SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Laboratorní medicína

Počet nalezených produktů: 52

Current Protocols in Molecular Biology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Molecular Biology tvoří soubor více než 1 000 popisů experimentů, jejich zpracování. Týká se zejména problematiky zkoumání DNA, rDNA, imunohistochemie, proteinů, genů a dalších.

Current Protocols in Neuroscience
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Neuroscience poskytuje několik stovek popisů experimentální techniky v oblasti věd o nervové soustavě – molekulární mikrobiologii, neurofyziologii, neurofarmakologii i oblasti věd o chování.

Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry se zabývá technikou experimentů a metodikou syntézy modifikovaných nukleových kyselin, jejich čištěním, analýzou, studiem jejich struktury a aplikací.

Current Protocols in Pharmacology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Pharmacology představuje kolekci vzorových laboratorních protokolů z oblasti výzkumu léčiv, farmakologické pra­xe:

Current Protocols in Protein Science
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Protein Science poskytuje biochemikům, molekulárním biologům, genetikům soubor protokolů při práci s proteiny – jejich stanovení, modifikaci, čištění:

Current Protocols in Stem Cell Biology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Stem Cell Biology je vytvářen společně s International Society for Stem Cell Research. Pokrývá oblast kmenových buněk embrionálních i dospělých a genetickou manipulaci s nimi:

Current Protocols in Toxicology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Toxicology představuje kolekci laboratorních protokolů, které pomáhají pečlivě a efektně stanovit toxicitu celého organizmu, orgánů i tkání, buněk, celkem ve 21 kapitolách a 4 doplňcích.

Encyclopedia of Biostatistics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Tato encyklopedie zpracovává v podobě 1300 článků – Articles By Topic – nejnovější poznatky z oblasti využití statistických metod v medicíně, farmacii a v oborech péče o zdraví.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Medical Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Medical Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis (včetně bývalé Informa Healthcare). Přes 80 % je evidovaných v citačních indexech a Web of Science.