SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Géotechnique a Geosynthetics International s vyššími impakt faktormi 26. 7. 2017 - ICE Publishing

Zvýšené impakt faktory podľa 2016 Journal Impact Factors od Clarivate Analytics, má šesť časopisov vydavateľstva Institution of Civil Engineers:

 • Geosynthetics International 2.603
 • Géotechnique 2.395
 • Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials 0.787
 • Transport 0.402
 • Emerging Materials Research IF 0.313
 • Maritime Engineering 0.286

Prvýkrát získal impakt faktor časopis Green Materials (1.579).

Více informací

Jak vědci využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě? 26. 7. 2017 - Springer Nature

Springer Nature v letošním roce provedl rozsáhlý průzkum, který ukázal, že sociální média nejsou jen cestou, jak mohou autoři z akademické sféry a vydavatelé šířit výzkumné poznatky, ale vědci je stále častěji využívají i k vyhledávání a čtení vědeckého obsahu.

Na průzkum reagovalo více než 3000 respondentů, převážně z medicínsko-technických oborů (STM), a z Evropy. Všechna data z průzkumu jsou k dispozici pro čtení na Figshare spolu se souhrnem hlavních poznatků:

 • více než 95% respondentů uvedlo, že používají nějakou formu sociálních médií nebo vědeckých sociálních sítí (scholarly collaboration networks) pro profesionální účely
 • ResearchGate je platforma s největším podílem profesionálních uživatelů (71%), následuje Google Scholar (66%)
 • 50% respondentů uvedlo, že denně přistupují k Facebooku
 • zatímco v průzkumu v roce 2014 vědci uváděli, že ResearchGate a Academia.edu navštěvují především proto, aby udržovali aktuální svůj profil pro případ, že by je chtěl někdo kontaktovat, letošní průzkum ukázal, že více než tři čtvrtiny respondentů využívají sociální média a odborně zaměřené sociální sítě pro vyhledávání a čtení vědeckého obsahu (v roce 2014 to bylo 33%)
 • 57% respondentů v průzkumu použilo nějakou formu sociálních sítí pro propagaci sebe sama nebo výzkumu
 • většina vědců oceňuje od vydavatelů především informace o nových tématech a trendech, o výzkumu relevantním pro jejich obor a odkazy na relevantní články

Více informací

ProQuest Academic Complete nabídne tisíce nových titulů vydavatelství Wiley 26. 7. 2017 - ProQuest

Společnost Wiley a společnost ProQuest již dlouho spolupracují, aby vědcům poskytly neomezený přístup k důležitému multidiscipli­nárnímu obsahu. V rámci nové pětileté dohody bude prostřednictvím kolekce Academic Complete a deseti předmětových kolekcí dostupných 4 000 nových knižních titulů vydavatelství Wiley. Do roku 2022 tak bude Academic Complete obsahovat více než 14 000 titulů Wiley.

Databáze Academic Complete existuje již 15 let, jedná se o polytematickou kolekci více než 145 000 odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Vybrány jsou především publikace, které obvykle nakupují akademické knihovny včetně titulů na seznamech Choice Magazine's Ou­tstanding Academic Titles a Doody's. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.

Kolekce je dostupná formou předplatného pro akademické instituce pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. Obsah lze číst online i offline, k dispozici jsou statistiky COUNTER i záznamy MARC 21.

Více informací

Akademické eseje z fyziky v Oxford Handbooks Online 25. 7. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudli akademické eseje z fyziky. Zastúpené sú témy od materiálových vied po dejiny fyziky. Začína so piatimi knihami:

 • The Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences
 • Oxford Handbook of Nanoscience and Technology
 • The Oxford Handbook of Small Superconductors
 • The Oxford Handbook of Soft Condensed Matter
 • The Oxford Handbook of the History of Physics

S redaktormi sa zoznámite na domovskej stránke odboru. Voľne dostupné eseje sú Was There a Scientific Revolution? a Quantum Physics.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z humanitných a spoločenských vied v júni pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné

Více informací

Vydavatelství Sense Publishers se stává součástí Brill 25. 7. 2017 - Brill

Vydavatelství Brill dokončilo akvizici Sense Publishers, které vydává především knižní publikace v angličtině zaměřené na pedagogický výzkum a příbuzné obory. Aktuálně je v nabídce 1 400 publikací, každý rok přibyde cca 160 nových titulů. Všechny budou do konce letošního roku dostupné na platformě BrillOnline.

