SlovenskyEnglish

Úvod » Produkty » Společenské vědy / Umění » Člověk a společnost » Mediální a komunikační studia


Zpřesněte hledání

Typ

Platforma

Vydavatel

Mediální a komunikační studia

Počet nalezených produktů: 60

International Encyclopedia of Communication
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopedie

Online verze 12 svazkové encyklopedii vydává nakladatelství Wiley-Blackwell společně s International Communication Association (ICA). Obsahuje 1339 abecedně setříděných záznamů rozdělených do 29 oblastí, každá z těchto oblastí je uvedena předním odborníkem daného oboru. Encyklopedie pokrývá komunikační studia, jejich teorie, mediální a komunikační fenomény, výzkumné metody, problémy, koncepty a rozdělení do geografických oblastí. Redaktorské části zahrnují teorii a principy komunikace, mezilidskou komunikaci, žurnalistiku, komunikaci mezi rozdílnými kulturami a skupinami, mediální dopady, strategickou komunikaci/PR, komunikační a mediální právo, politiku, technologie a systémy ve světě.

Lexikon des gesamten Buchwesens
Producent: Brill
Typ: Encyklopedie

Vydavatelství Brill získalo distribuční práva k Lexikon des gesamten Buchwesens (2. vyd. LGB²) od vydavatelství Hiersemann Verlag (Stuttgart, Německo). Brill převede toto dílo do online podoby.

Mass Media in Russia Online (Parts 1 and 2)
Producent: IDC Publishers, Brill imprint
Typ: Plnotextové a multimediální databáze

Plné texty novinových titulů a magazinů vydávaných v Petrohradě (1908–1918) a v Moskvě (1909–1918), které byly přístupné širokým vrstvám ruské společnosti, ilustrují život v Rusku před revolucí, všechny jeho aspekty, zdůrazňují národní identitu, všímají si role literatury, umění a filmu ve společnosti, politiky, zahraničí, dějů první světové války, a další. Jejich masové rozšíření vycházelo z velké čtenářské obliby.

Moscow News Archives
Producent: Brill
Typ: Primární prameny

Moscow News, noviny založené v roce 1930, po léta reprezentovaly v angličtině oficiální tiskový orgán Komunistické strany Sovětského svazu. V průběhu let sloužily Moscow News jako nástroj pozitivní propagandy, kterou sovětský režim používal k vylepšení veřejného obrazu. Z tohoto důvodu jsou noviny bohatým zdrojem pro ty, kteří mají zájem o prostudování vnitřního mechanismu kulturní diplomacie Sovětského svazu.

Routledge Handbooks Online
Producent: Routledge, Taylor & Francis Group
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Routledge Handbooks Online sprístupňuje príručky vydavateľstva Routledge (Taylor & Francis Group). Poskytujú prehľad o metódach, teórii, minulosti, súčasnosti a trendoch výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Každá kniha je vedecky recenzovaná. Ku každej knihe sú doplnené metadáta a abstrakty na úrovni kapitol.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekce e-knih

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

The Daily Worker Online
Producent: Brill
Typ: Primární prameny

Daily Worker Online obsahuje 23 064 prohle­dávatelných PDF stránek, od roku 1922 až do roku 1966, z The Daily Worker – oficiální „hlásné trouby“ Komunistické strany Spojených států amerických (CPUSA) v letech 1924 až 1958, a z The Worker. Tyto noviny jsou výborným zdrojem pro rekonstrukci a analýzu jak domácích změn v USA, tak různých zahraničních zápletek v první polovině dvacátého století. Představovaly mnohem více než jen nástroj politické propagandy. Původně byly články a kampaně zaměřeny na zvýšení povědomí o pracovní třídě v USA a prosazování principů socialismu. Postupně však The Daily Worker začal apelovat na širší čtenářské spektrum, ne jen na řadové komunisty. Jeho hlavním cílem se staly oběti Velké hospodářské krize, masy nezaměstnaných, vyhoštěných a marginalizovaných menšin, které zaplavily americké metropole. Články se týkaly širokého spektra témat, od politických reforem po pracovní stávky, od občanských práv k bydlení a městskému plánování, od zahraniční politiky po sport, literaturu a kulturu.

The Hongkong News Online
Producent: Brill
Typ: E-časopisy / Kolekce e-časopisů

Kompletní vydání The Hongkong News, které byly vydávány během japonské okupace (1941–1945). Více než 5 000 stran. Exkluzivně u Brillu.

The Wiley Blackwell-ICA International Encyclopedias of Communication
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopedie

Oficiálne encyklopédie International Communication Association (ICA) pre štúdium a výskum komunikačných a mediálnych štúdií: