SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Lingvistika a literatura


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Lingvistika a literatura

Počet nalezených produktů: 437

The Times Digital Archive
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

The Times Digital Archive dává uživateli možnost vyhledávat a zobrazovat informace poskytované nejznámějším a nejcitovanějším deníkem na světě – londýnskými The Times. Archiv nabízí všechny strany deníku vyšlého v období 1785 až 2010, obsahuje skutečně každý nadpis, článek i obrázek.

The Times Literary Supplement Historical Archive 1902-2011
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-noviny / Agenturní zpravodajství

Kompletní faksimile vydání The Times Literary Supplement (TLS) z let 1902 až 2009 – 250 000 přehledných článků, dopisů, básní i esejí z více než 5 000 čísel.

Thesaurus Linguae Graecae
Producent: University of California, Irvine - TLG
Typ dat: Primární prameny

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) je databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění. Jednou za několik let vycházejí nová vydání, která doplňují především texty byzantských autorů a také důležité fragmenty dosud nevydaných antických řeckých literárních děl.

Twayne´s Authors Online
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Twayne´s Authors Series je databází kritických příspěvků k životu a dílu významných spisovatelů, historie a vývoje literárních směrů a žánrů. Twayne's Authors Online obsahuje na 900 digitalizo­vaných knižných titulů (listopad 2013):

U.S. History Collection
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Články asi 40 odborných periodik úzkého zaměření, vydávaných převážně v Severní Americe. Indexování i digitalizace je zpřístupňuje z posledních dvou, tří desetiletí. Zdroj je určen i studentům i odborným pracovníkům.

U.S. History in Context
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Databáze představuje unikátní soubory materiálů – abstrakta, plné texty, mapy, audio i video klipy – z oblasti dějin USA. Zdrojem jsou nejen publikace vydavatele Gale, ale i přední periodika, relace význačných rozhlasových a televizních stanic.

University Press Scholarship Online - Complete Collection
Producent: různí / Oxford University Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

University Press Scholarship Online spojuje nejlepší vědecké knihy od tisíců autorů z více než 50 zemí vydávaných předními univerzitními vydavatelstvími.

VSI Arts and Humanities
Producent: Oxford University Press
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Very Short Introductions: Arts & Humanities v online podobě jsou skvělou cestou, jak se rychle zorientovat v nových tématech z humanitních a uměnovědných oborů. Nabízejí seriózní a čtivé úvody do širokého spektra témat a kombinují fakta, analýzy, nové myšlenky a entuziasmus autorů – expertů v daném oboru. Vycházejí z tištěné série Very Short Introductions, která vychází již od roku 1995. Rozsah jednotlivých titulů je průměrně 120 – 180 stran, včetně doporučení na další literaturu.

What Do I Read Next?
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze bibliografických popisů 115 000 titulů beletrie i odborných knih (62 000 je doplněno podrobnějším popisem a bibliografiemi 1 400 autorů), která slouží k výběru četby podle zájmů, věku čtenáře. Vyhledává se nejen podle názvu, autora ale i klíčových slov, doporučení expertů atd.

Ammianus Marcellinus Online
Producent: Brill
Typ dat: Encyklopedie

Vyjde v novembri 2018.