SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Časopisy IOP s nástrojom Remarq pre autorov aj používateľov 16. 6. 2017 - IOP Publishing

Remarq umožňuje používateľom a autorom časopisov Institute of Physics anotovať, komentovať, zdieľať a spolupracovať. Nástroj je na začiatok k dispozícii u časopisov:

Viac sa dozviete v zázname webinára alebo rovno využite na webových stránkach hore uvedených časopisov. Stačí kliknúť na logo Remarq – veľké Q nájdete vpravo dole.

Více informací

Přehled zásadních článků z časopisecké řady Journal of Physics 15. 6. 2017 - IOP Publishing

IOP Publishing slaví 50 let řady Journal of Physics (JPhys), která zahrnuje pět časopisů pro fyziku, materiály z konferencí a nový open access časopis. V těchto časopisech bylo již publikováno více než 150 000 článků, autory jsou obvykle uznávaní vědci ve svém oboru, mimo jiné 40 laureátů Nobelovy ceny.

V rámci oslav výročí IOP Publishing zpřístupnil nejzásadnější články publikované za posledních 50 let. U většiny těchto článků najdete navíc komentář autora (viewpoint). K dispozici je také editorial profesora Johna Enderbyho Celebrating 50 years of Journal of Physics.

Série Journal of Physics zahrnuje:

 • Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
 • Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics
 • Journal of Physics: Condensed Matter
 • Journal of Physics D: Applied Physics
 • Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
 • Journal of Physics: Conference Series
 • Journal of Physics Communications

Více informací

97. vydanie Handbook of Chemistry and Physics 14. 6. 2017 - Taylor & Francis Group, an Informa business

97. vydanie Handbook of Chemistry & Physics je rozšírené o dve nové tabuľky:

 • Surface Active Chemicals – Table of Properties of the Most Important Surfactants (Solubility, Physical Constants, Critical Micelle Concentration, Hydrophilic-Lipophilic Balance, etc.)
 • Nanomaterial Safety Guidelines – Definition of Terms in Nanoscience; Guidelines for Safe Handling and Disposal

Ďalších 18 tabuliek je aktualizovaných. Dostupné je online na platforme CHEMnetBASE.

Od 94. vydania, každé obsahuje aj biografie významných fyzikov a chemikov. V 97. vydaní sú životopisy nasledujúcich vedcov – Albert Einstein, Ludwig Boltzmann, Pierre-Simon Laplace a Josiah Willard Gibbs.

Redaktorom je William M. Haynes z National Institute of Standards and Technology.

Více informací

Evidence-based informácie zamerané na klinickú a funkčnú výživu 13. 6. 2017 - Evidentia Publishing

The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy (BANT) a Evidentia Publishing predstavili novú otvorenú databázu Nutrition Evidence.

Obsahuje 95 000 vedeckých správ zameraných na dietológiu, klinickú a funkčnú výživu. BANT vyberá správy, ktoré poskytujú najlepšie dôkazy pre klinickú prax podľa EBM, od randomizovaných kontrolovaných pokusov, cez systematické prehľady, meta analýzy až po kohortové štúdie. Odborní redaktori správy indexujú – priraďujú kľúčové slová, ktoré uľahčujú ich vyhľadávanie. Súčasťou záznamov sú abstrakty, súhrny v jednoduchom jazyku, odkazy na plné texty, viaceré sú k dispozícii v režime open access. Databáza je aktualizovaná týždenne.

Raz mesačne môžete zdarma dostávať výber najnovších záznamov pridaných do databázy. Registrácia k odberu Nutrition Evidence Alert je na domovskej stránke Nutrition Evidence.

Více informací

LWW Doody's Core Title a Essential Book Collections pro rok 2017 13. 6. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Kolekce LWW Doody's nabízejí výběr nejdůležitějších titulů pro klinickou a teoretickou medicínu, ošetrovatelství a další zdravotnické obory z produkce vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins, a jsou dostupné na platformě Ovid. Doody's Review Service do značné míry usnadňuje lékařským knihovnám akvizici zahraničních knižních publikací.

Kolekce složené z LWW titulů pro rok 2017:

Online přístup má řadu výhod: úsporu místa v knihovnách, finanční úsporu, přístup do plného textu odkudkoliv a kdykoliv, přístup pro neomezený počet uživatelů ze stejné instituce, plnotextové vyhledávání v publikacích a prohledávání spolu s dalším předplaceným obsahem na platformě Ovid (e-časopisy, e-knihy, databáze).

