SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Prvý štvrťrok 2017 v ProQuest Central a prémiových kolekciách 24. 5. 2017 - ProQuest

Počas prvého štvrťroku 2017 do ProQuest Central pribudlo 98 nových publikácií. Z toho 56 vedeckých časopisov od vydavateľstiev Oxford University Press, Du Gruyter, American Meteorological Society, University of Edinburgh vrátane impaktovaných časopisov Hypertension Research od Nature Publishing Group (3.208), FEMS Microbiology Reviews od OUP (13.687) a Earth Interactions od American Meteorological Society (1.319).

Pokiaľ máte prístup k ProQuest Central alebo databázam z daných odborov, názvy publikácií a vydavateľstiev slúžia na prístup k nim. Stačí kliknúť v internetovej sieti vašej organizácie alebo cez vzdialený prístup na ich názov.

Prírodné vedy a technika

Do SciTech Premium Collection pribudlo:

Medicína a zdravie

Ekonomické vedy

Spoločenské vedy

Umenie a literatúra

Aktuálne spravodajstvo

Více informací

280 nových kníh od Wiley v Knoveli 16. 5. 2017 - Knovel | Elsevier

Knovel rozšíril obsah 27 tématických kolekcií o 280 kníh vydavateľstva John Wiley and Sons vydaných najmä v rokoch 2016 a 2017. Zastúpené sú technické príručky napr. z strojárenstva, chémie, potravinárstva, stavebníctva, environmentálneho a priemyselného inžinierstva a o projektovom manažmente.

Knihy sú na platforme Knovel obohatené o interaktívne tabuľky a grafy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a prácu s údajmi. Do júla 2017 budú sprístupnené aj Ullman’s Chemical Engineering and Plant Design, Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials, Patty’s Toxico­logy, Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices a Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, vrátane vyše pol milióna dátových bodov a 4000 interaktívnych grafov a tabuliek.

Více informací

Primárne pramene 19. - 21. storočia pre výskum judaizmu 12. 5. 2017 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street sprístupnil tretiu časť série Twentieth Century Religious Thought zameranú na judaistiku. Kolekcia obsahuje najdôležitejšie diela a primárne pramene pre štúdium a výskum judaizmu.

Ťažisko tvoria doteraz nepublikované primárne zdroje a významné ťažko dostupné texty pre potreby judaistov aj vedcov zameraných na interreligiózny výskum. Hlavnými témami sú židovská mystika, rabínsky judaizmus, ortodoxný judaizmus, konzervatívny judaizmus, reformný judaizmus, midraš, talmud, židovské právo a etika, holokaust, kabala, židovská identita a sionizmus.

Po dokončení bude obsahovať:

 • 25 000 strán archívnych prameňov jednotlivcov aj organizácií
 • 75 000 strán tlačených diel
 • 1000 ilustrácií
 • 65 000 strán v angličtine, 20 000 strán v hebrejčine a 15 000 strán vo francúzštine, taliančine a nemčine

Súčasťou sú napr.:

 • diela Mordechaja Kaplana vrátane Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life a The Purpose and Meaning of Jewish Existence
 • práce venované obdobiu po holokauste od Emila Ludwiga Fackenheima (To Mend the World: Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought and The Jewish Bible After the Holocaust: A Re-reading), Berela Langa (Post-Holocaust: Interpretation, Misinterpretation, and the Claims of History), Zacharyho Braitemana ([God] After Auschwitz: Tradition and Change in Post-Holocaust Jewish Thought)
 • diela od autoriek Blu Greenberg (On Women and Judaism: A View from Tradition) a Hava Tirosh-Samuelson (Women and Gender in Jewish Philosophy)

Zámerom projektu Twentieth Century Religious Thought je vytvoriť najväčší digitálny repozitár kanonických diel svetových náboženstiev od konca 19. storočia po súčasnosť. Doteraz vyšli kolekcie zamerané na kresťanstvo a islam. Alexander Street ďalej digitalizuje učené náboženské texty z budhizmu, hinduizmu a taoizmu.

Více informací

Edícia Cambridge Handbooks in Psychology s novými knihami 11. 5. 2017 - Cambridge University Press

Cambridge University Press rozširuje edíciu Cambridge Handbooks in Psychology o knihy zamerané na psychologickú prevenciu, zaujatosť, sociálnu spravodlivosť v komunitnom živote, pracovnú psychológiu, kreativitu a osobnosť:

 • The Cambridge Handbook of International Prevention Science
 • The Cambridge Handbook of the Psychology of Prejudice
 • The Cambridge Handbook of Service Learning and Community Engagement
 • The Cambridge Handbook of Creativity and Personality Research
 • The Cambridge Handbook of Creativity across Domains
 • The Cambridge Handbook of Workplace Training and Employee Development

Autormi kníh v Cambridge Handbooks in Psychology sú poprední akademici a vedci. Na novej platforme Cambridge Core vydavateľstvo sprístupňuje 20 časopisov a 600 e-kníh z psychológie. Okrem už spomínanej edície aj Advances in Personal Relationships, ďalej impaktované vedecké časopisy Behavioral and Brain Sciences, Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Development and Psychopathology a ďalšie.

