SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel


Průmyslová bezpečnost

Počet nalezených produktů: 24

AICHE/CCPS - Chemical Process Safety
Producent: Center for Chemical Process Safety/AIChE
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Prémiová kolekce více než 65 směrnic, které se zabývají výrobou, skladováním a manipulací s hořlavými, explozivními a reaktivními materiály.

ebrary Industrial Manufacturing: Safety & Hygiene
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ebrary Industrial Manufacturing: Safety & Hygiene obsahuje e-knihy zaměřeny na bezpečnost a hygienu v průmyslové výrobě z produkce vydavatelství jako jsou CRC Press, Taylor & Francis a Wiley-Blackwell.

HSELINE: Health and Safety
Producent: United Kingdom Health & Safety Executive
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Sleduje oblast všech aspektů zdraví a ochrany zdraví při práci v různých oborech lidské činnosti – průmysl, zemědělství, výzkum apod. Retrospektiva od 1977. Excertováno je na 250 mezinárodních časopisů, dále vládní dokumenty, standardy a další. Záznam je opatřen abstraktem.

Chemical Safety NewsBase
Producent: The Royal Society of Chemistry
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Databáze, součást Environmental Chemistry Health & Safety vychází z časopisů, monografií, konferencí a oficiálních dokumentů a zaměřuje se na informace o nebezpečných a potenciálně nebezpečných efektech chemických látek a procesech v průmyslových a laboratorních podmínkách, včetně látek radioaktivních a mikrobiologických. Retrospektiva od roku 1981, aktualizace měsíční, přes 60 000 zázn.

Knovel Library
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Library - Fire Protection Engineering & Emergency Response
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Library - Safety & Industrial Hygiene
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Tematická kolekce elektronických knih od významných společností a vydavatelství v oblasti bezpečnost a průmyslová hygiena se zabývá:

Material Safety Data Sheets - OHS
Producent: MDL Information Systems
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Odpovídá vaše pracoviště bezpečnostním normám pro práci s chemikáliemi? Jaké jsou povolené dávky pro člověka i zvířata? Jak poskytnout první pomoc při zasažení? Potřebujete identifikovat chemikálie podle chemického názvu, obchodní značky nebo čísel rejstříku CAS?

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

Science & Technology Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest Science & Technology Ebook Subscription (dříve ebrary Science & Technology) obsahuje odborné elektronické monografie zaměřené na biologické vědy – zemědělství a lesnictví, vědy o přírodním prostředí a jeho zachování, anatomii a fyziologii, genetiku a genomiku, biotechnologie, botaniku, biologii moře a zoologii. Dále tituly z oboru informační technologie – zejména programování, telekomunikace, bezpečnost aj. Nechybí také publikace pro inženýrské obory různých směrů, pro klimatologii, letectví a kosmonautiku, vědu o zemi, mechaniku, meteorologii, matematiku, materiálové vědy, bezpečnost, elektroniku, energetiku, pravděpodobnost a statistiku, zahrnuje i astronomii, chemii, kvantovou teorii, komunikaci a pravidla psaní aj.