Více informací

Thieme eNeurosurgery na novej platforme MedOne 12. 6. 2017 - Thieme Publishing Group

Vydavateľstvo Thieme Publishing Group predstavilo novú platformu MedOne. Ako prvý spustila MedOne Neurosurgery, ktorý sprístupňuje na jednom mieste všetky zdroje Thieme zamerané na neurochirurgiu.

Používatelia majú prístup k mixu:

 • 183 elektronických kníh vrátane najnovšieho vydania Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga
 • časopis Journal of Neurological Surgery
 • 418 kľúčových operačných techník popísaných „krok za krokom“ (Procedures)
 • 225 prípadových štúdií
 • 74 000 obrázkov a 900 videí

Thieme patrí celosvetovo k špičke v sprístupňovaní najnovších informácií pre neurochirurgii, a tiež v MedOne eNeurosurgery zverejňuje najnovšie poznatky hneď, ako sú dostupné.

Více informací

Grécka tragédia v Oxford Scholarly Editions Online 10. 6. 2017 - Oxford University Press

Úplne nový modul Greek Tradegy v Oxford Scholarly Editions Online začína s 36 vedeckými vydaniami diel gréckej tragédie. Oxford Scholarly Editions Online v súčasnosti obsahuje 1090 vedeckých vydaní diel britskej a latinskej poézie, drámy a prózy ako aj ďalšie dôležité primárne texty pre humanitné odbory. Spolu 543 000 strán.

Modul obsahuje vydania diel z edície Oxford Classical Texts od antických autorov, ako sú Aischylos, Sofokles a Euripides. Súčasťou sú podrobné komentáre, napr. Fraenkel, Denniston & Page a Raeburn & Thomas o Agamemnonovi, A. F. Garvie o Peržanoch, E. R. Dodds o Bakchantkách, Richard Seaford o Kyklopoch a W. S. Barrett o Hippolytovi. Diela sú v pôvodnej gréčtine a v anglických prekladoch z edície Oxford World’s Classics.

Dočasne voľne dostupné je Euripidovo dielo Herakles v gréčtine a s úplným vedeckým aparátom.

Více informací

Brockelmann v angličtině a online 9. 6. 2017 - Brill

Anglický překlad slavné knižní předlohy Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL) je dostupný online formou jednorázového nákupu. „Brockelmann“ je nepostradatelným výzkumným nástrojem pro každého, jehož studium a výzkum se týká islámského světa obecně a zejména pak Středního Východu.

Brockelmannovo dílo poskytuje bio-bibliografické informace o dílech napsaných v arabštině a jejich autorech s důrazem na klasické období. Dílo je členěno do chronologicky organizovaných sekcí, které jsou rozděleny podle literárního žánru. Jednotlivé záznamy se obvykle skládají z biografické části a seznamu autorských prací v rukopise a tisku s odkazy na sekundární literaturu.

V případě zájmu o tuto publikaci kontaktujte Jakuba Petříka a Miriam Suchoňovú.

Více informací

E-prednášky o personalizovanej medicíne v onkológii v HSTalks 9. 6. 2017 - Henry Stewart Talks

Do HSTalks Biomedical & Life Sciences pribudla séria Cancer Therapies in the Personalized Medicine Era zameraná na liečbu rakoviny z pohľadu personalizovanej medicíny. Redaktormi série sú Dr. Federico Innocenti z University of Chicago, USA a Prof. Daniel J. Crona z University of North Carolina Chapel Hill, USA. Začína s e-prednáškami:

Rozšírené a aktualizované sú aj existujúce série.

Na vydanie pripravuje HSTalks série The Complement System, Ecology, Stroke Prevention, Mitochondria in Health and Disease, Bioinformatics for Metabolomics, Drug Delivery, Allergy – from basics to clinic, Introduction to biochemistry, Autophagy and lysosomal storage diseases a Gene-drives and active genetics.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam. Pedagógovia môžu využiť službu vedeckej poradkyne, ktorá podľa sylabov vášho predmetu vyhľadá relevantné e-prednášky.

Více informací

Aktualizované učebnice onkológie a kardiológie v Oxford Medicine Online 8. 6. 2017 - Oxford University Press

Na Oxford Medicine Online sú aktualizované vydania The Oxford Textbook of Oncology a The ESC Textbook of Preventive Cardiology. V učebnici preventívnej kardiológie sú zrevidované kapitoly, terminológia a odkazy. Doplnené sú nové tabuľky, ktoré sa dajú stiahnuť.

Pribudli aj nové publikácie Mental Health Practice and the Law, Women's Neurology a Telemental Health in Resource-Limited Global Settings.

Celá kolekcia Oxford Medicine Online je teraz dostupná formou predplatného za zvýhodnených podmienok.

Více informací