SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel


Anglistika a amerikanistika

Počet nalezených produktů: 89

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Více než 15 000 OA odborných e-knih (většina v režimu DRM-free) z produkce 50 světových vydavatelů v 10ti jazycích.

Palmer's Full Text Online, 1800-1870
Producent: ProQuest
Typ: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Historii 70. let 19. století je možné studovat na plných textech The Times, zpřístupněných kompletních stránkách tohoto periodika. Zdroj jich přináší na 1 mil., vyhledávat je možné pomocí indexace, která vychází z Palmer's Index to The Times, 1790–1905.

PBS Video Collection
Producent: PBS
Typ: Audiovizuální dokumenty

Vyše 600 dokumentárnych filmov televíznej spoločnosti PBS – Public Broadcasting Service. Kolekcia je zameraná najmä na dejiny, aktuálne spoločenské a politické dianie, vedu, politiku a umenie.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

ProQuest Congressional Collections
Producent: U.S. Government, U.S. Congress
Typ: Oficiální dokumenty

Online přístup k primárním pramenům vlády a kongresu Spojených států amerických pro výzkum a studium dějin, práva, legislativy a politiky. Na výběr jsou moduly:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikační práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Global Newsstream
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Global Newsstream, jedna z největších online databází světových deníků, agenturního zpravodajství, transkriptů rozhlasového a televizního vysílání. Přináší přes 3300 titulů, z nichž přibližně 3050 novin je k dispozici plnotextově. Pokrytí sahá až do 80. let 20. století, přičemž databáze se aktualizuje několikrát denně.

ProQuest Linguistics Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Linguistics Collection poskytuje komplexní přístup k informacím pro výzkum a studium jazyků, včetně fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe a sémantiky. Zahrnuje:

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

V souladu s aktuálními trendy v akademickém prostředí, kdy je kladen čím dál větší důraz na dostupnost nejen časopisů a knih, ale také dalších zdrojů včetně multimediálních, představuje ProQuest novou generaci vlajkového produktu ProQuest One Academic, který ve známém a moderním rešeršním prostředí kombinuje 4 špičkové e-zdroje: