SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Medicína a zdraví


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel


Medicína a zdraví

Počet nalezených produktů: 541

Critical Care Nurse
Producent: American Association of Critical-Care Nurses
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

– Redaktor: JoAnn Grif Alspach

Current Contents® - Clinical Medicine
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

DEI Aggregated Collection
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Kolekce Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) obsahuje mix elektronických knih a časopisů. Cílem kolekce je pomoci uživatelům zabývat se spravedlivým poskytováním zdravotní péče a tím, jak snížit rozdíly ve zdravotní péči, zlepšit kulturně citlivou péči a podpořit rozmanitější personální obsazení.

Derwent Drug File
Producent: IP & Science - Thomson Reuters
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Problematika léčiv ze všech aspektů od výzkumu po aplikaci, sleduje se světová literatura z farmacie, chemie, farmakologie, biochemie, toxikologie, klinického použití – cca 1200 vědeckých periodik a dalších zdrojů, více než 1,5 miliónu záznamů s abstrakty. Retrospektiva od roku 1964, roční přírůstek na 52 000, aktualizace týdenní.

Drug Information Full Text (Two-Book Package)
Producent: American Society of Health-System Pharmacists
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze obsahuje kompletní texty zhruba 2 000 monografií zahrnující okolo 110 000 zkoumaných i komerčně dostupných léků (v USA). Poskytuje informace o užívání, dávkování, interakci, podávání léků atp.

Drug Information Fulltext
Producent: American Society of Health-System Pharmacists
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Obsahuje kompletní texty zhruba 2 000 monografií zahrnující okolo 110 000 zkoumaných i komerčně dostupných léků (v USA). Poskytuje informace o užívání, dávkování, interakci, podávání léků atp. Jsou použita reg. čísla Chemical Abstracts, uvádí se obchodní názvy a výrobci léků.

EMBASE
Producent: Elsevier Science Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Renomovaná databáze EMBASE (Excerpta Medica Database) přináší záznamy z časopisů, které se zabývají všemi obory medicíny (včetně příbuzných oborů – farmacie, základní biologický výzkum, management ve zdravotnictví, drogová závislost, biomedicínské inženýrství a zdravotnická technika) – patří mezi stěžejní medicínské informační zdroje.

EMBASE Classic
Producent: Elsevier Science Publishers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

EMBASE Classic je digitalizovaný archiv tištěných Excerpta Medica Abstract Journals (27 let, 1947–1973) a obsahuje více než 1,8 milionů bibliografických záznamů článků publikovaných ve více než 3 000 titulech. Pro preciznost vyhledávání je implementován Thesaurus EMTREE. Abstrakty u 90% záznamů.

Endocrinology & Molecular Endocrinology Journal Bundle
Producent: Endocrine Society
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Balíček dvoch oficiálnych recenzovaných časopisov od Endocrine Society. Časopisy Molecular Endocrinology a Endocrinology sú na platforme Ovid dostupné len spoločne.

Evidence-Based Health Collection
Producent: různí / Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Evidence-Based Health Collection (EBHC) je kolekce užitečných a různorodých zdrojů založených na důkazech, která poskytuje lékařům, studentům a výzkumným pracovníkům přístup k nejlepším dostupným vědeckým informacím pro klinická rozhodování a péči o pacienty.