SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory » Informační technologie / Telekomunikace


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Informační technologie / Telekomunikace

Počet nalezených produktů: 75

Encyclopedia of Computational Mechanics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie představuje významné kompendium z oboru teorie a praxe výpočetních metod ve strojírenství, letectví, geotechnice, hydromechanice, automobilovém strojírenství, geo-environmentálních oblastech, biomechanice, elektromechanice, tváření kovů a dalších oblastech. Elektronické dílo odpovídá 2300 stranám tištěné formy.

Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Obsah je soustředěn na lidský a myší genom, patogenické bakterie, další modely. Jednotlivé kapitoly jsou rozlišeny na úvodní, krátké a základní speciální přehledy, popisující techniku experimentů i cvičení – Articles By Topic. Titul je doplněn slovníkem, který obsahuje na 500 vysvětlujících termínů.

Encyclopedia of Software Engineering
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Online verze encyklopedie přináší 500 článků (z toho na 200 hlavních a 100 biografií) ze všech oblastí softwarového inženýrství – Articles By Topic. Uživatel má možnost linku k dalším zdrojům producenta.

Encyclopedia of Telecommunications
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie obsahuje okolo 300 článků z oblasti drátových i bezdrátových telekomunikací včetně bloků Optical communications, Modulation and demodulation, Coding and decoding, Communication networks, Antennas -Articles By Topic.

InformationSCIENCEnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce s 2425 e-knihami (červen 2017) dokumentuje informační technologie od plánování až po realizaci včetně systémové analýzy, kyber-zločinu a kryptografie. Tato kolekcie zahrnuje nejprodávanější příručky od CRC Press a Chapman & Hall, které poskytují nejnovější knihy o MATLABu C++ a Java.

InfoSECURITYnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Plnotextová kolekce přes 377 e-knih (červen 2017) je věnována všem aspektům počítačové bezpečnosti.

ITECHnetBASE
Producent: Auerbach Publications
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ITECHnetBASE (původně ITKnowledgeBASE), vycházející z rozsáhlého souboru Auerbach Information Management Service (AIMS), představuje kolekci 995 titulů knih, dále nových i archivních čísel významných časopisů z oblasti IT, referenčních příruček a cca 10 000 online dostupných článků. Tituly jsou zařazeny do následujících kategorií:

Reference Manual for Telecommunications Engineering
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Referenční dílo obsahuje tabulky, obrázky, grafy, nomogramy, vzorce a rovnice, statistická data, normy a texty pro nejrůznější oblasti telekomunikačních aplikací. Odpovídá online ekvivalentu třetího vydání tištěné verze čítající cca 4 000 stránek a 2 000 obrázků a grafů viz Table of Contents (abstrakta a klíčová slova jsou volně dostupná).

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Open / Routledge Open (open access)
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Taylor and Francis Open poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch vydavateľstiev Taylor & Francis a Routledge, súčastí spoločnosti Informa, a voľne tak zverejniť výsledky svojho výskumu.