SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Přírodní vědy » Aplikované vědy


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma


Vydavatel


Aplikované vědy

Počet nalezených produktů: 232

Foodline®: PRODUCT
Producent: Leatherhead Food International
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze monitoruje nové produkty – potraviny a nápoje – které jsou uváděny na mezinárodní maloobchodní trh. Každý záznam obsahuje základní informace o produktu a jeho uvedení na trh. Vyhledávat lze podle širokých výrobkových skupin, typů výrobků, názvů, obchodních názvů, výrobce a data uvedení na trh.

Foodline®: SCIENCE
Producent: Leatherhead Food International
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Foodline Science představuje databázi s vědecko-technickými informacemi vztahujícími se k potravinám a nápojům – technologie výroby, mikrobiologie, kvalita kontroly, balení, ochrana, potravinářská chemie, toxikologie, biotechnologie, je kladen důraz na komerční dopady výzkumu. Excerpuje se více jak 1 000 odborných periodik ve 40 jazycích, dále patenty , knihy, standardy, oficiální dokumenty.

Forest Science Database
Producent: CABI Publishing
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze pokrývá problematiku lesních kultur, řízení lesního provozu, biologii jednotlivých druhů stromů, využití lesní půdy, vlastnosti dřeva, produkci dřeva, ekologické, sociologické, kulturní a ekonomické aspekty lesních systémů atd.

Forest Science Database 1939+
Producent: CABI Publishing
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze obsahuje všechny bibliografické záznamy s abstrakty publikované v tištěné formě Forestry Abstracts, Agroforestry Abstracts a "Forest Products Abstracts, celkem přes 870 000 záznamů rešerší od roku 1939 z časopisů 75 zemí. Pokrývá problematiku lesních kultur, řízení lesního provozu, biologii jednotlivých druhů stromů, využití lesní půdy, vlastnosti dřeva, produkci dřeva, ekologické, sociologické, kulturní a ekonomické aspekty lesních systémů atd.

Forestry Compendium
Producent: CABI Publishing
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Multimediální encyklopedie Forestry Compendium je referenčním informačním zdrojem se zaměřením na lesní hospodářství.

FSTA
Producent: IFIS
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze FSTA – Food Science and Technology Abstracts, jejímž producentem je International Food Information Service (IFIS), pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.

FSTA
Producent: IFIS
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze FSTA, jejímž producentem je International Food Information Service (IFIS), pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.

FX Conferences Topics
Producent: FXConferences.com
Typ dat: Zvukové dokumenty

Audio nahrávky odborných komentárov od FXConferences poskytuje profesionálom vo farmácii, zdravotníckej technike, potravinárstve a biotechnológiách aktuálne informácie o nových predpisoch, vyhláškach a zmenách.

Gale Group Health Periodicals Database
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Záznamy v databázi pokrývají články, které se zabývají celou šíří problematikou medicínských oborů, obecně zdravím, výživou. Pokryto je období od roku 1983; denní aktualizace.

Gale Group Newsletter Database
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze záznamů ze 100 nejdůleži­tějších specializovaných novinových titulů. Přináší informace, analýzy o společnostech, trhu, technologiích. Obsahuje okolo 5,6 mil. záznamů od začátku roku 1988. Aktualizace každý den.