SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel

Hudební umění

Počet nalezených produktů: 62

ProQuest Music & Performing Arts Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Film, Music & Performing Arts Package poskytuje komplexní přístup k informacím z uměleckých oborů – kombinuje bibliografické záznamy a abstrakty ze základních databází o hudbě, divadle, tanci, filmu a televizi s výsledky „hloubkového“ indexování článků, poskytuje záznamy fotografií, tabulek, grafů a dalších ilustrací a plné texty. Sbírka obsahuje:

ProQuest Music Periodicals Database
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Music Periodicals Database (dříve International Index to Music Periodicals FullText) indexuje více než 600 hudebních periodik z 20 zemí světa, přičemž přes 220 je předplatitelům k dispozici plnotextově. Periodika pokrývají všechny důležité hudební žánry a zahrnuty jsou renomované tituly jako například:

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

V souladu s aktuálními trendy v akademickém prostředí, kdy je kladen čím dál větší důraz na dostupnost nejen časopisů a knih, ale také dalších zdrojů včetně multimediálních, představuje ProQuest novou generaci vlajkového produktu ProQuest One Academic, který ve známém a moderním rešeršním prostředí kombinuje 4 špičkové e-zdroje:

Slavic and Eastern European Studies in Video
Producent: různí
Typ: Audiovizuální dokumenty

Připravuje se

The Artforum Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Archiv časopisu Artforum (později Artforum International) z let 1962 – 2020. Jedná se o jeden nejvlivnějších časopisů ve světě současného umění. Přibližně 150 000 stran archivu obsahuje šest desetiletí nejvýznamnějších zpráv, reportáží a komentářů o klíčových událostech ve světě umění. Pokrývá všechny formy současného umění, včetně malířství, sochařství, instalací, body artu, video/audio umění, performance a dalších.

The Garland Encyclopedia of World Music Online
Producent: Alexander Street
Typ: Encyklopedie

Rozsáhlý online zdroj vhodný pro odborné studium hudby – obsahuje na 9 000 stránek (červenec 2012) vycházející z desetidílného tištěného vydání – Garland Encyclopedia of World Music: Browse Volumes. Zabývá se otázkami historie, sociologie, šíření, kulturní antropologií a další problematikou související s hudbou. Elektronický formát umožňuje připojit audio ukázky (vedle CD ke každé části i 303 stop, ilustrace a fotografie, texty písní, mapy i ukázky ke stažení).

The Rolling Stone Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Úplný archiv časopisu Rolling Stone od prvního vydání v roce 1967 do současnosti. Jeden z nejvlivnějších časopisů o rocku a populární hudbě 20. a 21. století. Reflektuje také kulturní, společenské a politické dění z pohledu studentů a mladé generace.

The Vogue Italia Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Kompletní archiv italského vydání proslulého módního časopisu Vogue od prvního vydání v roce 1964 až do současnosti. V databázi naleznou uživatelé každou stránku z časopisu, tzn. i módní editorialy, obálky, inzerci, atd. Vědci a studenti zaměření na módu a její historii tak dostávají do rukou zcela unikátní nástroj.

Classiques Garnier Online Books
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce na výběr:

Larousse - Grand dictionnaire universel
Producent: Classiques Garnier
Typ: Encyklopedie

Great universal dictionary – reprint pařížského vydání z 1866 – 1890 s 15 svazky a dvěma Dodatky – má 17 svazků s 26 300 stranami a 500 000 znaky. Online vydání od Classiques Garnier je zpracováno podle principů digitální filologie, které otvírají nové možnosti výzkumu textu encyklopedie.