SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory » Materiálové vědy a inženýrství


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Materiálové vědy a inženýrství

Počet nalezených produktů: 91

Knovel Library - Welding Engineering & Materials Joining
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Seznam nabízených titulů a další informace: Knovel Library

Knovel Magnesium Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Specializovaná databáze Magnesium Alloy Database obsahuje informace, jejichž získání je velmi obtížné nebo zdlouhavé. Dostupná je exkluzivně pouze na platformě Knovel a uživatelé v ní naleznou interaktivní tabulky a grafy nejen z důvěryhodných veřejných zdrojů, ale také z neveřejných. Přes Knovel Data Search nabízí informace, které nejsou dostupné v žádném jiném referenčních zdroji. Databáze napomáhá při výběru materiálu v produktovém designu. Dostupná je v rámci předplatného tematické kolekce Metals & Metallurgy.

Knovel Plastics Applications Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Špecializovaná databáza Knovel Plastics Applications Database obsahuje informácie, ktorých získanie je obtiažne alebo zdĺhavé a používatelia v nej nájdu interaktívne tabuľky a grafy nielen z dôveryhodných verejných zdrojov, ale tiež z neverejných. Obsahuje údaje pre všetky hlavné generické rodiny plastov spolu s výrobnými vlastnosťami.

Knovel Polymer Matrix Composites Database
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Databáze Knovel Polymer Matrix Composites Database přináší inženýrům komplexní data týkající se kompozitů s polymerní matricí. To ocení např. společnosti, které hledají náhradu stávajících materiálů nebo vybírají nové kompozitní materiály v průběhu výzkumného a designerského procesu. Databáze tak může pomoci snížit náklady na testování a údržbu, a zvýšit efektivitu týmu v ranné fázi výběru materiálu. Data jsou strukturována do interaktivních tabulek, jejichž obsahem jsou mechanické a tepelně fyzikální vlastnosti kompozitů: pevnost v tahu, ve smyku, a v ohybu, tlakové a únavové vlastnosti, a informace o bezpečnosti.

Knovel Solvents - A Properties Database
Producent: ChemTec Publishing
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Tato databáze je ucelená kolekce více než 145 vlastností více než 1600 různých rozpouštědel (obecné, fyzikální, zdravotní, bezpečnostní, termodynamické, přepravní, atd.). Vše je uspořádáno do 12ti praktických tabulek, jejichž obsah lze prohledávat. Každá tabulka obsahuje vlastnosti rozpouštědla relevantní pro danou kategorii. Kromě toho Health Information table obsahuje odkazy na různé účinky na zdraví a doporučené postupy první pomoci.

Knovel Titanium Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Špecializovaná databáza Knovel Titanium Alloy Database obsahuje informácie, ktorých získanie je obtiažne alebo zdĺhavé a používatelia v nej nájdu interaktívne tabuľky nielen z dôveryhodných verejných zdrojov, ale tiež z neverejných. Určená je najmä inžinierom v automobilovom a leteckom priemysle. Komplexne kompiluje mechanické a fyzikálne vlastnosti 88 tvárnených a liatych komerčných zliatin titanu v rôznych výrobných podmienkach pri rôznych teplotách:

Materials Business File
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

MBF sleduje přes 3 000 obchodních, odvětvových a technických časopisů z celého světa a shromažďuje informace o obchodní stránce výroby a prodeje kovů a dalších materiálů včetně technologií. Retrospektiva obsahuje přes 270 000 záznamů od roku 1985. Aktualizace je měsíční s přírůstkem na 15 000 záznamů. K indexaci vyhledávání slouží thesaurus se 40 000 termíny Databáze je součástí CSA Technology Research Database.

Materials Engineering Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Vše o materiálech v nejširším slova smyslu – o keramice, kovech a metalurgii, korozi, nanomateriálech a plastických hmotách najde uživatel v souboru Materials Engineering Ebook Subscription (dříve ebrary Materials Engineering). Obsahuje 167 e-knih (únor 2016) od nakladatelství Elsevier Science, McGraw-Hill, Wiley, William Andrew, Woodhead Publishing a dalších. Dostupné formou předplatného.

Materials Research Database with METADEX
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Tato kolekce přináší soubor klíčových vědeckých databází zaměřených na oblast vědy o materiálech, metalurgie, keramiky, polymerů, kompozit a jejich aplikace v inženýrství. Přes 3 000 primárních zdrojů Source List (periodika, konferenční materiály, patenty, knihy i tiskové zprávy), celkem 8,2 milionů záznamů s retrospektivou do roku 1966. Aktualizace je prováděna jedenkrát měsíčně, roční přírůstek je 100 000 záznamů. K dispozci je rovněž tezaurus.

Materials Science & Engineering Database
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Kolekce zaměřená na nauku o materiálu, metalurgii, keramiku, polyméry, kompozity, biomateriály a jejich aplikace, na korozi, tváření a lití, zpracování, recyklaci, testování, dokončování, svařovaní a tvarování. Spojuje údaje (přes 9 mil.záznamů s abstrakty) databází pro výzkum technologií, včetně stavebnictví, strojírenství, životního prostředí, zemětřesení a dopravy: