SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Anglistika a amerikanistika

Počet nalezených produktů: 141

Literature Online - Complete Edition
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Služba Literature Online je určena především specialistům v oblasti anglické a americké literatury, ale také učitelům a studentům angličtiny na pokročilých úrovních. Zpřístupňuje naráz celé obrovské dosavadní dílo divize Chadwyck-Healey společnosti ProQuest na poli elektronické literatury (17 samostatných databází obohacuje práci s prózou, poezií a dramaty včetně možnosti přístupu k dalším 7 zdrojům).

Literature Online Premium
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Primární prameny

Od Beowulfa po držitele Pulitzerovy a Nobelovy ceny

Literature Online Reference Edition
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Tato databáze je kolekcí prémiových literárních zdrojů, které uživatelům umožňují přístup k autoritativním referenčním materiálům, literárním kritikám a bibliografickým informacím.

Nineteenth Century Short Title Catalogue (NSTC)
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Elektronické zpracování knižní literatury 19. století zachycené v předních katalozích amerických a britských knihoven. Mezi nimi jsou Bodleian Library, British Library, Cambridge University Library, Trinity College (Dublin), National Library of Scotland, Newcastle University Library, Library of Congress a Harvard University Library. V 1,2 milionu záznamů jsou vedle bibliografického zpracování díla též uvedeny údaje o autorovi i uložení v příslušné knihovně.

Online Biographical Dictionary of the Woman Suffrage Movement in the United States (open access)
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Databáze nabízí 3 700 životopisných skečí, z nichž asi 3 500 – dosud nezveřejněných – vychází z primárních zdrojů, včetně sčítání lidu v USA, článků z novin a záznamů různých organizací. Tyto zdroje umožní badatelům prozkoumat historii sociálního aktivismu žen a hlasovacích práv detailněji a šířeji, než tomu bylo dosud.

Palmer's Full Text Online, 1800-1870
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Historie 70 let 19. století je možné studovat na plných textech The Times, zpřístupněných ve sňatých celých stránkách tohoto periodika. Zdroj jich přináší na 1 mil., vyhledávat je možné pomocí indexace, která vychází z Palmer's Index to The Times, 1790–1905.

Palmer's Index to The Times, 1790-1905
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Times (London) představují živoucí kroniku světa devatenáctého století. Palmerův Index, vydaný poprvé v roce 1868, je dnes známý téměř stejně jako noviny, které indexuje. Jeho tištěná verze však představuje 450 čtvrtletně shromažďovaných svazků, ve kterých je velmi nesnadná orientace – proto bylo připraveno toto revoluční vydání v elektronické for­mě.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

ProQuest Congressional Collections
Producent: U.S. Government, U.S. Congress
Typ dat: Oficiální dokumenty

Online prístup k primárnym prameňom vlády a kongresu Spojených štátov amerických pre výskum a štúdium dejín, práva, legislatívy a politiky. Na výber sú moduly:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Kvalifikační práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.