Více informací

Classiques Garnier: knihy vydané v apríli 2017 8. 5. 2017 - Classiques Garnier Publishers

V online kolekciách francúzskeho vydavateľstva Classiques Garnier vyšli knihy zamerané na francúzsku stredovekú literatúru, romantizmus a 19. storočie, literárnu teóriu, renesanciu, ekonómiu a politológiu. V edícii Bibliothèque du théâtre français vyšli originálne verzie divadelných hier La Place Royale, Médée, L’Illusion comique, Le Cid a Horace od Pierra Corneillea.

Knižné kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu. Pokiaľ má vaša organizácia zakúpenú niektorú tohtoročnú kolekciu, automaticky získavate prístup ku všetkým novým knihám vydaným v r. 2017.

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 6. 5. 2017 - World Bank Group

World Bank v apríli zverejnila publikácie najmä v edícii Policy Research Working Papers, ale aj:

Mimo sérií vyšla napr. Enabling the Business of Agriculture 2017.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

Neurovedy, sociológia a geovedy v Oxford Handbooks Online 5. 5. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudnú tri odbory Neuroscience, Sociology a Earth Sciences.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z archeológie, manažmentu, sinológie, literárnej vedy a sociológie v apríli pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné:

 • The Pluralism of Legal Pluralisms
 • Hydraulic Fracturing and Legal Frameworks
 • The Mirror, the Lamp, and Public Performances
 • New British Nature Writing
 • Feminist Pedagogy in the Undergraduate Music Survey Course: A Reflective Essay
 • Dynamic Semantics

Více informací

Science of Synthesis verzia 4.7 4. 5. 2017 - Thieme Publishing Group

Najnovšia online verzia Science of Synthesis 4.7 (SOS), ktorá je uznávanou referenčnou príručkou poskytujúcou prístup k overeným informáciám o organických syntetických metódach prináša tri zmeny softvéru:

 • nový vyhľadávací nástroj citácií zjednodušuje prístup k článkom v SOS
 • funkcia Hide All Reactions a Show All Reactions umožňuje vo výsledkoch vyhľadávania skryť alebo zobraziť štruktúry/reakcie
 • Bug Fixing s prehľadom odstránených chýb a nových implementáciách v softvéri

Do Special Topics v Science of Synthesis Reference Library pribudli dva zväzky príručky N-Heterocyclic Carbenes in Catalytic Organic Synthesis, spolu 1070 strán. Redaktormi sú S. P. Nolan a C. S. J. Cazin. Do príručky prispelo 79 odborníkov.

Science of Synthesis je priebežne aktualizovaná, každý zväzok je editovaný tímom odborníkov, ktorí dodržiavajú prísne a jasne stanovené kritériá pre výber metód a priebežne sledujú najnovšiu literatúru. Tento zavedený postup zaručuje, že informácie v SOS vždy odrážajú súčasný stav poznania v syntetickej chémii.

Více informací

Nejaktuálnější adresář knihoven z celého světa 2. 5. 2017 - DeGruyter

Vydavatelství DeGruyter chystá na červenec 2017 vydání aktuálního přehledu knihoven z celého světa. Publikace bude dostupná také v elektronické podobě, která umožňuje snadné vyhledávání.

World Guide to Libraries 2017 (32. vyd.) obsahuje informace o knihovnách různých typů z celého světa. K dispozici jsou kontaktní údaje, jména vedoucích pracovníků, informace o fondu a o zapojení do systému MVS, o zvláštních sbírkách, členství v národních nebo mezinárodních organizacích, ad. Údaje o cca 41 500 knihovnách z více než 200 zemí.

V případě zájmu o elektronickou verzi nás kontaktujte.

Novinky z nabídky open access titulů:

Více informací

Ušetřete na nákupu e-knih, které už máte v tištěné podobě 26. 4. 2017 - ProQuest

Šetřte místo na regálech a nabídněte vašim uživatelům snadný přístup k nejžádanějším titulům online! ProQuest nabízí u knižních titulů vybraných vydavatelství, které již vaše knihovna vlastní v tištěné podobě, slevu na online verzi.

Aktuálně se nabídka týká produkce více než 70 vydavatelů – např. American Mathematical Society, American Psychological Association, American Society for Microbiology, Cambridge University Press, CRC Press, Encyclopaedia Britannica, Harvard University Press, IGI Global, IOS Press, MIT Press, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, S. Karger, Springer Publishing Company, Taylor & Francis, Wiley a Wolters Kluwer, ad. E-knihy lze zpřístupnit na platformách ProQuest Ebook Central nebo ebrary.

50% slevu můžete získat do 31.12. 2017.

Více informací