SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel

Ekonomické vědy

Počet nalezených produktů: 95

Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017 je elektronická verze knih vydavatelství Verlag Ferdinand Schöningh a Wilhelm Fink, která se v roce 2018 stala imprinty vydavatelství Brill. Zaměřují se nejvíce na sociologii, sociální antropologii, politologii, ekonomické vědy, komparativní vědy a afrikanistiku.

STATIS-BUND
Producent: Statistisches Bundesamt / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Databáze obsahuje tabulky s hlavními makroekonomickými indikátory SRN, kompletované z oficiálních zdrojů – Statistisches Bundesamt a Deutsche Bundesbank.

Taylor & Francis - Business Management & Economics Collection
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Business Management & Economics Collection zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, celkově se jedná o 128 titulů.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis eBook Archives
Producent: Taylor & Francis Publishing Group
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Taylor & Francis eBook Archives nabízí přístup do kolekce více než 6000 digitali­zovaných publikací z let 1800–1980 ve 25 disciplínách.

Taylor & Francis Open / Routledge Open (open access)
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Taylor and Francis Open poskytuje volný přístup k plným textům článků autorů, kteří se rozhodli publikovat v open access časopisech vydavatelství Taylor & Francis a Routledge, součástí společnosti Informa, a volně tak zveřejnit výsledky svého výzkumu.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

Wiley Online Reference Works - Business and Finance
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopedie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na finančníctvo, účtovníctvo a manažment. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah:

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

CEEOL je elektronická knihovna a platforma pro zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy v digitalizované podobě se zaměřením na humanitní a společenské vědy, které jsou těžko dostupné v tištěné nebo elektronické podobě.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.