SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Víceoborové zaměření


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel


Víceoborové zaměření

Počet nalezených produktů: 179

Academic Complete Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest Academic Complete™ je polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých ale důležitých vydavatelů, např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další.

Academic Video Online
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Nejrozsáhlejší video kolekce pro akademické a veřejné knihovny od Alexander Street obsahuje všechna videa z oborových video kolekcí, přes 73 100 videí od 800 společností včetně 60 MINUTES / CBS, Microtraining Associates, BBC, Filmakers Library, Royal Shakespeare Company, Bloomberg, Stanley Milgram, Documentary Educational Resources, PBS, Medcom, Videofashion, CNN, The Economist, American Academy of Pediatrics, Springer Nature a Dummies od Wiley.

American Periodicals from the Center for Research Libraries
Producent: Center for Research Libraries
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Databáze 450 000 stránek ze 60 titulů periodik 19. a 20. století (předpokládá se výrazné rozšíření až do 3 mil.). Na jejich poskytování se prostřednictvím Center for Research Libraries podílí na 250 severoame­rických vysokoškolských knihoven. Uživatel má možnost prohledávat i American Periodicals Series OnlineProQuest Historical Newspapers.

British Library Inside Conferences
Producent: The British Library
Typ dat: Šedá literatura

Záznam o materiálech konferencí, které jsou zpracovávány v Britské knihovně. Obsahuje bibliografický popis, datum konání, ISBN/ISSN, autory, sponzory, vydavatele, klíčová slova.

Canada Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Canada Ebook Subscription/Co­llection canadienne globale poskytuje přístup k 10 800 publikacím kanadských vydavatelů (červen 2018) v angličtině i francouzštině včetně:

College Complete Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest College Complete™ (dříve ebrary College Complete) přináší kolekci odborných a vědeckých knih, jejichž obsahem jsou nejrozmanitější obory: péče o zdraví, ošetřovatelství, medicína, výpočetní technika, legislativa, podpora výuky nejrůznějších předmětů na vysoké škole a další. Zastoupení vydavatelé AMACOM, Cambridge University Press, John Wiley & Sons, National Academies Press, Oxford University Press, World Bank a další.

Continental Europe Database
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Continental Europe Database obsahuje více než 300 vědeckých plnotextových časopisů z kontinentální Evropy. Všechny časopisy jsou vydávány akademickými institucemi a odbornými vydavatelstvími v tomto regionu, obsaženy jsou články vědců působících ve vyšších vzdělávacích institucích. Zaměření je mnohooborové, zahrnuty jsou nejdůležitějsí obory a témata pro výzkum a studium ekonomických věd, přírodních věd, techniky, medicíny, pedagogiky, umění, společenských a humanitních věd.

Current Contents Search
Producent: Clarivate Analytics
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

East & Central Europe Database
Producent: různí / ProQuest, Part of Clarivate
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

East & Central Europe Database obsahuje více než 600 vědeckých plnotextových časopisů z východní a střední Evropy. Všechny časopisy vydávají akademické instituce a odborná vydavatelství, autory článků jsou vědci působící v místních vyšších vzdělávacích institucích. Zaměření je mnohooborové, zahrnuty jsou nejdůležitější obory a témata pro výzkum a studium z ekonomických věd, přírodních věd, techniky, medicíny, psychologie, společenských věd, pedagogiky, umění, literární vědy a historie.

Government Complete Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest Government Complete™ (dříve ebrary Government Complete) je polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů, např. AMACOM, MIT Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, Wiley a další. Pokrývá obory ekonomie a obchod, pedagogika, inženýrství a technologie, environmentalis­tika, zdravotnictví a medicína, přírodní vědy, vojenství, politologie a sociální vědy.