SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Literární vědy a literatura

Počet nalezených produktů: 122

Black Drama: Third Edition
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Databáze, třetí vydání s podtitulem African, African American, and Diaspora 1850 to Present obsahuje 1700 her napsaných více jak 250 autory z oblasti Severní Ameriky, Afriky (anglicky mluvících), z Karibské oblasti i dalších afrických potomků. Každé dílo je bibliograficky zpracováno včetně vyhledávacích indexů (autor, název, charakter, divadla, produkce aj.), i je doprovázeno odkazy, obrázky a informacemi o produkci, divadlech, divadelních společnostech atd. Vyhledávat je možné i v plném textu, použit je Alexander Street’s Semantic Indexing™. Přes 40 % her je publikováno poprvé.

Black Short Fiction and Folklore
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Databáze přináší na 50 000 stránek, obsažených v 8 000 literárních děl spisovatelů Afriky (anglicky píšících) a afrických potomků v Americe (Black Short Fiction and Folklore from Africa and the African Diaspora). Zahrnuta jsou kratší díla (kriterium je do 10 000 slov) publikovaných v magazinech, nalezených v archivech a pod. Presentuje nejstarší dosažitelnou ústní tradici až po současné slovní projevy. Vedle plných textů je doplněna údaji a ukázkami mnoha méně významných autorů. Hodnota databáze vychází ze spolupráce s univerzitními pracovišti odpovídajícího zaměření i excerpcí mnoha validních zdrojů.

Black Women Writers
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Primární prameny

Black Women Writers – African, African American, and Diaspora zpřístupňuje na 100 000 stránek literární tvorby autorek na 20 zemí tří kontinentů od 18. století:

British Humanities Index (BHI)
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

HUMANITIES INDEX je nejdůležitějším zdrojem informací o umění, historii, ekonomice, filozofii, politice a společnosti. HI indexuje téměř 400 klíčových časopisů a deníků v humanitních oborech – Title List – a obsahuje přes 900 000 záznamů s abstrakty, s každou měsíční aktualizací přibude cca 1 500 dalších. Poskytuje možnost objednání originálních dokumentů v British Library Document Supply Centre.

Canadian Poetry
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: Primární prameny

Přes 400 let – od roku 1667 do 1930 – básnické tvorby kanadských autorů v 19 000 dílech 177 autorů z 680 zdrojů je doplněno bibliografiemi. Kritické zpracování je zaručeno spoluprací s odborníky University of New Brunswick.

Current Contents® - Arts and Humanities
Producent: Thomson ISI
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Early American Fiction, 1789 - 1875
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Primární prameny

Databáze je tvořena plnými texty 440 děl od 130 autorů. Zdroj vzniká spoluprací producenta ProQuest CSA s University of Virginia Library dispozici jsou digitální fotografie každé strany textu prvních vydání amerických románů a novel napsaných významnými autory.

Early English Prose Fiction
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: Primární prameny

Tato databáze pravděpodobně zcela změní celou oblast anglistiky zabývající se nejstarší anglickou beletristickou literaturou a vývojem moderní angličtiny na počátku novověku. Všechna díla jsou zahrnuta v podobě prvního vydání, s výjimkou případů, kdy jsou některá z dalších vydání považována za významnější. Celá řada z těchto textů je dodnes jen obtížně dostupná. EARLY ENGLISH PROSE FICTION je komplementární k titulům ENGLISH POETRY a ENGLISH VERSE DRAMA. Obsahuje prozaické verze některých básní a další díla autorů z obou předchozích titulů.

Editions and Adaptations of Shakespeare
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: Primární prameny

Editions and Adaptations of Shakespeare obsahuje 11 hlavních vydání Shakespearových prací, počínaje původním (First Folio, 1623) až po Cambridge z let 1863–6, dále 24 jednotlivých historických vydání konkrétních dramat, vybrané apokryfy a přes stovku adaptací ze 17.-19. století. Všechny texty jsou úplné, včetně poznámek, anotací a doprovodných článků. Dále jsou zde faksimilní reprodukce titulních stran, všech ilustrací a dalších vybraných stran textu. Software umožňuje paralelní vyhledávání v různých vydáních a jejich simultánní zobrazení a porovnávání přímo na obrazovce. Je možno exportovat (ASCII, SGML) a tisknout celá jednotlivá díla. Tento titul představuje nezbytný informační zdroj pro každou knihovnu se zaměřením na drama, historii a Shakespearovské studie. Použití titulu v LAN v místě instituce je možné bez příplatku.

Eighteenth-Century Fiction
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: Primární prameny

Osmnácté století v anglické literatuře znamenalo nástup románové tvorby. Kolekce obsahuje reprezentativní výběr z britských autorů z let 1700–1780 – celkem 96 děl. Databáze obsahuje úplný text celého díla a kompletní autorský aparát (např. úvod, poznámky pod čarou apod.).