SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Člověk a společnost » Sociologie / Demografie / Teritoriální studia


Zpřesněte hledání

Typ dat
PlatformaVydavatel


Sociologie / Demografie / Teritoriální studia

Počet nalezených produktů: 157

OECD Education Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Obsahuje porovnatelná mezinárodní data o základních aspektech vzdělávacích systémů zemí OECD od roku 1985. Údaje popisují celý proces vzdělávání také podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a dalších.

OECD Employment and Labour Market Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online zpřístupněné statistiky, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce. Zpracovávána jsou data od roku 1965, členských států i dalších nečlenů.

OECD Employment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online přístup ke všem publikacím OECD – knihy, periodika, databáze, které se týkají zaměstnanosti, trhu práce, a byly opublikovány po roce 1998.

OECD Environment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Uživatel má zajištěn přístup ke všem e-books a databázím producenta, které se zabývají problematikou životního prostředí a vyšly po roce 1998, např. OECD Environmental Outlook, the OECD Environmental Data Compendium, OECD Environmental Policy Reviews. Ročně vychází více jak 10 titulů.

OECD Factbook (open access)
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Ve své podstatě je OECD Factbook nejzákladnější publikací vydávanou OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Její podtitul je „Economic, Environmental and Social Statistics“, což hovoří za vše. Jako zástupci OECD pro ČR a SR vám můžeme 260 stránkovou tištěnou verzi dodat za 50 EUR, případně v elektronické verzi na USB klíčence za 30 EUR. Pokud Vám ale vyhovuje online verze, je vám k dispozici na webu zdarma.

OECD Finance and Investment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Uživatel dostává k dispozici v online režimu veškerou publikovanou literaturu – knihy, periodika i databáze, které se týkají finanční a investiční problematiky. Zahrnuty jsou též zdroje:

OECD Governance iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Online přístup k veškeré produkci knižní i periodické (od roku 1998), jejímž obsahem jsou věci veřejné, regulace reforem, vztah stát-město a další. Zahrnuje časopisy OECD Journal: Competition Law and Policy a OECD Journal on Budgeting. Ročně je vydáno v této oblasti na 15 knižních titulů.

OECD Health Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Obsah zdroje je převážně zaměřen na ekonomiku zdraví v členských zemích OECD. Údaje jsou uvedeny od roku 1960, týkají se mimo jiné statusu léčebné péče, zdroje její úhrady, farmaceutického trhu atd.

OECD iLibrary (Full Package)
Producent: Organisation for Economic Co-operation and Development
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Vydavatel OECD Publishing nabízí ve svém katalogu možnost předplatného veškeré produkce platformy OECD iLibrary (dříve SourceOECD) včetně doprovodných tištěných materiálů – periodika, časopisy, ročenky, výhledy, konferenční dokumenty, včetně OECD Working Papers a OECD Guidelines for Testing of Chemicals (dříve uváděn pod názvem SourceOECD Books and Periodicals and OECD Statistics. Je tvořen kolekcemi OECD Books and Papers a OECD Statistics.

OECD Industry and Services iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Přístup k veškeré produkci knižní (ročně kolem 15 nových titulů), periodické i k databázím, jejichž obsahem jsou údaje o průmyslu a službách, publikované od roku roku 1998. Kolekci tvo­ří: