SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Technologie a výroba » Technické obory » Hornictví, hutnictví a slévárenství


Zpřesněte hledání

Typ dat
Platforma

Vydavatel

Hornictví, hutnictví a slévárenství

Počet nalezených produktů: 21

Knovel Magnesium Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Specializovaná databáze Magnesium Alloy Database obsahuje informace, jejichž získání je velmi obtížné nebo zdlouhavé. Dostupná je exkluzivně pouze na platformě Knovel a uživatelé v ní naleznou interaktivní tabulky a grafy nejen z důvěryhodných veřejných zdrojů, ale také z neveřejných. Přes Knovel Data Search nabízí informace, které nejsou dostupné v žádném jiném referenčních zdroji. Databáze napomáhá při výběru materiálu v produktovém designu. Dostupná je v rámci předplatného tematické kolekce Metals & Metallurgy.

Knovel Titanium Alloy Database
Producent: Knovel Corporation
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Špecializovaná databáza Knovel Titanium Alloy Database obsahuje informácie, ktorých získanie je obtiažne alebo zdĺhavé a používatelia v nej nájdu interaktívne tabuľky nielen z dôveryhodných verejných zdrojov, ale tiež z neverejných. Určená je najmä inžinierom v automobilovom a leteckom priemysle. Komplexne kompiluje mechanické a fyzikálne vlastnosti 88 tvárnených a liatych komerčných zliatin titanu v rôznych výrobných podmienkach pri rôznych teplotách:

Materials Research Database with METADEX
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Tato kolekce přináší soubor klíčových vědeckých databází zaměřených na oblast vědy o materiálech, metalurgie, keramiky, polymerů, kompozit a jejich aplikace v inženýrství. Přes 3 000 primárních zdrojů Source List (periodika, konferenční materiály, patenty, knihy i tiskové zprávy), celkem 8,2 milionů záznamů s retrospektivou do roku 1966. Aktualizace je prováděna jedenkrát měsíčně, roční přírůstek je 100 000 záznamů. K dispozci je rovněž tezaurus.

METADEX
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Bibliografie / Abstrakty

Databáze pokrývající všechny aspekty metalurgie od získávání a zpracování rud až po navrhování a výrobu dílů z „hi-tech“ slitin. Obsahuje přes 1 425 000 záznamů s retrospektivou už od roku 1966, vycházejíc z excerpce 3 000 primárních časopisů a obchodních publikací a stovek dalších zdrojů ve 33 předmětových oblastech. Aktualizace je roční s přírůstkem na 456 000 záznamů. Odpovídá tištěným rejstříkům Metals Abstracts, Metals Abstracts Index a Alloys Index. Zdroj je součástí CSA Materials Research Database with METADEX.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest Technology Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

ProQuest Technology Collection zpřístupňuje 15 000 titulů časopisů, z nichž je přes 5200 včetně plných textů. Kolekce je tvořena:

International Tables for Crystallography
Producent: Wiley-Blackwell
Typ dat: Faktografie / Statistiky / Numerické databáze

Kompendium International Tables for Crystallography je jedním ze základních pramenů pro anorganické chemiky, krystalografy, fyziky, pro oblast materiálových věd, geologie i molekulární biologie.

MiningENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-knihy / Kolekce e-knih

Od začiatkov civilizácie ľudia používajú kameň, keramiku a neskôr kovy, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo pod povrchom zeme. 50 e-kníh (február 2013) v MiningENGINE­ERINGnetBASE sa venujú nielen výrobe a spracovaniu nerastných surovín, ale aj zmierneniu škôd na životnom prostredí a bezpečnosti pracovníkov v baniach.

Taylor & Francis Science & Technology Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dat: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Science & Technology Library zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z 500 časopisů je 82 % ve Web of Science v citačním indexu (Thomson Reuters).

AccessEngineering
Producent: McGraw-Hill Professional
Typ dat: Plnotextové a multimediální databáze

Soubor elektronických knižních titulů (původně Digital Engineering Library) z produkce nakladatelství McGraw-Hill z oborů: