SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Ekonomie a služby

Počet nalezených produktů: 258

EIU Online Store
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Online Store firmy EIU (The Economist Intelligence Unit) nabízí všechny elektronicke produkty EIU (viz samostatné položky nabídky Electronic services and publications), např. Country Profiles, Country Reports, Country Forecasts, Country Risk Service, ale i samostatné pravidelné i ad hoc analýzy různým zemí a tržních segmentů.

EIU Risk Briefing
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Informace v databázi se soustřeďují na rizikové trhy, a jejich souvislosti s nestabilitou měny, pády vlády, politickým útlakem a pod.

EIU Risk Model
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Model vychází ze sledování 77 indikátorů ve 100 zemích (údaje jsou shromážďovány a posuzovány od roku 1997), které se jeví jako rizikové, zejména z hlediska zadluženosti, měnové politiky, rozpočtových zásad a dalších.

EIU ViewsWire
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Economic, political and business developments for countries

EIU World Commodity Forecasts
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Zdroj soustřeďuje informace z hlubokých analýz základních 25 komodit a to surovin (základní kovy, vlákna, guma a nafta) i produkty zpracování (nápoje, obilí, olejniny a cukr).

EIU Worldwide Cost of Living
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Tento produkt přináší srovnávací data pro posouzení nákladů a úrovně života ve 130 městech a 86 zemích světa. Jsou uváděny různé ekonomické indikátory až na úroveň praktických nákladových položek občanského i firemního sektoru. Jde o produkt s univerzální užitečností.

Eurostat Statistics
Producent: Eurostat, DSI Data Service & Information
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Unikátní databáze obsahuje statistické informace ze všech zemí EU – pokrývá oblast sociálně ekonomickou a výrobní – celkem 11 kategorií. Produkce Eurostat, the Statistical Office of the European Communities in Luxembourg kombinuje dvě části EU statistiky: základní sociálně ekonomické údaje titulu NewCronos a údaje ročních statistik Intra-Extra-EU Trade. K dispozici je přes 10 000 000 časových řad s retrospektivou až do r. 1960 s měsíčními, kvartálními a ročními daty. Statistiky pokrývají krátkodobé ekonomické indikátory, obecné makroekonomické indikátory, průmyslovou výrobu, národohospodářské údaje, finanční situaci, sociální kritéria, statistické informace o telekomunikacích, dopravě, demografii, zahraničním trhu, službách a řadu dalších.

FT News
Producent: Economist Intelligence Unit
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

FT News je nejnovějším zpravodajským kanálem, který vznikl v rámci spolupráce Economist Intelligence Unit a Financial Times. Nabízí předplatitelům nepřetržitý přísun informací ze všech osmi regionálních edicí Financial Times, obchodní informace z FT.com a tzv. „mini country home pages“ (analytické zprávy EIU, zpravodajství z Financial Times a informace z dalších zdrojů dostupných v rámci The Economist Group). Službu je možné si předplatit jako celek nebo si vybrat z pěti balíčků podle vybraného regionu. Přístup pouze společně s EIU ViewsWire.

HEED: Health Economic Evaluations Database
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Health Economic Evaluations Database (HEED) je online zdroj ekonomických informací ze zdravotnictví. Pokrývá země celého světa. Obsahuje více než 42 000 pečlivě vybraných evaluací z databází Medline a EMBASE, z 5 000 časopisů a vládních publikací. Každý měsíc je přidáno zhruba 250 nových záznamů.

History of Economic Thought
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: Primární prameny

History of Economic Thought sprístupňuje vedecké poznatky o dejinách ekonomického myslenia od Taylor & Francis a jeho autorov. Je druhým projektom online projektu Routledge Historical Resources.