Více informací

Nové knihy o liečbe bolesti v LWW Pain Management Essentials Book Collection 21. 7. 2017 - Wolters Kluwer - Ovid

Knižná kolekcia je rozšírená o šesť nových kníh od vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins zameraných na paliatívnu medicínu:

 • Fundamentals of Pain Medicine: How to Diagnose and Treat your Patients
 • Mechanisms and Management of Pain for the Physical Therapist
 • Pain and the Conscious Brain
 • Waldman's Atlas of Diagnostic Ultrasound of Painful Foot and Ankle Conditions
 • Waldman's Com­prehensive Atlas of Diagnostic Ultrasound of Painful Conditions
 • Whiplash Injury: Perspectives on the Development of Chronic Pain

Viac o e-zdrojoch na platforme Ovid

Kolekcia je jedným z informačných zdrojov dostupných na platforme Ovid zameraných na liečbu bolesti, algeziológiu, paliatívnu medicínu a starostlivosť. Okrem časopisov a kníh vydavateľstva Lippincott, Williams & Wilkins sprístupňuje aj publikácie ďalších vydavateľstiev a odborných spoločností vrátane American Society of Anesthesiologists (ASA), International Anesthesia Research Society (IARS), American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) a International Association for the Study of Pain (IASP).

Napr. časopisy PAIN, Anesthesia & Analgesia, European Journal of Pain a American Journal of Hospice & Palliative Medicine. Z kníh Principles of Pain Management for Anaesthetists, Bonica’s Management of Pain, Emergencies in Palliative and Supportive Care a Fast Facts: Chronic and Cancer Pain.

Dostupné sú jednotlivé publikácie aj kolekcie:

Více informací

MedicinesComplete: nové a aktualizované informácie o liečivách v júli 18. 7. 2017 - Pharmaceutical Press

Počas júla 2017 boli v MedicinesComplete doplnené a aktualizované publikácie:

 • AHFS Drug Information – 13 nových monografií, napr. Elotuzumab, Metreleptin, Tenofovir Alafenamide, Deutetrabenazine, Niraparib, Valbenazine, Durvalumab, Brigatinib, Midostaurin, Cerliponase Alfa a 36 revidovaných monografií, napr. levETIRAcetam, Lopinavir and Ritonavir, Levofloxacin, Eprosartan, Telmisartan, Olmesartan, Propofol, Etomidate, Teriparatide, Gatifloxacin, Moxifloxacin
 • BNF – 12 dôležitých zmien týkajúcich sa: levETIRAcetam, Lopinavir and Ritonavir, Levofloxacin, Eprosartan, Telmisartan, Olmesartan, Propofol, Etomidate, Teriparatide, Gatifloxacin, Moxifloxacin, 1 zmena dávkovania: Fenofibrate [dose in renal impairment], 3 vymazané prípravy: Incivo® [telaprevir], Victrelis® [boceprevir], Trobalt® [retigabine] a 10 nových príprav vrátane AirFluSal Forspiro® [fluticasone with salmeterol], Benepali® [etanercept], Delmosart® modified release tablet [methylphenidate hydrochloride].
 • BNF for Children – 6 dôležitých zmien, týkajúce sa napr. Constipation, Contraceptive, interactions, Diabetes, 1 zmena dávkovania: Fenofibrate [dose in renal impairment] a 9 nových príprav, napr. enepali® [etanercept], Delmosart® [methylphenidate hydrochloride].
 • Herbal Medicines – 1 nová mongrafia: Black Raspberry, 1 celá revidovaná: Tansy a 1 čiastočne revidovaná: Thyme
 • Stockley's Drug Interactions – 1054 nových a 18 aktualizovaných alertov
 • Stockley's Herbal Medicines Interactions – aktualizované údaje z Európskeho liekopisu
 • Handbook on Injectable Drugs – 10 nových monografií: Lacosamide, Daunorubicin Citrate Liposomal, Paclitaxel (albumin-bound), Clevidipine Butyrate, Clofarabine, Minocycline Hydrochloride, Ibutilide a 57 aktualizovaných monografií, napr. Linezolid, Argatroban, Quinupristin-Dalfopristin, Daptomycin, Caspofungin Acetate, Tigecycline, Voriconazole, Doripenem, Tranexamic Acid.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k MedicinesCom­plete alebo niektorej z publikácií, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným monografiám.

