SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel


Anglistika a amerikanistika

Počet nalezených produktů: 89

Cambridge Books Online
Producent: Cambridge University Press
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Více než 50 kolekcí a 1300 edicí elektronických knih od Cambridge University Press nově zpřístupněných na platformě vydavatele. Na výběr kolekce nebo jednotlivé tituly.

Cambridge Journals Online
Producent: Cambridge University Press
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Časopisy Cambridge University Press

English Historical Documents Online
Producent: Routledge
Typ: Primární prameny

English Historical Documents Online obsahuje 5500 primárnych prameňov britských dejín z rokov 500 až 1914. Súčasťou sú zmluvy, stanovy, vyhlásenia, protokoly vlády a kabinetu, vojenské depeše, príkazy, zákony, kázania, novinové články, pamflety, osobné a úradné listy, denníky a ďalšie. Každú časť dokumentov a mnoho dokumentov samotných sprevádza komentár redaktora. Zdroje pokrývajú široké spektrum tém, od politických a ústavných otázok až po sociálne, ekonomické, náboženské i kultúrne dejiny.

Indo-European Etymological Dictionaries Online
Producent: Brill
Typ: Překladové a výkladové slovníky

Indo-European Etymological Dictionaries Online rekonstruuje lexikon nejdůležitějších indoevropských jazyků. Je rozsáhlým online referenčním zdrojem pro všeobecné a historické jazykovědce.

Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007-2012
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Součástí Language and Linguistics Special E-Book Collection, 2007–2012 jsou elektronické monografie publikované původně vydavatelstvím Emerald (UK), které jsou nyní součástí portfolia Brillu. Zastoupena jsou témata z oblastí: jazyk a jazykověda, komunikace, sémantika, pragmatika, syntax, psaní, management vzdělávání při osvojování si anglického jazyka.

Linguistic Bibliography Online
Producent: Brill
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Nejrozsáhlejší abstraktová databáze vědeckých publikací z oboru lingvistiky – obecná díla, jazyky oblastí indo-evropské, asijských a středozemních, iberské, afro-asiatské, kavkazské, dravidské, jihovýchodní Asie, australské, subsahary, americké, také ohrožené a méně zkoumané jazyky – z celého světa. Zahrnuty jsou i dokumenty z příbuzných oborů – antropologie, psychologie, sociologie, filosofie a výpočetní technika.

Prize Papers Online
Producent: Brill
Typ: Primární prameny

Archiv Prize Papers je součástí archivu High Court of Admiralty, který je uložen v The National Archives (TNA) v Kew. Je považován za jeden z nejcennějších archivů pro výzkum námořní historie. Tuto rozsáhlou sbírku však využívají i historici sociálních, hospodářských, politických a kulturních dějin.

Romanticism
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Pripravujeme.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis eBook Archives
Producent: Taylor & Francis Publishing Group
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Taylor & Francis eBook Archives nabízí přístup do kolekce více než 6000 digitali­zovaných publikací z let 1800–1980 ve 25 disciplínách.