SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » World Scientific Journals

World Scientific Journals

Producent: World Scientific Publishing
Partner: World Scientific Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů
URL: Homepage produktu / Product info
Obory: Alergologie a klinická imunologie | Anesteziologie a intenzivní medicína | Dermatologie | Endokrinologie a diabetologie | Gastroenterologie a hepatologie | Další obory (81) »
Geriatrie a gerontologie | Gynekologie a porodnictví | Hematologie a transfúziologie | Chirurgie a traumatologie | Infektologie a geografická medicína | Interní medicína | Kardiologie a angiologie | Medicína založená na důkazech | Oční lékařství | Onkologie a radioterapie | Ortopedie a tělovýchovné lékařství | Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy | Paliativní medicína a léčba bolesti | Pediatrie | Pneumologie a ftizeologie | Pracovní lékařství a toxikologie | Praktické lékařství | Psychiatrie / Neurovědy / Sexuologie | Radiologie a nukleární medicína | Rehabilitace | Revmatologie | Stomatologie a maxilofaciální chirurgie | Urgentní medicína a medicína katastrof | Urologie / Nefrologie | Farmakologie a farmacie | Komplementární a alternativní medicína | Ošetřovatelství | Tělesná výchova a sport | Veřejné zdravotnictví a mezinárodní zdraví | Anatomie / Fyziologie | Bioetika a lékařské právo | Biomedicínské inženýrství | Ekonomika, řízení a politika v zdravotnictví | Epidemiologie / Hygiena / Preventivní lékařství | Laboratorní medicína | Lékařská biologie a genetika | Lékařská fyzika a biofyzika | Lékařská chemie a biochemie | Molekulární medicína | Patologie a soudní lékařství | Biotechnologie | Environmentální vědy | Lesnictví | Potravinářství a výživa | Veterinární lékařství | Zemědělství | Fyzika | Matematika a statistika | Optika a optoelektronika | Astronomie a astrofyzika | Geografie | Geologie | Hydrologie | Meteorologie a klimatologie | Biologie | Botanika | Chemie | Zoologie | Sociální práce / Sociální politika | Sociologie / Demografie / Teritoriální studia | Bankovnictví a finančnictví | Ekonomické vědy | Průmyslová bezpečnost | Průmyslové inženýrství | Technika a inženýrství [obecně] | Doprava a logistika | Dřevařství a papírenství | Elektrotechnika a elektronika | Energetika | Environmentální inženýrství | Hornictví, hutnictví a slévárenství | Chemický průmysl a inženýrství | Informační technologie / Telekomunikace | Materiálové vědy a inženýrství | Metrologie a zkušebnictví | Nanotechnologie a nanovědy | Spotřební průmysl | Stavebnictví, architektura a urbanismus | Strojírenství | Textilní a obuvnický průmysl | Asijská studia 

Chcete vědět víc?
Pište a volejte, Filip Vojtášek má odpovědi na všechny vaše dotazy.

Popis produktu

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

 • Asian Studies
 • Business & Management
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Economics & Finance
 • Engineering / Acoustics
 • Environmental Science
 • Life Sciences / Biology
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Medicine
 • Nanotechnology & Nanoscience
 • Nonlinear Science, Chaos & Dynamical Systems
 • Physics and Astronomy
 • Social Sciences

Nabízíme možnost vyzkoušení, posléze stanovení ceny ať již ucelené kolekce nebo po jednotlivých titulech a ve finále formou ročního předplatného zřízení plošného přístupu z lokality zákazníka. Kolekce na výběr:

 • Full Collection
 • Natural Sciences Collection
 • Formal Sciences Collection
 • Physics Collection
 • Applied Sciences Collection
 • Mathematics Collection
 • Computer Science Collection
 • Engineering Collection
 • Materials Science Collection
 • Social Sciences Collection
 • Economics, Finance & Management Collection
 • Medical Life Sciences Collection
 • Nonlinear Science Collection
 • Chemistry Collection
 • Environmental Science Collection

S časopisy se seznámíte přes volně dostupné vyhledávání, abstrakty, otevřené články a časopisy:

 • China Quarterly of International Strategic Studies
 • Hong Kong Physiotherapy Journal
 • International Journal of Modern Physics Conference Series
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Journal of Financial Management, Markets and Institutions((JFMMI)
 • Journal of Innovative Optical Health Sciences
 • Molecular Frontiers Journal
 • Reports in Advances of Physical Sciences
 • Singapore Dental Journal

Užitečné nástroje a materiály

Manuály a uživatelská dokumentace

Materiály pro administrátory