SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Hydrologie

Počet nalezených produktů: 20

Water Resources Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

WRA pokrývá problematiku vodních zdrojů z hlediska přírodních a sociálních věd, inženýrství a práva. Databáze obsahuje více než 672 000 (červenec 2012) záznamů od roku 1967 s abstrakty z 1372 časopisů, monografií a zpráv o využití vodních zdrojů, o dodávkách vody apod. (Serials Source List). Měsíční přírustek je cca 1000 záznamů. K dispozici je rovněž tezaurus.

Oxford Handbooks Online: Physical Sciences
Producent: Oxford University Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Oxford Handbooks Online přináší na 24 000 článků z 717 Oxford Handbooks. Modul Physical Sciences začíná s 196 vědeckými esejemi z fyziky, následovat budou eseje z věd o Zemi, astronomie, klimatologie, chemie, materiálové vědy, matematiky, historie vědy a o přírodních hazardech a rizikách.

Encyclopedia of Hydrological Sciences
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyclopedie v online formátu navazuje na tištěné vydání z roku 2005, je pravidelně aktializována a rozšiřována. Obsah této elektronické encyklopedie, včetně volného přístupu k abstraktům jednotlivých kapitol (na 200), je členěn do 18 částí. Je doplněna grafy, tabulkami a křížovými odkazy.

LifeSCIENCEnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Databáze nabízí 1329 e-knih (červen 2017) zařazených do kategorií:

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Science & Technology Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Science & Technology Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z 500 časopisů je 82 % ve Web of Science v citačním indexu (Thomson Reuters).

Water Encyclopedia
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Základem online zdroje slouží pětisvazkové dílo, v němž renomovaní experti shrnují stav poznání ve všech oblastech vody – Article By Topic: 1. Agricultural Water 2. Domestic Water Supply 3. Ground Water Hydrology 4. Industrial Water Supply 5. Meteorology 6. Municipal Water Supply 7. Oceanography 8. Physics and Chemistry of Water 9. Surface Water Hydrology 10. Waste Water Treatment 11. Water History and Culture 12. Water Law and Economics 13. Water Quality Control 14. Water Resource Development and Management. Encyklopedie je určena zejména pro hydrology, specialisty v oblasti čištění vod nebo zpracování pitné vody, oceánografy, geology, chemické a procesní inženýry či meteorology.

WATERnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Soubor e-knih určených pro odborníky nejen ve vodním hospodářství ale i v ekologii, zemědělství, zabývajících se vědeckými problémy a technologií vody. 589 titulů (březen 2018) jsou rozděleny do kategorií:

World Scientific Journals
Producent: World Scientific Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

The Physical Sciences Collection
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Physical Sciences Collection poskytuje prístup k časopisom Kráľovskej spoločnosti od roku 1665 zameraným na matematiku, vedy o neživej prírode a techniku: