SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel


Romanistika

Počet nalezených produktů: 78

Classiques Garnier Online Books
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekcie na výber:

Classiques Garnier Online Journals
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Súčasťou Classiques Garnier Online Journal Collection sú časopisy:

Corpus Montaigne
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ dat: Primární prameny

Corpus Montaigne – Œuvres complètes obsahuje všetky vydania kompletného diela francúzskeho mysliteľa Michela de Montaigne – v taliančine, francúzštie, angličtine a španielčine – od 16. storočia po súčasnosť spracované podľa princípov digitálnej filológie. Súčasťou sú diplomatické, kritické a modernizované vydania.

Encyclopédie d'Yverdon
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Encyklopedie

Online vydanie **L’encyclopédie ou dictionnaire raisonné

Encyclopédie Diderot et D'Alembert
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Encyklopedie

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers – Encyklopédia alebo racionálny slovník vied, umení a remesiel – vznikla pod vedením Denisa Diderota a Jeana le Rond d'Alemberta. Bola koncipovaná ako obrovský systém, ktorý klasifikuje, hierarchizuje a obsahuje ľudské poznanie z pohľadu osvieteneckých myšlienok.

Grand Corpus des dictionnaires
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Překladové a výkladové slovníky

Súčasťou Grand Corpus des dictionnaires [du 9e au 20e siècle] je 24 najdôležitej­ších slovníkov francúzskeho jazyka s 200 000 stranami, 900 000 heslami a definíciami. Je najväčšou kolekciou svojho druhu.

Grand Corpus des grammaires françaises
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue XIVe-XVIIe siècles obsahuje gramatiky francúzskeho jazyka zo 14. až 17. storočia:

Grand Corpus des littératures française et francophone
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ dat: Primární prameny

Grand Corpus des littératures française et francophone du Moyen Âge au 20e siècle je rozdelený na štyri kolekcie francúzskych a frankofónnych literárnych diel vydaných Classiques Garnier Numérique:

La Bibliothèque des Lettres
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

La Bibliothèque des Lettres – známa aj ako Bibliopolis a The French Library – obsahuje plné texty francúzskych literárnych diel tisícov autorov. Súčasťou sú texty pre literárnu kritiku, umenie a dejiny:

Larousse - Grand dictionnaire universel
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ dat: Encyklopedie

Great universal dictionary – reprint parížskeho vydania z 1866–1890 s 15 zväzkami a dvoma Dodatkami – má 17 zväzkov s 26 300 stranami a 500 000 znakmi. Online vydanie od Classiques Garnier je spracované podľa princípov digitálnej filológie, ktoré otvárajú nové možnosti výskumu textu encyklopédie.