SlovenskyEnglish


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Germanistika

Počet nalezených produktů: 61

Müllers Großes Deutsches Ortsbuch 2012
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Adresář obsahuje podrobné údaje o 137 tisíc sídelních jednotek ve Spolkové republice Německo (okresů, měst, obcí, osad a samot) – název, typ sídla, počet obyvatel, telefonní předvolba, PSČ, dostupnost pošty, železniční stanice atd. Adresář je doplněn o kontakty na úřady veřejné správy.

Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Producent ve spojení s mnoha organizacemi i jednotlivci odborníky předkládá uživatelům první část vytvářené online kolekce zdrojů Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online. 450 000 stránek plných textů ze 40 000 oficiálních dokumentů, programů a prohlášení vedoucí strany, deníků nejdůležitějších představitelů tohoto období; doplněno je na 30 000 dokumenty z Norimberského procesu.

Nietzsche Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Vedle úplného díla filosofa Nietzsche přináší zdroj i tituly zabývající se jejich výkladem a dále též příručky – veškerou produkci z vydavatelství De Gruyter. Vyhledávání je plnotextové v celém obsahu databáze, usnadněné připojeným Nietzsche dictionary.

Romanische Bibliographie Online Datenbank
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Online verze tištěné Romance Studies Bibliography. Jedná se o specializovanou bibliografickou databázi, která je tvořená záznamy monografií, vícedílných děl a článků z oboru románská literatura a jazyky. Přibližně 430 000 záznamů vznikalo v letech 1965–2010, ročně přibývá kolem 10 000 nových záznamů. Dostupné formou jednorázového nákupu s poplatkem za roční aktualizace.

Scandinavian Biographical Archive (WBIS -SBA I + II) Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Unikátní, obsáhlá kolekce biografických databází – World Biographical Information System Online (WBIS Online) – obsahuje informace o osobách, rodinách v nejširším rozsahu – uvádí jejich historické role, význam a biografická data (jméno, data narození, úmrtí, rok zmínky o osobě, zaměstnání a vzdělání, titul zdroje informací a další) . Jedná se o nejrozsáhlejší světový zdroj biografických informací online. Zahrnuje spektrum mnoha povolání, prakticky všecny země světa a jeho regiony, historické období až od 4. tisíciletí před Kr. po současnost. WBIS je digitalizovanou verzí původních biografických archívů vydavatelství K.G.Saur Verlag v mikroformátech.

Scandinavian Biographical Archive (WSBI - SBA I) Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Unikátní, obsáhlá kolekce biografických databází – World Biographical Information System Online (WBIS Online) – obsahuje informace o osobách, rodinách v nejširším rozsahu – uvádí jejich historické role, význam a biografická data (jméno, data narození, úmrtí, rok zmínky o osobě, zaměstnání a vzdělání, titul zdroje informací a další) . Jedná se o nejrozsáhlejší světový zdroj biografických informací online. Zahrnuje spektrum mnoha povolání, prakticky všecny země světa a jeho regiony, historické období až od 4. tisíciletí před Kr. po současnost. WBIS je digitalizovanou verzí původních biografických archívů vydavatelství K.G.Saur Verlag v mikroformátech.

Scandinavian Biographical Archive. Series II (WSBI - SBA II) Online
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Biografie / Genealogické databáze

Unikátní, obsáhlá kolekce biografických databází – World Biographical Information System Online (WBIS Online) – obsahuje informace o osobách, rodinách v nejširším rozsahu – uvádí jejich historické role, význam a biografická data (jméno, data narození, úmrtí, rok zmínky o osobě, zaměstnání a vzdělání, titul zdroje informací a další) . Jedná se o nejrozsáhlejší světový zdroj biografických informací online. Zahrnuje spektrum mnoha povolání, prakticky všecny země světa a jeho regiony, historické období až od 4. tisíciletí před Kr. po současnost. WBIS je digitalizovanou verzí původních biografických archívů vydavatelství K.G.Saur Verlag v mikroformátech.

Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938–1945
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Primární prameny

Databáze – s podtitulem Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938–1945 je součástí souboru Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online. Představuje unikátní zdroj o osudech 16 000 lidí, kteří byli zavlečeni do transportů v průběhu světové války. Podrobně jsou popsány události 741 dne, obsahuje velké množství poprve publikoaných dokumentů. Dílo vzniklo v kooperaci s Documentation Centre of Austrian Resistance (DÖW)„, Vienna, a "Forschungs- und Dokumentation­szentrum Kriegsverbrecher­prozesse“ Philipps-Universität Marburg.

Verfasser-Datenbank (Database of Authors)
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Online databáza Verfasser-Datenbank – Autoren der deutschsprachigen Literatur und des deutschsprachigen Raums: Von den Anfängen bis zur Gegenwart umožňuje po prvýkrát využívať elektronickej podobe ťažiskové referenčné diela pre germanistov:

Vossische Zeitung Online. 1918–1934
Producent: de Gruyter GmbH & Co. KG
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Nejstarší berlínské noviny (počátek je kladen do roku 1617), vyjadřující liberální postoje a násilně ukončené v roce 1934, převedl vydavatel (ve spolupráci s Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) do elektronického formátu v podobě faksimilií. To umožňuje vyhledávat v plném textu podle kategorií článků, data, názvů ilustrací a pod. Databáze, obsahující na 10 500 čísel deníku (na 127 000 stran) je rozšířena o cizojazyčná vydání tohoto titulu a Die Post aus Deutschland. Uživatel dostává rozsáhlý zdroj informací o důležitém období německé historie 20. století i z pera význačných autorů.