SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Klinická medicína


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel


Klinická medicína

Počet nalezených produktů: 429

Cochrane Library Online
Producent: The Cochrane Collaboration
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Kolekce databází obsahuje vysoce kvalitní, nezávislé informace pro lékařskou praxi. Při přísném respektování EBM – medicíně založené na důkazech – poskytuje údaje pro klinickou praxi, o klinických zkouškách, léčebých postupech, použití léčiv. Její největší části tvoří:

Current Protocols in Immunology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Immunology se zabývá metodologií, provedením pokusů i jejich dokumentací v imunologii:

Current Protocols in Magnetic Resonance Imaging
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Magnetic Resonance Imaging přináší soubor vzorových protokolů především z využití MR v oblasti medicínské praxe – klinického využití i princip i provoz zařízení a zpracování signálů.

Current Protocols in Neuroscience
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Neuroscience poskytuje několik stovek popisů experimentální techniky v oblasti věd o nervové soustavě – molekulární mikrobiologii, neurofyziologii, neurofarmakologii i oblasti věd o chování.

Current Protocols in Toxicology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Current Protocols in Toxicology představuje kolekci laboratorních protokolů, které pomáhají pečlivě a efektně stanovit toxicitu celého organizmu, orgánů i tkání, buněk, celkem ve 21 kapitolách a 4 doplňcích.

EBM Guidelines: Evidence-Based Medicine
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

EBM Guidelines je kolekcia klinických materiálov pre primárnu starostlivosť podľa najnovších poznatkov a skúseností klinickej medicíny a medicíny založenej na dôkazoch.

eMagRes
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Magnetická resonance – nukleární NMR, zobrazovací MRI, elektronická paramagnetická/spi­nová ESR/EPR, nukleární quadrupolová NQR a nukleární spinová MSR jsou podrobně popsány v encyklopedii eMagRes (původně Encyclopedia of Magnetic Resonance) – jejich teorie, aplikace v klinické praxi, chemii, biologii, fyzice a vědách o materiálech, přístrojové zajištění i historie.

Encyclopedia of Biostatistics
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Tato encyklopedie zpracovává v podobě 1300 článků – Articles By Topic – nejnovější poznatky z oblasti využití statistických metod v medicíně, farmacii a v oborech péče o zdraví.

Encyclopedia of Imaging Science and Technology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Encyklopedie

Encyklopedie popisuje doporučené a prozkoumané využití „imaging“, teoretické i praktické aspekty, v oborech archeologie, biologické vědy, technika, chemie a další. Základní rozdělení sleduje linii Imaging Applications, End User, Spectroscopy, Image Formation, Detector Technology, Digital Image Processing, Display Technology, and Image Techniques and Systems – Articles By Topic. Zaměření encyklopedie ji předurčuje jak pro akademické, tak firemní uživatele. Uživatel má přístup do dalších zdrojů vydavatele.

Handbook of Contemporary Neuropharmacology
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Příručka obsahuje 70 kapitol, rozdělených do 11 sekcí – Articles By Topic: Anxiety and Stress Disorders; Basic Neuropharmacology; Development and Developmental Disorders; Eating and Metabolic Disorders; Mood Disorders; Neurodegenerative and Seizure Disorders; Neuroimmunology; Pain; Schizophrenia and Psychosis; Sleep and Arousal; Substance Abuse and Addictive Disorders.