SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Společenské vědy / Umění

Počet nalezených produktů: 1399

OECD Taxation iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Předplatiteli se poskytuje přístup ke všem e-books a statistickým databázím, které obsahují údaje o daních. Vedle OECD Tax Statistics to je časopis OECD Journal: Competition Law and Policy a kolekce OECD Tax Statistics.

OECD Telecommunications and Internet Statistics
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Unikátny zdroj kľúčových štatistických ukazovateľov z členských krajín OECD pre odvetvia telekomunikácií a internetu. Obsahuje viac ako 100 časových radov dát s údajmi ako sieťová infraštruktúra, tržby, výdavky a investície operátorov, obchod s telekomunikačnými zariadeniami a aj základné makroekonomické ukazovatele.

OECD Trade iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Přístup k veškerým online publikacím OECD – knižním titulům, časopisům i databázím, jejichž obsahem je pracovní problematika. Vedle analytických rozborů, e-books jsou to periodikum Monthly Statistics of International Trade, ročenka International Trade by Commodity Statistics databáze Monthly Statistics of International Trade a International Trade by Commodity Statistics.

OECD Urban, Rural and Regional Development iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Předplatitel má k dispozici veškerou produkci OECD problematiky, soubory OECD Territorial Reviews, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Urban, Rural and Regional Development. Publikace pokrývají období od roku 1998, roční přírůstek je kolem 15 titulů.

OECD/IEA Energy iLibrary
Producent: OECD, IEA
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Předplatitel má přístup k online produkci OECD – knihy, periodika, databáze – zabývající se problematikou energie. Ročně od 1998 vychází okolo 10 titulů.

OECD/ITF Transport iLibrary
Producent: OECD, ITF
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Kolem 20 titulů ročně v elektronické formě produkce OECD zpětně od roku 1998. Součástí zdroje jsou tituly International Transport Forum a OECD Transport.

OECD/NEA Nuclear Energy iLibrary
Producent: OECD, NEA
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Předplatitel obdrží jeden výtisk každé nově vydané publikace a má online přístup ke všem vydaným knihám a periodikům, které publikuje OECD Nuclear Energy Agency. Patří mezi ně Nuclear Law Bulletin, ročenky Nuclear Energy Data, Uranium Resources Production and Demand a další.

Online Biographical Dictionary of the Woman Suffrage Movement in the United States (open access)
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Databáze nabízí 3 700 životopisných skečí, z nichž asi 3 500 – dosud nezveřejněných – vychází z primárních zdrojů, včetně sčítání lidu v USA, článků z novin a záznamů různých organizací. Tyto zdroje umožní badatelům prozkoumat historii sociálního aktivismu žen a hlasovacích práv detailněji a šířeji, než tomu bylo dosud.

Open Music Library
Producent: různí / Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Iniciativa směřující k vybudování nejkomplexnější otevřené sítě digitálních zdrojů z celého světa pro studium hudby. S využitím sdílených ontologií, propojených otevřených dat a zásad sémantického webu Open Music Library integruje nesourodé digitální sbírky a vytváří smysluplné vazby mezi různými položkami (recenzované články z časopisů, knihy, hudební partitury, zvukové záznamy a videozáznamy).

Ovid Discovery
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: Nástroje pro integraci, správu a sdílení

Ovid Discovery je specializované vyhledávací rozhraní pro nemocnice, které umožňuje z jednoho místa prohledávat různé odborné online zdroje, které má instituce dostupné přes vydavatele, vendory a další agregátory obsahu.