grammar) – zkontroluje použití předložek, členů, slovesné formy, formu podstatného jména, ad.
  • stylu (Style) – vědecké psaní má svůj vlastní styl, Writefull vás upozorní, pokud ho nedodržujete nebo pokud je váš text příliš rozvláčný
  • interpunkce (Punctuation) – interpunkční znaménka činí text čitelným. Writefull opravuje nadměrné / nedostatečné / nesprávné použití interpunkčních znamének
  • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z nejrozsáhlejšího vědeckého slovníku, a dokáže tak opravit i oborově specifické termíny

Writefull je k dispozici jako doplněk do Word 2016 – Writefull for Word a pro službu Overleaf (Chrome extension). Chystá se také webová verze Writefull Revise.
Writefull for Word nabízí „Sentence Palette“ – prohledávatelnou sbírku vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro struktorování a psaní jakéhokoli textu.

Writefull je součástí portfolia společnosti Digital Science.

Užitečné nástroje a materiály