SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Klinická medicína


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma
Vydavatel

Klinická medicína

Počet nalezených produktů: 425

Thieme MedOne Radiology
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

MedOne Radiology (původně Thieme eRadiology) je nový online zdroj, kde jsou na jednom místě dostupné všechny zdroje Thieme zaměřené na radiologii. Obsahuje databázi případových studií RadCases, mix elektronických knih (E-Books), více než 121 200 obrázků pro použití např. v prezentacích (pouze pro edukační účely), videa, a vyhledávání současně v časopisech Thieme a v databázi PubMed.

Thieme MedOne Spine
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

MedOne Spine (původně Thieme eSpine) je online zdroj, kde jsou na jednom místě dostupné všechny zdroje vydavatelství Thieme zaměřené na operace páteře – 250 klíčových operačních technik popsaných „krok za krokem“ (Procedures), mix elektronických knih (E-Books), více než 19 000 obrázků pro použití např. v prezentacích a vyhledávání současně v článcích v časopisech Thieme – Evidence-Based Spine Care Journal, Global Spine Journal – a v databázi PubMed.

Thieme open access journals
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Thieme poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch so zlatou cestou:

Thieme's journal collection
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Thieme publikuje časopisy:

ToxFile
Producent: Dialog
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Jedna z nejrozsáhlejších databází zabývajících se toxickými, farmakologickými, biochemickými a fyziologickými účinky léčiv a dalších užívaných chemikálií. Soustřeďuje se zejména na nežádoucí účinky, karcinogenitu, mutagenezi a teratogenitu i další. Základem jsou záznamy z MEDLINE doplněné o další ze zdrojů TOXNET National Library of Medicine. Zpracovávány jsou odborné články, monografie a jejich části, zprávy, disertace, materiály konferencí. Od roku 1964 je k dispozici na 2,7 mil. záznamů, aktualizace je denní.

Toxicology Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Tato databáze je věnována informacím o rizicích doprovázejících látky, s nimiž se setkáme ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářství a mnoha dalších odvětvích. Zahrnuty jsou i látky řazené mezi „sociální jedy“ a řada přírodních látek. Sledováno je 752 zdrojů (Serials Source List). Retrospektiva je dostupná od roku 1982, měsíční přírustek činí 1030 záznamů, celkově databáze čítá na 344 000 záznamů (červenec 2012).

TOXLINE
Producent: National Library of Medicine
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

TOXLINE obsahuje toxikologické informace, většina materiálu pochází z Národní lékařské knihovny USA. TOXLINE obsahuje reference k publikovanému materiálu a výzkumným zprávám v oblastech např. znečištění ovzduší, karcinogenní látky, toxicita léčiv, kontaminace potravin, pesticidy a herbicidy, toxikologická analýza apod. Většina záznamů obsahuje abstrakt, klíčová slova a registrační čísla CAS. Roční přírůstek databáze je 60 000 záznamů.

Transfusion Evidence Library
Producent: Evidentia Publishing
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Specializovaná bibliografická databáze Transfusion Evidence Library poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny:

Transplant Library
Producent: Centre for Evidence in Transplantation
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Specializovaná bibliografická databáze Transplant Library poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů orgánové transplantace. Aktuálně obsahuje přes 8 000 záznamů s abstrakty (u části též linky na plné texty volně dostupné nebo placené).

UpToDate
Producent: UpToDate Inc.
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje

Online systém UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).