SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Pedagogika a školství

Počet nalezených produktů: 77

Physical Education Index
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Physical Education Index poskytuje možnost křížového vyhledávání ve velmi širokém spektru subjektů týkajících se tělesné výchovy. Informace pochází z nejrůznějších zdrojů: noviny, časopisy, záznamy z konferencí, bulletiny, knižní recenze, patenty.

ProQuest Career & Technical Education Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Career & Technical Education zahrnuje informace o nabídce povolání a odborných kurzů ve vědě a technice s retrospektivou od roku 1975. Databáze přináší data z následujících oblastí trhu práce:

ProQuest Dissertations & Theses A&I Humanities and Social Sciences
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Kvalifikační práce

PQDT A&I Humanities and Social Sciences je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje abstrakty a bibliografické záznamy dizertačních prací.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Kvalifikační práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Education Collection
Producent: Educational Resources Information Center
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Součástí kolekce jsou:

ProQuest Education Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze ProQuest Education Database (dříve ProQuest Education Journals) zpracovává na 1400 periodik, z nichž 1000 jsou poskytovány plné texty (červen 2018). Součástí je 18 000 disertačních prací. Vedle základního, středního a vysokého školství je pokryta i problematika speciální výuky, domácích škol, výchovy dospělých a další.

ProQuest Graduate Education Program
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Ostatní

ProQuest Graduate Education Program (dříve CSA a ProQuest Library School Programme) je speciální program společností ProQuest a RefWorks určený výhradně učitelům a studentům knihovnických oborů na vysokých školách. V rámci tohoto programu je poskytován ZDARMA přístup k vybraným databázím společnosti ProQuest a k osobnímu bibliografickému systému RefWorks.

ProQuest Primary Sources
Producent: rôzni / ProQuest LLC
Typ dat: Primární prameny

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Professional Education
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze plných textů 352 odborných časopisů – Title List – se zaměřením na praktické i teoretické aspekty základního, středního i vyššího vzdělávání, knihovnictví a administrativy s pokrytím od roku 1981.