SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel
Technologie a výroba

Počet nalezených produktů: 354

Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Text dvoudílné online příručky je plně soustředěn na korozní působení a ochranu před korozí. Jsou presentovány základy i poslední výsledky výzkumu z oboru včetně souvisejících metalurgie, fyziky materiálů, elektrochemie, chemie povrchů i polymerů.

Materials Selector on CD-ROM
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Databáze obsahuje komparativní materiálové údaje – jsou uvedeny korozní vlastnosti (vč. antikorozní ochrany), výrobní postupy, metody spojování, elektromagnetická kompatibilita, ekologické aspekty, mechanické, fyzikální, a elektrické parametry, typické oblasti použití, srovnávací materiálové diagramy, případové studie i obchodně-ekonomické aspekty.

MATERIALSnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

On-line kolekcia úplných textov elektronických príručiek, slovnikov, encyklopedií vydavateľstva CRC Press pre obory zaoberajúce sa materiálmi. 1101 titulov (marec 2018) je možné prehľadávať naraz alebo jednotlivo cez prívetivé webové rozhranie. Tituly s zaradené do následujúcich kategórií:

MechanicalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor 958 titulů (březen 2018) pokrývá vedle klasického inženýrství i příbuzné obory, jak vyplývá z jejich zařazení do kategorií:

MiningENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Od začiatkov civilizácie ľudia používajú kameň, keramiku a neskôr kovy, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo pod povrchom zeme. 50 e-kníh (február 2013) v MiningENGINE­ERINGnetBASE sa venujú nielen výrobe a spracovaniu nerastných surovín, ale aj zmierneniu škôd na životnom prostredí a bezpečnosti pracovníkov v baniach.

NANOnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

On-line kolekcia NANOnetBASE obsahuje 650 odborných kníh (marec 2018) so zameraním na nanotechnológie. Kolekcia je doplňovaná priebežne o nové tituly. Kategórie:

Nanotechnologies for the Life Sciences
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Obsah díla je vymezen stykem nauky o materiálech a vědou o živých organismech na úrovní nanorozměrů. Zabývá se nanotechnologií a nanomateriály, jejich aplikacemi v medicíně, biologii, farmacii. Kapitoly jsou utříděny podle temat – Articles By Topic: Biofunctionali­zation of Nanomaterials; Biological and Pharmaceutical Nanomaterials; Metallic Nanomaterials; Mixed Metal Nanomaterials; Nanodevices for Life Sciences; Nanomaterials for Biosensors; Nanomaterials for Cancer Diagnosis; Nanomaterials for Cancer Therapy; Nanomaterials for Medical Diagnosis and Therapy; Nanomaterials – Toxicity, Health and Environmental Issues; Nanostructured Oxides; Nanosystem Characterization Tools in Life Sciences; Tissue, Cell and Organ Engineering.

OCCUP-HEALTHandSAFETYnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor 287 titulů (březen 2018), které spojuje problematika vztahu přírodního prostředí a zdravotní problematiky, chemických a toxických látek i zákony a management péče o životní prostředí. Jsou rozděleny do 3 kategorií:

Patty's Industrial Hygiene
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Patty's Industrial Hygiene již půl století slouží jako standardní příručka v oblasti toxikologie a hygieny práce. Elektronická forma online vychází z 5. tištěného vydání. Naleznete v ní nejnovější a nejspolehlivější informace o identifikaci a evaluaci škodlivých látek, biorizicích, fyzikálních škodlivých vlivech a dalších pracovních rizicích, včetně informací o osobní ochraně. Z hlediska záběru jsou sledovány veškeré průmyslové látky, včetně kovů a polymerů. U látky je uváděno reg. číslo CAS, číslo RTECS, chemické a fyzikální vlastnosti, mezní hodnoty a koncentrace (TLV), povolené limity (PEL), maximální koncentrace na pracovišti (MAK), jakož i biologické tolerance pro pracovní expozici (BAT).

Polymeric Materials Encyclopedia
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: Encyklopedie

Polymeric Materials Encyclopedia Single, User CD-ROM Version – rozsáhlá specializovaná encyklopedie (ekvivalent tištěnému dvanáctisvazkovému souboru) vydaná pod vedením autora J.C.Salamona prezentuje poslední stav výzkumu a vývoje v oblasti syntézy, vlastností a aplikací polymerních materiálů. Na jejím zpracování se podílelo 1816 autorů. Obsahuje příspěvky z celého světa a pokrývá řadu oblastí, které nebyly dosud vůbec publikovány. Obsahuje přes 1100 obsáhlých článků, 2008 struktur, 2455 tabulek, 5556 ilustrací, 4992 rovnic a schémat a více než 20 000 biblio­grafických odkazů na zdroje. Vydání na CD-ROM obsahuje úplný obsah tištěného vydání spolu s uživatelsky přívětivým softwarem pro Windows, který poskytuje řadu možností pro práci s encyklopedií, včetně zobrazení obsahové stránky, vyhledávání, uživatelských poznámek a záložek. Aktualizace budou dostupné prostřednictvím Internetu.