SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Rodová a minoritiní studia

Počet nalezených produktů: 56

Archives of Sexuality & Gender
Producent: GALE, part of Cengage Learning
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Unikátní kolekce zhruba 1,5 milionu stránek z primárních zdrojů (mikrofilm, digitální a analogový obsah, včetně newsletterů, vládních dokumentů, manuscriptů, pamfletů, ad.) zaměřených na sociální, politické, zdravotní a právní otázky ovlivňující LGBTQ komunitu po celém světě. Dokumenty pocházejí z top knihoven a archivů, např. z Canadian Lesbian and Gay Archives, GLBT Historical Society, New York Public Library, Lesbian Herstory Educational Foundation, ad.

Archives Unbound
Producent: GALE, part of Cengage Learning
Typ dat: Primární prameny

Archives Unbound, je tvořeno několika unikátními specializovanými kolekcemi historických dokumentů určených vědcům a studentům. Velká část z nich nebyla předtím nikdy dostupná.

Black Abolitionist Papers, 1830-1865
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Unikátní soubor primárních textů afroamerických černochů vystupujících za zrušení otroctví v Americe – na 15 000 článků, dokumentů, korespondence, zpráv a literárních prací autorů nejen amerických, ale i působících v Kanadě, Anglii, Skotsku, Irsku, Francii, Německu.

Black Studies Center
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Zdroj přináší dokumenty historické i současné týkající se problematiky Afroameričanů. Vychází z několika databází: základní je Schomburg Studies on the Black Experience, dále International Index to Black Periodicals (IIBP), Chicago Defender a Black Literature Index.

Black Studies in Video
Producent: Alexander Street
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Black Studies in Video je kolekce klíčových dokumentárních filmů, interview a dříve nedostupných archivních záběrů. Ve finále kolekce nabídne 500 hodin videa. Zabývá se afroamerickou historií, politikou, uměním a kulturou, strukturou rodiny, gender vztahy, a sociálními a ekonomickými tématy.

Black Thought and Culture
Producent: Alexander Street
Typ dat: Primární prameny

Myšlení a kultura představitelů amerického černošského etnika – učitelů, umělců, politiků, náboženských vedoucích, veteránů, sportovců, a dalších – pokrývající 250 let historie, je zpřístupněno v elektronické verzi. Zpracováno je na 1 300 zdrojů přibližně 1 100 autorů, jejich články, vystoupení, eseje, dopisy a další.

Black Women Writers
Producent: Alexander Street
Typ dat: Primární prameny

Black Women Writers – African, African American, and Diaspora zpřístupňuje na 100 000 stránek literární tvorby autorek na 20 zemí tří kontinentů od 18. století:

British and Irish Women's Letters and Diaries
Producent: Alexander Street
Typ dat: Primární prameny

Původní dokumenty, částečně ve faksimiliích, z období 400 let (1500–1900) představují zkušenosti a poznatky na 500 autorek – celkem přes 100 000 stran tištěného ekvivalentu. Dokumenty, vedle deníků i dopisy a články, jsou doplněny bibliografickými informacemi a biografickými poznámkami. Výběr vycházel z 290 zdrojů.

Contemporary Women's Issues
Producent: Responsive Database Services
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Unikátny plnotextový informačný zdroj, ktorý spája bežne dostupné informácie so zdrojmi „sivej“ literatúry so zameraním na život a aktivity žien vo viac ako 190 krajinách sveta (Titles List). Databáza vzniká v spolupráci s organizáciami ženského hnutia, výskumnými centrami a informačnými profesionálmi. Ponúka pohľad na ženské hnutie a angažovanosť žien vo všetkých oblastiach života (ľudské práva, rodinný život, politika, zamestnanie, zdravie a jeho ochrana, verejné záležitosti a pod.).

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.