SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Víceoborové zaměření


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Víceoborové zaměření

Počet nalezených produktů: 179

Academic ASAP
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Zdroj poskytuje bibliografické zpracování článků z 1 400 odborných periodik a z toho ze 700 plné texty. Orientace na studijní programy předurčuje databázi pro vysokoškoláky.

Academic OneFile
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Zdroj plných textů z 13 000 (z toho na 5 000 v plném textu v .html i PDF) odborných, recenzovaných časopisů – Title List – je určen především pro akademickou sféru. Jeho obsahem je fyzika, přírodní vědy, technologie, medicína, sociální vědy, umění, teoogie.

AMA Manual of Style Online
Producent: Oxford University Press, JAMA & Archives Journals
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Vědečtí a výzkumní pracovníci, autoři i editoři dostávají příručku, která jim pomáhá při tvorbě článků a zpráv. K dispozici mají návody, vzory vhodné k přípravě publikace, popisy různých stylů, používanou terminologii, návrh pokusů, jednotné způsoby měření, zpracování výsledků i jejich zápis, typografickou úpravu a její prvky, druhy zpracovávaných dokumentů a zápis jejich citace. Volně jsou přístupné rozsáhlé SI Conversion Table, které obsahují vedle převodu základních metrických jednotek především veličiny z medicíny (Selected Laboratory Tests, With Reference Ranges and Conversion Factors). Obsah kapitol je volně přístupný.

Associations Unlimited
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Databáze, vycházející z Encyclopedia of Associations a doplněná dalšími informacemi, poskytuje údaje o 460 000 ame­rických a mezinárodních organizacích z neziskového sektoru. Dále obsahuje také doprovodné materiály – brožury, loga a další o těchto organizacích. Záznamy kromě jiného obsahují: kontaktní adresy (e-mail, www), odkazy na související materiály, informace o konferencích a schůzkách, počty zaměstnanců, rok založení, publikace, kódy SIC (Standard Industrial Classification) a mnoho dalších.

Awards, Honors & Prizes
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

GALE, A Cengage Learning Company vytváří ze své knižní produkce kolekci Gale Directory Library. Součástí jsou online adresáře společností, vydavatelů, asociací. Všechny jsou navzájem propojeny, výstup lze dle potřeby třídit a exportovat, vytvářet vlastní adresář. K nalezeným kontaktům jsou připojeny další údaje.

Biography and Genealogy Master Index
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Biography and Genealogy Master Index poskytuje citace o 15 miliónech biografií popisujících život 5 miliónů osobností. Pokrývá osoby popsané v 1 700 současných a retrospektivních biografických slovnících a publikacích typu „Who's Who“ – od historických až po současné. Je součástí Gale Digital Archives.

Biography in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Komplexní databáze s podrobnými, aktuálními informacemi o více jak 525 000 osobností ve 600 000 článcích z naší současnosti i minulosti, ze všech končin světa, z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Zpracováno je na 1 000 zdrojů a excerptováno je na 300 periodik. Databáze může být doplněna o moduly Marquis Who's Who o více jak 1 mil. zkrácených biografií a Lives & Perspectives Collection s rozšířením o více jak 160 000 biografií. Je součástí in Context.

Canada in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Audiovizuální dokumenty

Informace o Kanadě – historii, vědě a technologii, hospodářství, sportu a dalších zajímavostech – jsou obsaženy nejen v plných textech monografií a článků z periodik i dalších mediích audio, video, mapách.

Classroom In Context
Producent: různí / GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Příručky, časopisy, noviny, podcasty a další materiály pro středoškoláky, učitele a pro veřejné knihovny. Každý z informačních zdrojů ze série CLiC je zvlášť zpracován pro tuto skupinu uživatelů.

ClassTrac
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Online produkt rozšiřuje a doplňuje učebnice, řídí se osnovami i standardy, pomáhá žákům i učitelům středních škol – K12 – ve studiu použitím multimediálních forem. Umožňuje aktuálně sledovat pokrok v jednotlivých předmětech, uvádět přiklady které je obtížné presentovat v učebně, obsahuje testy. Nabízí propojení na další online zdroje Gale.