Více informací

Mary Ellen Bates: měření návratnosti investic informačního centra 17. 7. 2017 - Springer Nature

Kalkulace a obhajoba návratnosti investic do informačních služeb a vašeho informačního centra je vždy výzva, obzvlášť v době, kdy často slýcháme, že „vše je k dispozici zdarma na internetu“.

Pro výpočet hodnoty služeb (ROI) vaší knihovny se můžete inspirovat v nejnovější bílé knize The True Cost of Information: Measuring the ROI of the Information Center, která je ke stažení zdarma. Autorkou je Mary Ellen Bates, informační profesionálka a zkušená rešeršérka, která v roce 2003 vystoupila na konferenci Inforum.

Více informací

Nové vydání příručky Phila Bradleyho a publikace vydavatelství Karolinum 14. 7. 2017 - Albertina icome Praha

Na platformě ProQuest Ebook Central je k dispozici nejnovější vydání publikace Expert Internet Searching. Autorem je Phil Bradley, který je uznávaným odborníkem na internetové vyhledávače a různé způsoby vyhledávání. V 5. vydání odkazuje na více než 300 vyhledávacích nástrojů a dotýká se aktuálních trendů včetně sociálních médií, vizuálního vyhledávání a validity výsledků vyhledávání.

Rozšiřuje se také nabídka e-knih z českého vydavatelství Karolinum, z titulů publikovaných v letošním roce vybíráme:

 • Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby
 • Inferences with Ignorance: Logics of Questions
 • Theatre Theory Reader: Prague School Writings
 • Vzdělání a dnešek
 • Náročné otcovství
 • Psychiatry and Pedopsychiatry
 • Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

Přes ProQuest Ebook Central lze publikace jednotlivě zakoupit, číst obsah online i offline, stahovat jednotlivé kapitoly i kompletní obsah nebo dopisovat vlastní poznámky.

Pro informace o cenách kontaktujte Filipa Vojtáška a Miriam Suchoňovú.

Více informací

Jak úspěšné knihovny prezentují hodnotu svých služeb a kreativně komunikují s uživateli? 13. 7. 2017 - Taylor & Francis Group, an Informa business

V průběhu roku 2016 společnost Taylor & Francis shromažďovala informace o tom, jak knihovníci komunikují hodnotu své knihovny, jak spolupracují s akademiky a propagují své sbírky. Publikovaný white paper Creative, Evolving, Relevant – Communicating the Library's Value zkoumá inovativní způsoby, kterými knihovny prezentují svou hodnotu směrem ke studentům a vyučujícím a shrnuje, co funguje a co ne. K dispozici jsou konkrétním příklady, které knihovníci mohou implementovat ve své instituci. Dotýkají se témat jako je digitální marketing, spolupráce s akademiky nebo organizace aktivit v knihovně.

Celá publikace je k dispozici ke stažení zdarma.

Další volně dostupné publikace jsou dostupné v sekci Free resources.

Více informací