SlovenskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Průběžně aktualizovaný přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti elektronických informačních zdrojů a nástrojů na jejich správu, sdílení a využívání událo v poslední době.

Jak knihovny optimalizují svůj prostor 5. 7. 2017 - ProQuest

Aktuální průzkum společnosti ProQuest ukázal, že většina amerických knihovníků v akademických a veřejných knihovnách považuje rekultivaci prostoru knihovny za prioritu. Knihovny bojují s nedostakem prostoru ať už kvůli narůstajícímu počtu tištěných svazků a jiných materiálů, tak i z důvodu, že chtějí svým uživatelům nabízet nové služby, odpočinkové a studijní zóny nebo prostory pro pořádání různých aktivit společenského charakteru.

Knihovny ale narážejí na nedostatek času, zaměstnanců, financí, skladovacích prostor a musí překonávat resistenci ze strany vedení, knihovníků i studentů. Dle průzkumu knihovny nejčastěji vyřazují starší čísla časopisů a novin, vládní dokumenty a mikrofiše. Tištěnou formu nahrazují elektronickou verzí, snižují rozpočty na nákup tištěné produkce a investují více do nákupu elektronických knih, a duplikáty nejžádanějších publikací nepořizují v tištěné, ale v elektronické ver­zi.

ProQuest nabízí více než 850 000 e-knih v rozhraní ProQuest Ebook Central. Vybírat tituly může jednak knihovna, ale zajímavá je i alternativa, kdy e-knihy jsou objednány na základě skutečného využití akademickými pracovníky (tzv. Patron-Driven Acquisition, PDA). K dispozici je i úsporná varianta krátkodobé výpůjčky (Short-Term Loans, STL) za zlomek ceny knihy. Nejnovější možností je (u vybraných vydavatelů) přechod z výpůjček k trvalému nákupu (access-to-own, ATO).

Až do konce roku 2017 lze u ProQuestu získat slevu 50% na online verzi knižních titulů vybraných vydavatelství, které již knihovna vlastní v tištěné podobě.

Více informací

Classiques Garnier: knihy vydané v júni 2017 4. 7. 2017 - Classiques Garnier Publishers

V online kolekciách francúzskeho vydavateľstva Classiques Garnier vyšli knihy zamerané najmä na frankonfónnu literatúru 20. – 21. storočia, ďalej renesanciu, romantizmus a literatúru 19. storočia, dielo Marcela Prousta, André Gida a Nikolaja Leskova, kultúrne dejiny, filozofiu a ekonómiu.

Knižné kolekcie sú dostupné formou trvalého nákupu. Pokiaľ má vaša organizácia zakúpenú niektorú tohtoročnú kolekciu, automaticky získavate prístup ku všetkým novým knihám vydaným v r. 2017.

Více informací

Aktuálne analýzy a štúdie World Bank 1. 7. 2017 - World Bank Group

World Bank v júni zverejnila publikácie najmä v edícii Policy Research Working Papers, ale aj:

Mimo edície vyšla Oil, Gas, and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries.

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné k World Bank eLibrary, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným publikáciám.

Více informací

Časopisy Oxford University Press s vyššími impakt faktormi 29. 6. 2017 - Oxford University Press

Podľa 2016 Journal Citation Report® od Clarivate Analytics, impakt faktory časopisov Oxford University Press naďalej rastú. OUP vydáva 249 časopisov s impakt faktorom, z nich 170 titulov má zvýšený IF. Sedem časopisov je medzi najlepšie hodnotenými časopismi vo svojej kategórii.

Medicína

Prírodné vedy a matematika

Spoločenské vedy

Právo

Arts & Humanities

Více informací

Karger Journal Archive rozšírený o dvanásť časopisov 29. 6. 2017 - S. Karger Publishers

Do kolekcie Karger Journal Archive pribudli časopisy, ktoré zanikli alebo boli pred rokom 1998 integrované do iných periodík:

 • American Journal of Noninvasive Cardiology (1987 – 1994)
 • Analytische Psychologie (1969 – 1997)
 • Complement and Inflammation (1984 – 1991)
 • Daseinsanalyse (1984 – 1996)
 • Developmental Pharmacology and Therapeutics (1980 – 1993)
 • Enzyme and Protein (1962 – 1996)
 • European Urology (1975 – 1997)
 • Indoor and Built Environment (1992 – 1997)
 • International Pharmacopsychiatry (1968 – 1982)
 • Journal of Biomedical Science (1994 – 1997)
 • Journal of Medical Primatology (1972 – 1982)
 • Vox Sanguinis (1951 – 1997)

Archív sprístupňuje 76 časopisov vydavateľstva Karger od prvého vydania do roku 1998, resp. do roku, kedy vychádzali. Zastúpené sú špecializácie klinickej medicíny, komplementárna, sociálna a preventívna medicína, farmakológia, psychológia, logopédia a fonetika, patológia, neurobiológia, biochémia, genetika, fyziológia a zoológia.

