SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví » Ostatní » Farmakologie a farmacie


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Farmakologie a farmacie

Počet nalezených produktů: 109

Ovid Biomedical Collection IV
Producent: Elsevier, Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins, Sage Publications
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Kolekce nejcitovanějších lékařských časopisů pro klinickou praxi, medicínský výzkum a studium:

OvidOpenAccess
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

OvidOpenAccess poskytuje okamžitý a neomezený přístup přes Ovid® k tisícům plnotextových zdrojů z recenzovaných a vědeckých mezinárodních časopisů. Vyhledá relevantní odpovědi na důležité medicínské otázky v předplacených časopisech, knihách, databázích a open access zdrojích.

Pharmaceutical and Healthcare Industry News Database
Producent: Informa UK Ltd
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Excerpuje přední časopisy (m.j. Scrip, Clinica, Animal Pharm, and Agrow) a sleduje novinky v oblasti farmaceutického průmyslu, výroby léčiv, veterinárních přípravků. Přináší profily podniků, informace o nových produktech a výrobních podnicích, managementu. Denní aktualizace.

Pharmaceutical News Index®
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze Pharmaceutical News Index® obsahuje cca 700 000 záznamů s abstrakty z 22 nejdůleži­tějších publikací z farmacie, biotechnologie, kosmetického průmyslu a průmyslu zdravotnického zařízení.

Pharmaceutical Substances
Producent: Thieme Publishing Group
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Kompendium až 2 500 schválených léčivých látek, informace o jejich objevu, vývoji, hodnocení; důraz je kladen na chemickou stránku, identifikaci, stav patentování. Ke každé sloučenině je uvedena chemická struktura, schema syntézy, identifikační údaje – INN standard, triviální název, synonyma, CAC RN, ATC – indikace, toxikologické údaje, patentové a komerční informace, bibliografické citace včetně CASSI.

Pharmaceuticals Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Kolekce Pharmaceuticals Ebook Subscription (dříve ebrary Pharmaceuticals) nabízí firemním zákazníkům přístup k 114 e-knihám (únor 2016), které se zabývají toxikologií, klinickým testováním, tvorbou cen, marketingem, kontrolou kvality, atd. Dostupné formou předplatného.

Pharmaprojects
Producent: Informa UK Ltd.s
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Pharmaprojects patří k nejúplnějším zdrojům informací o světovém výzkumu a vývoji léčiv. K základním údajům, které poskytují výrobci léčiv, jsou přidávány informace z dalších zdrojů novin, odborných časopisů a publikací, sborníků z konferencí, patentových přihlášek, tiskových zpráv, výročních zpráv. Všechny tyto zdroje analyzuje a zpracovává mezinárodní redakční rada. Databáze poskytuje unikátní informace o konkurenci na farmaceutickém trhu, o potenciálních partnerech a dodavatelích, o vývoji léčiv s konkrétním mechanismem účinnosti a chemickým složením – unikátně poskytuje informace o celém „pipeline“ uvedené léčivé látky, především R&D. Obsahuje údaje o více jak 36 tis. léčiv, o 7 tis ve vývoji, pokryto je období od roku 1981. Aktualizace je týdenní.

ProQuest Dialog™ - Pharmaceutical and Biomedical Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Dialog umožňuje odborníkom mať stále aktuálne informácie z ťažiskových farmaceutických a biomedicínskych databáz, ktoré podporujú rôznorodé a prísne požiadavky na bezpečnosť výrobkov a farmakovigilanciu (veda o získavaní a posudzovaní informácií o nežiaducich účinkoch liekov a ich prevencii).

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Health Research Premium Collection
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Kolekce odborných a vědeckých časopisů, dizertačních prací, referenčních materiálů pro klinickou praxi, sborníků z konferencí a dalších materiálů určená pro výzkum a studium klinické medicíny. Součástí jsou: