SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Chemie

Počet nalezených produktů: 119

JoVE Unlimited
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

JoVE Unlimited nabízí přístup do celého obsahu JoVE – JoVE Video Journal + JoVE Science Education Library.

JoVE: Biochemistry
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Prvý recenzovaný vedecký video časopis

JoVE: Chemistry
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Prvý recenzovaný vedecký video časopis

JoVE: Science Education - Chemistry
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Databáza JoVE: Science Education sa venuje výučbe laboratórnych základov pomocou ľahko pochopiteľných videoukážok. Pre chemické vedy sú na výber moduly:

JoVE: Science Education Library
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Databáza JoVE: Science Education sa venuje výučbe laboratórnych základov v prírodných a behaviorálnych vedách a najnovšie v technických odboroch pomocou ľahko pochopiteľných video ukážok. Na výber sú moduly v sekciách:

JoVE: Sponsored Articles (open access)
Producent: MyJoVE Corp
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Journal of Visualized Experiments – prvý recenzovaný vedecký video časopis

Royal Society Journal Archive
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

V archíve je 45 000 článkov z časopisov Royal Society z rokov 1665 až 1996 – 1250 zväzkov, 740 000 strán, 120 terabajtov údajov a 53 metrov políc v knižnici. Zamerané sú na vedy o živej a neživej prírode vrátane astronómie, chémie, informatiky, vied o Zemi a environmentálnych vied, techniky, dejín vedy, matematiky, materiálových vied, medicíny, spoločenských vied a technológií. Nájdete tu články vedeckých velikánov – Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking a Dorothy Hodgkins.

Royal Society Open Science
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Úplne open access recenzovaný časopis s článkami najmä z matematiky, prírodných vied a techniky.

The Biological Sciences Collection
Producent: Royal Society Publishing
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Excellence in Science Collection poskytuje prístup k časopisom Kráľovskej spoločnosti od roku 1665 zameraným na vedy o živej prírode a biomedicínu: