SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

VydavatelByzantologie

Počet nalezených produktů: 24

Brill E-Books
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Brill E-books

Byzantina Australiensia Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Byzantina Australiensia Online je on-line kolekce prvních 20 svazků série Byzantina Australiensia, za kterou stojí Australian Association for Byzantine Studies, a která se zabývá vydáváním odborných prací v oblasti byzantských studií. Primárně je zaměřena na překlady a komentáře starých pramenů, a na publikování konferenčních příspěvků.

Supplementum Epigraphicum Graecum Online
Producent: Brill
Typ: Primární prameny

Mnoho desítek let – v první etapě v období 1923–1950 12 dílů, v druhé etapě 1951–1971 dalších 13 dílů, současné znění je aktualizováno od roku 1978 – zpřístupňované klasické řecké epigramy do 8. stolení n. l. a kritické pojednání o nich.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

CEEOL je elektronická knihovna a platforma pro zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy v digitalizované podobě se zaměřením na humanitní a společenské vědy, které jsou těžko dostupné v tištěné nebo elektronické podobě.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.

Clavis Clavium (open access)
Producent: různí / Brepols Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

The Gateway to Late Antique and Medieval Literature

Byzantinische Bibliographie Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Byzantinische Bibliographie Online obsahuje bibliografické části Byzantinische Zeitschrift od svazku 98 (2005) až do současnosti. Obsahuje celkem asi 30 000 záznamů a každý rok přibývá asi 4 000 záznamů. Záznamy jsou systematicky uspořádány podle tematických oblastí a obohaceny o krátké diskuse a odkazy na příslušné přehledové články.

Byzantinische Zeitschrift
Producent: Albrecht Berger
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Elektronický formát časopisu, ve kterém jsou články v němčině, angličtině, italštině a francouštině s ukázkami v řečtině. Přední titul zabývající se byzantskou literaturou, historií a uměním. Bibliograficky je zpracován v Byzantinische Zeitschrift – Bibliographie.

IBR-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaf­tlicher Literatur International Bibliography of Book Reviews of Schorlarly Literature in the Humanities and Social Sciences – recenzí odborné literatury, které jsou publikovány ve více než 7000 časopisech.