Více informací

Užijte si léto na jedničku 28. 6. 2017 - Albertina icome Praha

Srdečně zdravíme všechny naše příznivce a děkujeme, že sledujete naše pravidelné e-novinky! Užijte si krásné léto plné odpočinku i dobrodružství, cestování a šťastných návratů.

Vaše AiP.

Ilustrace: Eva Holická

Více informací

Vzniká Oxford Research Encyclopedia pre medzinárodné štúdiá 28. 6. 2017 - Oxford University Press

Oxford University Press v spolupráci s International Studies Association pripravuje ďalšiu Oxford Research Encyclopedia.

Obsahovať bude dlhé recenzované články napísané alebo upravené poprednými vedcami zamerané na medzinárodné štúdiá vrátane štúdií konfliktov, rozvoja, diplomacie, životného prostredia, etiky, zahraničnej politiky, ľudských práv, identity, medzinárodného práva, organizácie, teórie medzinárodných vzťahov, pedagogiky, politickej komunikácie, ekonómie, geografie a sociológie, politiky vo vzťahu k sexualite a rodovým otázkam, kvalitatívnej a kvantitatívnej politickej metodológie a bezpečnostných štúdií.

Šéfredaktorkou je Renée Marlin-Bennett, profesorka politológie na Johns Hopkins University v Baltimore, Maryland.

Chcete navrhnúť tému alebo článok? Kontaktujte redaktorov.

Rovnako ako všetky nové encyklopédie budú články počas prvých mesiacov voľne dostupné.

Více informací

Časopisy The Royal College of Psychiatrists na Cambridge Core 27. 6. 2017 - Cambridge University Press

Cambridge University Press začne od januára 2018 vydávať časopisy a knihy The Royal College of Psychiatrists (RCPsych). Na platforme Cambridge Core budú dostupné The British Journal of Psychiatry (BJPsych), British Journal of Psychiatry Open (BJPsych Open), BJPsych Advances, BJPsych Bulletin a BJPsych International.

The British Journal of Psychiatry patrí medzi popredné medzinárodné časopisy v psychiatrii. Publikuje originálne vedecké články zo všetkých oblastí vrátane prevencie, vyšetrovania, diagnostiky, liečby a starostlivosti o ľudí s duševnými chorobami.

Na Cambridge Core budú dostupné aj knihy The Royal College of Psychiatrists vydané za tri desaťročia aj pripravované tituly pre psychiatrov, ďalších odborníkov na duševné zdravie a širokú verejnosť.

Cambridge University Press vydáva vedecké recenzované časopisy zameraných na psychiatriu a neurovedy vrátane Behavioral and Brain Sciences (impakt faktor 20,415), Psychological Medicine (5,491), Development and Psychopathology (3,646), CNS Spectrums (3,582), Journal of the International Neuropsychological Society (2,963) či otvoreného časopisu Global Mental Health, ako aj knižné edície.

S publikáciami sa môžete zoznámiť cez voľne dostupné vyhľadávanie, open access články a výber článkov zameraných na psychiatriu.

Více informací

Nová mobilná verzia BMJ Best Practice 27. 6. 2017 - BMJ

Aplikácia BMJ Best Practice do mobilných zariadení je úplne prerobená, aby lepšie slúžila pre klinickú prax (point of care). Zohľadňuje, čo od mobilnej aplikácie očakávajú používatelia:

 • Rýchlo sa dá stiahnuť.
 • Zaberá minimum pamäte.
 • Aktualizuje sa na pozadí.
 • Má plnú offline funkčnosť.
 • Zaznamenáva aktivity súvisiace s CME/CPD.
 • Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k obsahu.

Čo nájdete v novej mobilnej verzii BMJ Best Practice:

 • Štruktúrované informácie odrážajú pracovný postup konzultácií s pacientmi.
 • Denne aktualizované dôkazy a postupy.
 • Diagnosis and Differentials obsahujú príznaky, symptómy a vyšetrenia s cieľom pomôcť lekárom urobiť presnú diagnózu čo najrýchlejšie.
 • Tisíce zdravotných stavov, diagnóz a diagnostických tes­tov
 • 6000 postupov (practice guidelines)
 • 20 000 odkazov na liečivá a 70 000 biblio­grafických odkazov
 • 4000 klinických ilustrácií

Majitelia mobilných zariadení si môžu aplikáciu zdarma stiahnuť pre operačné systémy Android a iOS. Na prihlásenie slúžia údaje osobného účtu.

BMJ Best Practice je znalostný nástroj pre klinickú prax, štúdium a výskum. Podporuje rozhodovanie poskytujúc rýchle a overené odpovede na otázky ohľadom diagnózy, spôsobov liečby, prognózy vývoja a prevencie. Cez mobilnú verziu majú používatelia prístup ku všetkým informáciám v rámci predplatného BMJ Best Practice.

Více informací