SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Aplikované vědy


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel


Aplikované vědy

Počet nalezených produktů: 232

Open Biology (open access)
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Úplne open access recenzovaný časopis s článkami najmä z molekulárnej biológie a cytológie, ale aj z vývinovej a štrukturálnej biológie, biochémie, neurovied, imunológie, mikrobiológie a genetiky.

Royal Society Journal Archive
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

V archíve je 45 000 článkov z časopisov Royal Society z rokov 1665 až 1996 – 1250 zväzkov, 740 000 strán, 120 terabajtov údajov a 53 metrov políc v knižnici. Zamerané sú na vedy o živej a neživej prírode vrátane astronómie, chémie, informatiky, vied o Zemi a environmentálnych vied, techniky, dejín vedy, matematiky, materiálových vied, medicíny, spoločenských vied a technológií. Nájdete tu články vedeckých velikánov – Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking a Dorothy Hodgkins.