SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Člověk a společnost » Informační studia a knihovnictví


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel


Informační studia a knihovnictví

Počet nalezených produktů: 70

De Gruyter eBooks - vlastní výběr titulů
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam titulů: Browse books, textbooks, book series & multi-volume works

De Gruyter eJournals - vlastní výběr titulů a kolekcí
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Odběratel má možnost si objednat jednotlivé tituly nebo si vybrat z kolekcí pro jednotlivé roky:

IBR-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaf­tlicher Literatur International Bibliography of Book Reviews of Schorlarly Literature in the Humanities and Social Sciences – recenzí odborné literatury, které jsou publikovány ve více než 7000 časopisech.

IJBF-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Jahresbibliographie der Festschriften – poskytuje příspěvky ve sbornících vydaných na počest významných osobností v oblasti společenských a humanitních oborů. Od roku 1983 vloženo na 877 000 článků 39 000 oslavených osob publikovaných v období 1977 až 2020.

Publishers' International ISBN Directory
Producent: International ISBN Agency
Typ: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Oficiální adresář poskytuje přístup k adresám přes 1,1 milionu vydavatelů z 221 zemí světa, kteří jsou účastníky systému ISBN, registrovaní ve 147 ISBN agenturách. Navíc jsou zahrnuto i na 33 000 vydavatelů (převážně z USA), kterým nebylo přiděleno ISBN. V databázi najdeme úplné kontaktní údaje včetně telefonního a faxového spojení.

World Guide to Libraries 2021
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Adresář poskytuje údaje o více jak 42 500 knihovnách všech typů ve 200 zemích světa. Kromě kontaktů, včetně linků na adresy URL a e-mail, jsou uvedeny také údaje o účasti v systémech meziknihovních výpůjčních služeb, statistické údaje o fondech včetně databází a mikroformátů, členství v mezinárodních asociacích, oblasti specializace a zvláštních fondů. Aktualizace: jednou ročně.

Rarebooks (open access)
Producent: Stanford Libraries
Typ: Primární prameny

Od roku 2020 přístup k Rarebooks v rámci open access přes Stanford Libraries.

360 Core
Producent: Ex Libris
Typ: Nástroje pro integraci, správu a sdílení

Služba 360 Core – Basic Access & Management Service poskytuje základní funkčnosti ERMS (Electronic Resource Management System) systému jak pro koncové uživatele, tak pro knihovníky.

360 Link
Producent: Ex Libris
Typ: Nástroje pro integraci, správu a sdílení

360 Link je služba typu „OpenURL Link Resolver“ od divize

360 MARC Updates
Producent: Ex Libris
Typ: Nástroje pro integraci, správu a sdílení

Zatímco tištěná periodika knihovny katalogizují a zpřístupňují čtenářům ve svých online katalozích, elektronická periodika nejčastěji nejsou katalogizována vůbec. V lepším případě některé knihovny zařazují do svého katalogu záznamy o e-časopisech nakupovaných přímo u vydavatelů (např. Elsevier, Wiley), ale e-časopisy, které jsou součástí velkých agregovaných plnotextových kolekcí (např. EBSCO, ProQuest, Gale, Wilson, OCLC a dalších) bychom v katalozích hledali úplně marně.