SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Klinická medicína » Pracovní lékařství a toxikologie


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Pracovní lékařství a toxikologie

Počet nalezených produktů: 89

RSC eBook Collection
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

E-knihy RSC

Small Hospital Medical Reference Essentials
Producent: různí / Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje

Cenově zvýhodněná kolekce dvou prestižních nástrojů pro rozhodování v klinické praxi, pro malé nemocnice, léčebny, rehabilitační centra, ap. Balíček kombinuje online přístup do:

Stedman's Online
Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

Stedman's Online je najucelenejším zdrojom lekárskej terminológie – pojmov, definícií, skratiek a symbolov. Obsahuje štyri tradičné slovníky:

The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)
Producent: MDL Information Systems, Inc.
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Soupis cca 150 000 chemických látek, léčivých látek, potravinových doplňků a mnoha jiných s uvedením jejich toxického působení na různé subjekty, s odkazy na zdrojovou literaturu. Databáze je produkována U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)Retros­pektiva od 1971, aktualizace 4× ročně.

Thieme MedOne Education
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Široký výběr e-knih pro studium klinické a teoretické medicíny včetně anatomie, radiologie, fyzioterapie, zubního lékařství a výživy.

Thieme's journal collection
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Thieme publikuje časopisy:

ToxFile
Producent: Dialog
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Jedna z nejrozsáhlejších databází zabývajících se toxickými, farmakologickými, biochemickými a fyziologickými účinky léčiv a dalších užívaných chemikálií. Soustřeďuje se zejména na nežádoucí účinky, karcinogenitu, mutagenezi a teratogenitu i další. Základem jsou záznamy z MEDLINE doplněné o další ze zdrojů TOXNET National Library of Medicine. Zpracovávány jsou odborné články, monografie a jejich části, zprávy, disertace, materiály konferencí. Od roku 1964 je k dispozici na 2,7 mil. záznamů, aktualizace je denní.

Toxicology Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Tato databáze je věnována informacím o rizicích doprovázejících látky, s nimiž se setkáme ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářství a mnoha dalších odvětvích. Zahrnuty jsou i látky řazené mezi „sociální jedy“ a řada přírodních látek. Sledováno je 752 zdrojů (Serials Source List). Retrospektiva je dostupná od roku 1982, měsíční přírustek činí 1030 záznamů, celkově databáze čítá na 344 000 záznamů (červenec 2012).

TOXLINE
Producent: National Library of Medicine
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

TOXLINE obsahuje toxikologické informace, většina materiálu pochází z Národní lékařské knihovny USA. TOXLINE obsahuje reference k publikovanému materiálu a výzkumným zprávám v oblastech např. znečištění ovzduší, karcinogenní látky, toxicita léčiv, kontaminace potravin, pesticidy a herbicidy, toxikologická analýza apod. Většina záznamů obsahuje abstrakt, klíčová slova a registrační čísla CAS. Roční přírůstek databáze je 60 000 záznamů.

UpToDate
Producent: UpToDate Inc.
Typ dat: Znalostní systémy a nástroje

Online systém UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).