SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory » Chemický průmysl a inženýrství


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel

Chemický průmysl a inženýrství

Počet nalezených produktů: 57

AICHE/CCPS - Chemical Process Safety
Producent: Center for Chemical Process Safety/AIChE
Typ: Normy a standardy

Prémiová kolekce více než 186 směrnic, které se zabývají výrobou, skladováním a manipulací s hořlavými, explozivními a reaktivními materiály.

Corporate Engineering Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Corporate Engineering Ebook Subscription poskytuje 782 e-knih (2018/8) zabývajících se inženýrstvím, elektrotechnikou, chemií, civilním a stavebním inženýrstvím, strojírenstvím, materiály, pocházejících z nakladatelstvích American Society of Civil Engineers, Artech House, CRC Press, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley. Dostupné formou předplatného.

Custom PennWell Ebook Subscription
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce elektronických knih Custom PennWell Ebook Subscription (předtím ebrary PennWell) obsahuje 224 knih (2018/8) o energetice, petrochemickém průmyslu, protipožární ochraně, vodním hospodářství a souvisejících tématech od vydavatelství PennWell.

DIPPR Project 801 - Full Version
Producent: Design Institute for Physical Properties
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Databáza DIPPR Project 801, vydání 2012, je renomovaným zdrojom overených termofyzikálnych hodnôt chemických látok používaných v priemysle a chemických procesoch.

Ei EnCompassLit™
Producent: Elsevier Engineering Information, Inc.
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Sleduje literaturu, periodika, zprávy a kongresové materiály z oblasti petrochemie a petrochemického průmyslu a navazujících technologií. Retrospektiva od r. 1999, aktualizace týdenní.

Chemical Business NewsBase
Producent: Elsevier Engineering Information, Inc.
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze pokrývá celosvětový chemický průmysl se zvláštním důrazem na Evropu. Bibliografickým zpracováním kolem 700 zdrojů pokrývá novinky a informace ze všech chemických trhů od roku 1985. CBNB je vynikající informační zdroj pro management chemických a farmaceutických společností stejně jako pro jejich dodavatele. Každý záznam obsahuje „management summary“ – shrnutí, které poskytuje primární informace a přitom šetří čas vedoucích pracovníků. Aktualizace probíhají denně.

Chemical Engineering & Biotechnology Abstracts
Producent: WTI Frankfurt eG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Tato databáze poskytuje vyčerpávající informace týkající se chemického inženýrství – chemických reakcí, kapalin, pevných látek a plynů. Zachází podrobně do všech aspektů chemické výroby a reaktivního inženýrství včetně informací o výrobě, pilotních studiích, inženýrských teoriích, laboratorních experimentech, počítačových aplikacích, měření, řídících procesech, podnikové a personální bezpečnosti, ochraně prostředí atp.

Chemical Engineering Ebook Subscription
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Chemical Engineering Ebook Subscription (dříve ebrary Chemical Engineering) přináší v 97 titulech (únor 2016) vedle problematiky „klasického“ chemického inženýrství informace o sdílení tepla, chemikáliích, organické chemii a bezpečnosti v chemické praxi. Monografie i příručky jsou z produkce nakladatelství Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley, William Andrew. Dostupné formou předplatného.

Chemical Resistance Database: Plastics and Elastomers
Producent: Elsevier Engineering Solutions
Typ: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Rozsiahly referenčný zdroj popisuje účinky reagentov a podmienok na vlastnosti a charakteristiky plastov a elastomérov.

Chemical Safety NewsBase
Producent: The Royal Society of Chemistry
Typ: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Databáze, součást Environmental Chemistry Health & Safety, vychází z časopisů, monografií, konferencí a oficiálních dokumentů a zaměřuje se na informace o nebezpečných a potenciálně nebezpečných efektech chemických látek a procesech v průmyslových a laboratorních podmínkách, včetně látek radioaktivních a mikrobiologických.