SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
PlatformaVydavatel

Pedagogika a školství

Počet nalezených produktů: 82

ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts je zdrojem informací o sociologii a psychologii a příbuzných oborech. Obsahuje cca 380 000 kompletních záznamů (s měsíčním přírůstkem cca 1 500 záznamů) z více než 500 mezinárodních anglojazyčných zdrojů od roku 1987 – Source List. Pokrývá produkci 16 zemí v oborech jako antropologie, etnologie, komunikace, kriminologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, sociální práce, urbanismus, zdraví a dalších.

Australian Education Index
Producent: Cunningham Library at ACER
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Záznamy zpráv, materiálů konferencí, článků, knih i dalších dokumentů zabývajících se výukou, pedagogickým výzkumem, politikou a praxí ve vzdělávání. Pokryta je problematika školství všech druhů indexací australských i mezinárodních odborných časopisů; od roku 1977 je shromážděno 130 000 záznamů.

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Education Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Education Ebook Subscription (dříve ebrary Education) je kolekce odborných elektronických monografií zaměřená na pedagogiku, andragogiku a celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání a e-learning, poradenství a kariérní poradenství, pedagogickou psychologii, jazykové vzdělávání, výchovu v raném dětství, srovnávací výchovné metody, vedení a administrativu, reformy a související obory z produkce významných vydavatelů, např. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), Emerald Group, IDEA – International Debate Education Association, Jessica Kingsley Publishers, Multilingual Matters, National Academies Press, National Science Teachers Association (NSTA) a další.

Education in Video
Producent: různí / Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Učitelům i jejich žákům především pedagogických škol jsou nabízené kolekce videí – modelových demonstrací výuky, přednášek, dokumentů, záběrů ze třídy, dokumentování složitostí pedagogického procesu – přibližuje jim praxi a usnadňuje pochopit přednášenou teorii. Nesoustřeďuje se jen na oblast Severní Ameriky, pokrývá všechny stupně škol i používané pedagogické přístupy a metody (metoda Montessori, učení v kontextu předměrů a další). Volume I obsahuje více jak 1 000 videí přinášejícíh 750 hodin.

Education Magazine Archive
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Tato sbírka 26 časopisů a obchodních publikací nabízí náhled na historii vzdělání, teorii a perspektivy 20. a 21. století. Přibližně 850 000 stran odráží vyvíjející se trendy, problémy a praxi v oblastech, jako je výuka, politika / administrativa, a zároveň zaznamenává současný vývoj v tomto oboru.

eLibrary
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Zdroj poskytuje pedagogům i studentům základních a středních škol soubor nejfrektovanějších novinových a časopiseckých titulů, map i dalších materiálů. Nabízeny jsou i dílčí databáze:

ERIC
Producent: Educational Resources Information Center
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

ERIC je databáze produkovaná U.S. Department of Education, – Education Resources Information Center, .(ERIC – Education Resources Information Center)":http://www.eric.ed.gov/…al/home.html. Zahrnuje abstrakty článků z 1 000 časopisů – Title List a z tisíců výzkumných zpráv, konferenčních materiálů, knižních titulů i oficielních dokumentů.

ERIC
Producent: Educational Resources Information Center
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

ERIC – Education Resources Information Center je databáze produkovaná U.S. Department of Education a Institute of Education Sciences. Pokrývá široké spektrum aspektů vzdělávání, jako např. vzdělávání dospělých, odborné školství, poradenství, řízení vzdělávání, výuka jazyků, čtení a komunikační schopnosti, osnovy pro nadané nebo postižené děti, metody hodnocení.

ERIC
Producent: Educational Resources Information Center
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

ERIC je databáze produkovaná U.S. Department of Education, – Education Resources Information Center, .(ERIC – Education Resources Information Center)":http://www.eric.ed.gov/…al/home.html. Zahrnuje abstrakty článků z 1 000 časopisů a z tisíců výzkumných zpráv, konferenčních materiálů, knižních titulů i oficielních dokumentů.