SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Aplikované vědy » Environmentální vědy


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Environmentální vědy

Počet nalezených produktů: 109

Norden iLibrary
Producent: Nordic Council of Ministers
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

V Norden iLibrary sú dostupné analýzy, výskum a znalosti združenia Norden pre spoluprácu severských krajín. Zamerané sú na:

OECD Environment iLibrary
Producent: OECD
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Uživatel má zajištěn přístup ke všem e-books a databázím producenta, které se zabývají problematikou životního prostředí a vyšly po roce 1998, např. OECD Environmental Outlook, the OECD Environmental Data Compendium, OECD Environmental Policy Reviews. Ročně vychází více jak 10 titulů.

ProQuest Agricultural & Environmental Science Database
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Bibliografické databáze obsahující záznamy a abstrakta nejen časopiseckých článků, ale i konferenční materiály, oficiální dokumenty, odborné zprávy mezinárodních agentur, nevládních organizací, univerzit, privátních organizací:

ProQuest Dialog™ - Engineering and SciTech Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Dialog umožňuje inžinierom a technológom na všetkých úrovniach ľahko vyhľadať, nájsť a zdieľať všetky ťažiskové informácie o výskume v technických a prírodovedných odboroch z popredných databáz vrátane Ei Compendex, Inspec, SciSearch, Pascal, NTIS a ProQuest SciTech and Engineering.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Kvalifikační práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Environment Abstracts
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze excerpce na 950 časopiseckých titulů (i konferenčních materiálů, dokumentů nevládních organizací a dalších) zabývajících se všemi aspekty dopadu lidí a technologie na okolní prostředí. Pokrývá období od 1975, od roku 1994 je zahrnuta i energetická problematika. Uživatel má přístup k Sustainability Science Abstracts Environmental Sciences & Pollution Management a EIS: Digests of Environmental Impact Statements.

ProQuest Environmental Science Professional
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Bibliografická databáze ProQuest Environment Abstracts, obsahující záznamy a abstrakta nejen časopiseckých článků, ale i konferenční materiály, oficiální dokumenty, odborné zprávy mezinárodních agentur, nevládních organisací, universit, privátních organisací, je doplněna indexy přes 1,5 mil. zobrazení a plnými texty z 900 časopisů – ProQuest Environmental Science Journals i přes 1 mil. oficielních materiálů dvou databází EIS: Digests of Environmental Impact Statements a ProQuest – Environmental Impact Statements: Full-Text & Digests.

ProQuest Natural Science Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Natural Science Collection poskytuje pokrytím více než 33 000 titulů časopisů bezkonkurenční přehled o dění v přírodních vědách. Plné texty jsou k dispozici k více než 3300 titulům, z nichž je 2300 recenzováno a 1100 impaktováno.

ProQuest SciTech Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Soubor kolekcí se skládá ze dvou skupin: