SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel

Byzantologie

Počet nalezených produktů: 24

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Více než 15 000 OA odborných e-knih (většina v režimu DRM-free) z produkce 50 světových vydavatelů v 10ti jazycích.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikační práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

V souladu s aktuálními trendy v akademickém prostředí, kdy je kladen čím dál větší důraz na dostupnost nejen časopisů a knih, ale také dalších zdrojů včetně multimediálních, představuje ProQuest novou generaci vlajkového produktu ProQuest One Academic, který ve známém a moderním rešeršním prostředí kombinuje 4 špičkové e-zdroje:

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Patrologia græca
Producent: Classiques Garnier
Typ: Primární prameny

Patrologiæ Cursus Completus, kterou založil koncem 19. století Jacques-Paul Migne, je kolekce neporovnatelná svým rozsahem a rozmanitostí filozofických, teologických a literárních děl. Rozdělena je do dvou částí: Patrologia latina (series latina) a Patrologia græca (series græco-latina). Classiques Garnier Numérique vydává Patrologia græca:

What Everyone Needs to Know
Producent: Oxford University Press
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Série What Everyone Needs to Know® (WENTK) aneb Co by měl každý vědět o… nabízí vyvážené a autoritativní příručky psané formou otázek a odpovědí, které pojednávají o aktuálních a diskutovaných tématech. Autory jsou přední odborníci v daných oborech:

Basilica Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopedie

Basicila Online zpřístupňuje 17 svazků zdrojů o právu v byzantské říši, které zkompiloval H. J. Scheltema, D. Holwerda a N. van der Wal v letech 1945 až 1988. Elektronická verze umožňuje vyhledávání v textech a je rozšířená o předmluvu od prof. Dr. B. H. Stolteho a rozsáhlou bibliografii od Dr. T. E. van Bochove.

Brill Book Archive
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Brill Book Archive Part 1 obsahuje aktuálně 3 900 knižních titulů vydaných v letech 2000–2006, a to napříč obory, jako jsou asijská studia, biblistika, klasická studia, historie, jazyk a lingvistika, literatura a kulturní studia, Blízký východ a islámská studia, filozofie, religionistika, teologie, mezinárodní právo, společenské vědy a biologie.

Brill Companions Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Brill Companions Online je soubor kolekcí e-knih z humanitních oborů vydaných v průběhu 20 let. Příručky – recenzované a napsané odborníky – poskytují vyvážený přehled poznání a syntézů diskusí, které ukazují cestu budoucího výzkumu.