SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory » Materiálové vědy a inženýrství


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


VydavatelMateriálové vědy a inženýrství

Počet nalezených produktů: 89

SNL/MSU/DOE Composite Materials Fatigue Database
Producent: Montana State University a United States Department of Energy
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Specializovaná databáze SNL/MSU/DOE Composite Materials Fatigue Database obsahuje informace, jejichž získání je velmi obtížné nebo zdlouhavé. Pomáhá při návrhu a výrobě lopatek větrných turbín, v leteckém a kosmickém průmyslu a dalších odvětvích, kde je potřebné znát, zkoumat nebo vylepšovat vlastnosti kompozitních materiálů včetně jejich strukturální odolnosti, hmotnostního poměru kompozitů, tolerance poškození, únavy a vlastností v lomu.

Weldasearch
Producent: TWI (The Welding Institute)
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

WELDASEARCH je mezinárodní bibliografická databáze o spojování materiálů zpracovávaná evropským institutem TWI. Pokrývá problematiku obloukového, laserového, plynového a odporového sváření, sváření elektronovým paprskem, pájení, spojování kovových a nekovových materiálů, vlivu koroze, kontrolu a testování kvality, problematiku ohrožení zdraví a životního prostředí při spojování a mnoho dalších aspektů. Databáze obsahuje přes 200 000 záznamů od roku 1968. Odpovídá tištěné verzi Welding Abstracts Journal. Aktualizace probíhá jednou měsíčně, roční přírůstek je 4 000 záznamů.

Yaws' Critical Property Data for Chemical Engineers and Chemists
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Yaws' Critical Property Data for Chemical Engineers and Chemists je určena pro studenty a inženýry v oboru. Poskytuje bezkonkurenční přístup k širokému spektru látek, materiálů a jejich vlastností ve snadno použitelném interaktivním formátu. Tato databáze obsahuje přes 290 000 datových záznamů týkajících se fyzikálních, termofyzikálních, termodynamických, dopravních, bezpečnostních a environmentálních vlastností více než 5 000 anorganických látek a více než 35 000 organic­kých látek.

ACS eBooks
Producent: American Chemical Society
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

American Chemical Society je kromě Chemical Abstracts, systému SciFinder, renomované série časopisů a dalších informačních zdrojů známá i svojí kolekcí elektronických knih. Vycházejí ve dvou řadách:

American Chemical Society Journals
Producent: American Chemical Society
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

ACS Journals patří mezi světově nejprestižnější kolekci časopisů, v tomto případě v elektronické podobě. U každého titulu obsahuje jak aktuální ročník, tak i archiv.

ASTM Compass
Producent: ASTM
Typ dat: Normy a standardy

ASTM (American Society for Testing and Materials, založena 1898) je vůdčí světová instituce v oblasti inženýrství, materiálů a testování, produkující obří kolekci standardů, technických reportů, testovacích metodik, časopisů, knih, konferenčních sborníků a odborných videí.

Biopolymers Online
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Biopolymers Online je kompendiem shrnujícím současný stav poznání v oblasti výskytu, metabolismu a využití všech významných skupin biopolymerů. Je to dílo významné pro chemický a potravinářský průmysl, medicínu, farmaceutický průmysl i vědy o materiálech. Je zpracováno cca 500 biopolymerů a 3000 organismů, včetně patentových a o obchodně-ekonomických informací ve 180 monografiích, které obsahují též na 1 500 obrázků a 600 tabulek.

Brill Materials & Surface Science E-Books Collection 2007-2010
Producent: Brill
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce elektronických monografií Brill Materials & Surface Science E-Books Collection 2007–2010 – 22 knižních titulů – se zabývá problematikou adhese, reologií, biopolymerů, chemických procesů v biologii, nanokompositů, spojovacích materiálů atd.

Encyclopedia Of Polymer Science and Technology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie patří mezi základní informační zdroje v oblasti polymerních materiálů. Nabízí obrovské informační bohatství – na 500 článků – pokrývá oblast polymerů, plastických materiálů, vláken, biomateriálů, elastomerů, zabývá se polymerizačním procesem.

Encyclopedia of Smart Materials
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

„Inteligentní materiály“ (smart materials) jsou charakteristické tím, že si pamatují informace o působení okolních vlivů, přizpůsobují se jim. Nacházejí aplikace na mnoha místech od elektroniky až k biologii – biosensory, cílená léčiva či mechatronické prvky (inteligentní elektronické řízení mechanických prvků). Kapitoly jsou pokrývají 11 oblastí – Articles By Topic. Elektronická verze nabízí komfortní možnosti hledání v kapitolách a heslech, jakož i intutivní a praktické zobrazování textu a obrázků, tabulek, nákresů a vzorců.