SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Rodová a minoritiní studia

Počet nalezených produktů: 58

History Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

ProQuest History Ebook Subscription (dříve ebrary History & Political Science a ebrary Interdisciplinary & Area Studies) je kolekce odborných elektronických monografií a historických map zaměřená na historii a politologii, historické životopisy, historiografii, vojenskou historii, globalizaci, diskriminaci, emigraci a imigraci, gender studies, feminismus, multikulturalismus, gay a lesbická studia, ad. z produkce významných vydavatelů, např. Brookings Institution, IB Tauris, Maps.com, National Academies Press, New York University Press, Oxford University Press, World Bank a dalších. A dále na multidisciplinární obory – zejména koloniální a postkoloniální svět, kultura etnik, vztahy ras, regionální studie aj. – z produkce významných vydavatelů, např. Brill Academic Publishers, Columbia University Press, IB Tauris, John Benjamins Publishing Company, LFB Scholarly Publishing, National Academies Press, Oxford University Press a další.

International Index to Black Periodicals FullText
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Bibliografická záznamy dokumentů zabývajících se africko-americkou literaturou, hudební kritikou, veřejné právo, vzdělávací politika a jiné. Index obsahuje současné a retrospektivní bibliografické citace a abstrakty z vědeckých časopisů a novin z oblasti Spojených států, Afriky a karibských států – Full Text Journal.

Irish Women Poets of the Romantic Period
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Literární dílo 50 irských autorek, které tvořily v období 1768 až 1842, odpovídá 80 dílům tištěné podoby (na 10 000 stran). Zpřístupněny jsou tak tituly, které se nacházejí jen vzácně v několika málo knihovnách. Doplnění je tvořeno bibliografickými poznámkami, kritickými pohledy, historickým zařazením.

Latin American Women Writers
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Díla autorek, tvořících od 18. století po současnost převážně ve španělštině a portugalštině, převedl producent do online režimu. Indexace zahrnuje národnost, životní data, zařazení v literární skupině. Presentovány jsou spisovatelky z následujících zemí: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, and Venezuela.

LGBT Studies in Video
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

LGBT Studies in Video filmově zachycuje život lesbiček, gayů, transsexuálů a bisexuálů a také kulturní a politickou revoluci spojenou s touto komunitou. Jedná se o unikátní kolekci s tímto zaměřením, která obsahuje oceněné dokumentární filmy, interview, archivní snímky a vybrané celovečerní snímky s tematikou historie, kultura a subkultura gayů, občanská práva, rovnoprávnost uzavírání registrovaného partnerství, rodinný život, AIDS, transgenderová problematika, náboženský pohled na homosexualitu, globální srovnání zkušeností, a další témata.

LGBT Thought and Culture
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Připravovaná online kolekce, která bude obsahovat klíčové a archivní materiály spojené s hnutím gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů v průběhu 20. století (lesbian, gay, bisexual, and transgender life (LGBT). Celkem to bude téměř 150 000 stránek (archivní materiály národních a mezinárodních organizací, osobní dopisy klíčových aktérů tohoto hnutí, místní a celostátní periodika).

Manuscript Women’s Letters and Diaries from the American Antiquarian Society, 1750-1950
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Výběr z dopisů, podstatné části deníků přibližují denní život, vztahy mezi lidmi i aktivity pisatelek žijících v 18., 19. a 20. století – přináší poznatky o duchovních i literátních zájmech, zdravotních poměrech, náboženském životě, domácích pracech a pod.

North American Women's Drama
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Na 1 500 her vybraných 330 autorek, doplněné detailními informacemi, fotografiemi, reprodukcemi plakátů o představení, divadle, producentu. Zahrnuto je období od koloniálních časů po současnost; dokumentuje též ženské hnutí. Každé dílo je indexováno (Alexander Street’s Semantic Indexing) a doplněno analytickým materiálem.

North American Women's Letters and Diaries
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Kolekce shrnuje na 150 000 dopisů a deníků získaných zpracováním více než 1 000 zdrojů; pokrývá období od koloniálních časů do roku 1950. Doplněna je asi 1 500 biografiemi a indexy podle Alexander Street’s Semantic Indexing (6 různých obsahů, 80 polí); vyhledávat je možné i v plném textu.

Periodicals Index Online
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Periodicals Index Online (dříve Periodicals Contents Index, PCI) zpřístupňuje archivní bibliografii vědeckých periodik ve všech oblastech humanitních a sociálních věd mezi roky 1665 a 1995. Zdroj zahrnuje kompletní index článků každého čísla každého z více než 6 000 periodik a umožňuje uživateli zobrazit citaci konkrétního článku nebo obsah daného čísla. Databáze již obsahuje přes 18 milionů záznamů (srpen 2011) s ročním přírůstkem okolo 1 milionu.