SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel


Ostatní

Počet nalezených produktů: 240

Ovid Nursing Vocational Extended Book Collection 2013
Producent: různí / Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

V souboru je přes 140 e-knih, které vybraly zdravotní sestry pro studenty zdravotnických věd. Součástí jsou knihy ze sérií Made Incredibly Easy, Made Incredibly Visual a 5-Minute Consult, které poskytují od základů zdravotní péče až po postupy, dovednosti a plány pro praxi a další vzdělávání v ošetřovatelství.

Ovid Nursing Vocational Extended Journal Collection
Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Kolekce časopisů, které vybraly zdravotní sestry, poskytuje studentům zdravotnických věd základy zdravotní péče a také další vzdělávání v ošetřovatelství. Součástí jsou:

OvidOpenAccess
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

OvidOpenAccess poskytuje okamžitý a neomezený přístup přes Ovid® k tisícům plnotextových zdrojů z recenzovaných a vědeckých mezinárodních časopisů. Vyhledá relevantní odpovědi na důležité medicínské otázky v předplacených časopisech, knihách, databázích a open access zdrojích.

Pharmaceutical and Healthcare Industry News Database
Producent: Informa UK Ltd
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Excerpuje přední časopisy (m.j. Scrip, Clinica, Animal Pharm, and Agrow) a sleduje novinky v oblasti farmaceutického průmyslu, výroby léčiv, veterinárních přípravků. Přináší profily podniků, informace o nových produktech a výrobních podnicích, managementu. Denní aktualizace.

Pharmaceutical News Index®
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze Pharmaceutical News Index® obsahuje cca 700 000 záznamů s abstrakty z 22 nejdůleži­tějších publikací z farmacie, biotechnologie, kosmetického průmyslu a průmyslu zdravotnického zařízení.

Pharmaceutical Substances
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Kompendium až 2600 schválených léčivých látek, informace o jejich objevu, vývoji, hodnocení. Důraz je kladen na chemickou stránku, identifikaci, stav patentování. Ke každé sloučenině je uvedena chemická struktura, schema syntézy, identifikační údaje – INN standard, triviální název, synonyma, CAC RN, ATC – indikace, toxikologické údaje, patentové a komerční informace, bibliografické citace včetně CASSI.

Pharmaceuticals Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce Pharmaceuticals Ebook Subscription (dříve ebrary Pharmaceuticals) nabízí firemním zákazníkům přístup k 114 e-knihám (únor 2016), které se zabývají toxikologií, klinickým testováním, tvorbou cen, marketingem, kontrolou kvality, atd. Dostupné formou předplatného.

Pharmaprojects
Producent: Informa UK Ltd.s
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Pharmaprojects patří k nejúplnějším zdrojům informací o světovém výzkumu a vývoji léčiv. K základním údajům, které poskytují výrobci léčiv, jsou přidávány informace z dalších zdrojů novin, odborných časopisů a publikací, sborníků z konferencí, patentových přihlášek, tiskových zpráv, výročních zpráv. Všechny tyto zdroje analyzuje a zpracovává mezinárodní redakční rada. Databáze poskytuje unikátní informace o konkurenci na farmaceutickém trhu, o potenciálních partnerech a dodavatelích, o vývoji léčiv s konkrétním mechanismem účinnosti a chemickým složením – unikátně poskytuje informace o celém „pipeline“ uvedené léčivé látky, především R&D. Obsahuje údaje o více jak 36 tis. léčiv, o 7 tis ve vývoji, pokryto je období od roku 1981. Aktualizace je týdenní.

Physical Education Index
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Physical Education Index poskytuje možnost křížového vyhledávání ve velmi širokém spektru subjektů týkajících se tělesné výchovy. Informace pochází z nejrůznějších zdrojů: noviny, časopisy, záznamy z konferencí, bulletiny, knižní recenze, patenty.

PMMP - TCM Book Collection 2013
Producent: People's Military Medical Digital Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor obsahuje 10 knih (září 2013) od People's Military Medical Digital Press, předního vydavatele medicínských publikací v Číně, zaměřených na akupunkturu, masáž tuina, reflexologii a související témy: