SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Germanistika

Počet nalezených produktů: 61

Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (WBI-DBA II) Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Unikátní, obsáhlá kolekce biografických databází – World Biographical Information System Online (WBIS Online) – obsahuje informace o osobách, rodinách v nejširším rozsahu – uvádí jejich historické role, význam a biografická data (jméno, data narození, úmrtí, rok zmínky o osobě, zaměstnání a vzdělání, titul zdroje informací a další) . Jedná se o nejrozsáhlejší světový zdroj biografických informací online. Zahrnuje spektrum mnoha povolání, prakticky všecny země světa a jeho regiony, historické období až od 4. tisíciletí před Kr. po současnost. WBIS je digitalizovanou verzí původních biografických archívů vydavatelství K.G.Saur Verlag v mikroformátech.

Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Databáze Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online (Diaries of Joseph Goebbels) nabízí deníky předního nacistického politika, obsahující přepis všech rukopisných záznamů z let 1923 až 1941 a následných diktovaných zápisů až do roku 1945, více než 6000 záznamů a cca 16800 stran.

Gemälde in Museen - Deutschland, Österreich, Schweiz. Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Katalogy / Registry / Soupisy / Adresáře

Systematický soupis z 645 museí představuje katalog 178 000 obrazů, pastelů a dalších děl 31 200 umělců. Dílo je popsáno, názvem, dobou vzniku originálu, formátem, zařazením, stylem, materiálem a inventárním číslem; tvůrce jménem, zkrácenými bibliografickými údaji, kontaktními údaji musea a (u mnohých je link na informace v předplaceném Allgemeines Künstlerlexikon Online).

Germanische Altertumskunde Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

70 dílů se dvěma díly rejstříku v elektronické formě (vychází z mohadílného Reallexikon der Germanischen Altertumskunde včetně dodatků) představuje současný stav poznání německé a severoevropské kulturní historie – archeologie, umění, práva, etnologie i náboženství.

Germanistik Online Datenbank
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Německý jazyk, německé literární studie – na 350 000 monografií, kolekcí a časopisů o nich pojednávajících je zpracováno ve 600 000 záznamech s abstrakty s ročním přírůstkem na 60 000. Zdroj, zpracovávající dokumenty z posledních 50 let, přináší informace o literatuře, o studiích zabývajících se divadlem, medii, kulturní historií, linkvistikou.

Historisches Wörterbuch der Rhetorik (Historical Dictionary of Rhetoric)
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Encyklopedie

Historisches Wörterbuch der Rhetorik představuje doposud získané znalosti v jedinečné bibliografické databázi. Online elektronický formát umožňuje špecialistoům na retoriku a odborníkům na lingvistiku, literární vědy a kulturní dějiny vyhledávání podle lemmy, klíčových slov, autorů, typu dokumentu, web adresy a pod., celkem ve 1300 dokumentech.

Hitler. Quellen 1924-45
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Plné texty primárních pramenů o Hitlerovi

IJBF-Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze – Internationale Jahresbibliographie der Festschriften – poskytuje příspěvky ve sbornících vydaných na počest významných osobností v oblasti společenských a humanitních oborů. Od roku 1983 vloženo na 600 tis. článků 27 500 oslavených osob publikovaných v období 1977 až 2007 z 20 zemí.

Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Personen, Publikationen, Kontakte přináší biografické informace o přibližně 77 000 německy publikujících učencích, kteří pracují na německých univerzitách nebo jiných vědeckých a školských institucích.

Moutons Interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Encyklopedie

Online databáze přináší přehled vývoje německého jazyka, jeho fonologii, morfologii, syntaxi i slovník. Je vybaven video a audio příklady.